Gå till innehåll

anpassningsträning

Ett fullt liv med Downs syndrom
Sanna Uotila-Löppönen och Marko Löppönen samt deras dotter Säde, 8, är veteraner när det gäller FPA:s anpassningsträning. Under sommaren deltog de i kursen för tredje gången. Önskemålet var att få stöd för upplevelserna kring Sädes skolgång. Önskemålet uppfylldes lätt, eftersom även andra familjers barn som deltog i kursen hade samma behov.
Hälsa | 20.9.2022

Nyaste artiklar om anpassningsträning

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.