Gå till innehåll

Du som studerar, kolla din inkomstgräns!

FPA betjänar | 26.4.2017
Anniina Lapinkaski
Lyssna på artikeln

Droppade den förhandsifyllda skattedeklarationen in i brevlådan redan? Lyfte du studiestöd i fjol? Om du svarade ja på vardera frågan är det dags att granska 2016 års inkomster och studiestödets inkomstgräns.

Studiestödet skiljer sig från många andra förmåner såtillvida att den som lyfter studiestöd kan jobba och FPA inte kontrollerar inkomsterna i realtid. Den som ansöker om exempelvis en jämkad arbetslöshetsförmån måste först redogöra för sina inkomster till FPA, som sedan kontrollerar om den sökande har rätt till förmånen. Den som studerar måste vara aktiv och själv följa upp inkomstgränserna och se till att de inte överskrids. Bestämmelser om detta finns i lagen om studiestöd. 

Studiestöden för år 2016 måste återbetalas senast 31.5.2017. Efter det går det inte att återbetala dem på egen hand.

Och vad händer om inkomstgränsen överskrids? Studiestöd som betalats ut till för stort belopp kan frivilligt återbetalas till FPA, och just nu är det rätt tid att göra det. Studiestöden för år 2016 måste återbetalas senast 31.5.2017. Efter det går det inte att återbetala dem på egen hand. FPA återkräver studiestöd som betalats ut till för stort belopp senare, och då höjs beloppet med 7,5 procent enligt lagen om studiestöd. Därför lönar det sig att själv ta initiativet.

Om man måste återbetala studiestödet för flera månader och inte klarar av att betala hela beloppet på en gång, lönar det sig att i mån av möjlighet återbetala stödet för åtminstone en del månader. Då blir det belopp som FPA återkräver mindre.

Ofta hör man sägas att studerande straffas för arbete. Så är det naturligtvis inte. Man får jobba, vilket dessutom lönar sig eftersom all arbetserfarenhet är till nytta senare i livet. Det man sanktioneras för är om man lyfter stöd trots att man inte behöver det. Studiestödet är inte någon belöning utan ett stöd som ger även dem med små inkomster en chans att studera.

Ofta hör man sägas att studerande straffas för arbete. Så är det naturligtvis inte.

Årsinkomsterna kan kontrolleras behändigt via FPA:s e-tjänst, och också de frivilliga återbetalningarna kan skötas över nätet. Den som kan finska kan med fördel också titta på Youtube-inslaget som konkret visar hur årsinkomsterna granskas och hur många månaders studiestöd som måste återbetalas, om årsinkomstgränsen har överskridits.

Det är också skäl att spara fjolårets lönespecifikationer; dem kan du nämligen behöva om du i början av 2018 får ett brev om inkomstövervakningen gällande studiestödet 2016. Skattemyndigheten meddelar FPA hela årets inkomster, och FPA kan inte specificera vilken del av inkomsterna som hänför sig till studietiden och vilken del till tiden utanför studietiden. För den som har utexaminerats på våren eller inlett studierna på hösten kan det verka som om inkomstgränsen överskridits. Med hjälp av lönespecifikationerna går det att klargöra om inkomsterna varit för höga under studietiden eller om inkomsterna hänför sig till tiden före studierna eller efter utexamineringen.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.