Gå till innehåll

FPA tjatar inte om bilagor för skojs skull

FPA betjänar | 22.8.2018
Pasi Örnberg
planerare
Lyssna på artikeln

Varför ska alla möjliga papper och lappar skickas in igen? Det här är en fråga som ofta dyker upp när det blir tal om bostadsbidrag. Ibland är det antalet bilagor som krävs som väcker förundran. Men det finns faktiskt en orsak till att FPA frågar efter bilagor. Vi som handlägger ansökningar måste nämligen försäkra oss om att de uppgifter som kunden angett i sin ansökan är korrekta. Till exempel inkomsterna inverkar i hög grad på bidragets belopp, och därför måste den sökandes faktiska bruttoinkomster redas ut. Det här garanterar att ansökningarna om bostadsbidrag behandlas lagenligt och jämlikt.

Alla bilagor som behövs för ansökan om bostadsbidrag kan skickas till FPA via e-tjänsten. En bilaga som skickas in via e-tjänsten är tillgänglig för handläggaren med detsamma. Bilagor kan också skickas per post eller lämnas in på något av FPA:s serviceställen. Många frågar också om det går att mejla bilagor till FPA. Av datasäkerhetsskäl är det tyvärr inte möjligt. Om du tar en bild av en bilaga med din mobil lönar det sig att kolla att bildkvaliteten är tillräckligt bra och att bilagan syns i sin helhet. Om bilden är slarvigt tagen finns det risk för att sådana uppgifter som är viktiga med tanke på beslutet inte alls syns.

En bilaga som skickas in via e-tjänsten är tillgänglig för handläggaren med detsamma.

När du gör din ansökan i e-tjänsten påminns du i slutet av ansökan om de bilagor som behövs. Om du väljer att göra din ansökan på en pappersblankett hittar du en lista på nödvändiga bilagor under punkt 7.  Ibland händer det att handläggaren blir tvungen att be om ytterligare utredningar, även om kunden följt anvisningarna till punkt och pricka och lämnat in alla bilagor som efterfrågades. Som tur är räcker det ofta med att handläggaren ringer upp kunden och får per telefon de uppgifter som saknas, och i så fall behöver inga nya bilagor lämnas in.

Man behöver inte vara rädd för att bilagorna ska tappas bort, även om FPA får in en stor mängd bilagor både elektroniskt och i pappersform. Alla enskilda bilagor som FPA tar emot behandlas konfidentiellt, och de arkiveras bland uppgifterna om kunden i FPA:s databas. Man behöver inte heller bekymra sig för dataskyddet, eftersom alla bilagor rör sig i ett säkert datanät.

Handläggaren kan i många fall ringa upp och fråga efter uppgifter som saknas.

Den viktigaste bilagan för dig som bor på hyra är en kopia av hyresavtalet. Av hyresavtalet måste framgå åtminstone hyresgästens och hyresvärdens personuppgifter, hyresbeloppet samt för vilken tid bostaden hyrs. Det är viktigt att kontrollera att både hyresvärden och den som ansöker om bostadsbidrag har undertecknat hyresavtalet. FPA godkänner inte hyresavtal som saknar underskrifter. FPA får hyresavtalet och aktuella boendeuppgifter elektroniskt direkt av de största hyresvärdarna.

Andra viktiga bilagor utöver hyresavtalet är den senaste lönespecifikationen och arbetsavtalet. De här bilagorna måste alltid lämnas in om en medlem i hushållet har löneinkomster. Av lönespecifikationen måste framgå bruttolönen och andra skattepliktiga inkomster. Eftersom bostadsbidrag i regel beviljas för ett år åt gången är det ganska sällan FPA fattar beslut om bostadsbidrag utifrån lönen för endast en månad. Med andra ord, utifrån lönespecifikationen gör FPA en uppskattning av den genomsnittliga inkomsten för hela året.

I framtiden kommer man inte att behöva skicka lönespecifikationer till FPA överhuvudtaget.

Även om FPA fortsättningsvis ber efter bilagor har det tack vare e-tjänsten blivit betydligt enklare att lämna in dem. I framtiden kommer man inte att behöva skicka lönespecifikationer till FPA överhuvudtaget, efter att det riksomfattande inkomstregister som för tillfället byggs upp har tagits i bruk. När inkomstregistret är klart får FPA löneuppgifterna direkt från skattemyndigheten. I och med att inkomstregistret och andra elektroniska system utvecklas alltmer är det möjligt att besväret med att skicka in bilagor går till historien nästan helt och hållet.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.