Gå till innehåll

pop up-tjänst

FPA träffar invandrare på café – ”Vänligt och smidigt”
I Heinola började man erbjuda FPA:s tjänster till invandrare i samband med integrationsverksamheten. Pop up-servicen besparar alla tid och besvär.
FPA betjänar | 13.8.2019
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.