Gå till innehåll

Dags för en paus

Katja Jokiniemi fick sin första arbetsplats inom biblioteksbranschen som alterneringsvikarie på 1990-talet. Nu är det hennes tur att andas ut en stund under sin alterneringsledighet.
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 23.6.2021
Lyssna på artikeln

Farväl till tidtabeller och planer. Äntligen tid för en spontan vardag och att ta hand om sig själv. Alterneringsledigheten har gjort Katja Jokiniemi gott.

Katja arbetar som pedagogisk informatiker på Helsingfors stadsbibliotek. Hon arbetar med kundbetjäning på Östra centrums bibliotek och fungerar dessutom som koordinator på stadsnivå för det digitala stöd som förverkligas på biblioteken.

”Jag arbetar mycket med frivilliga som erbjuder digitalt stöd. De är entusiastiska över jobbet, och med en sådan grupp är det bra att jobba. Även det stadsomfattande jobbet är varierande och jag träffar många olika slags människor i mitt arbete.”

Men nog om Katjas arbete. Ännu under de följande fem månaderna är det någon annan som sköter det, eftersom Katja har ledigt.

Katja Jokiniemi sitter på en parkbänk med en bok i famnen och tittar in i kameran.
Katjas karriär på biblioteket började för 22 år sedan som alterneringsvikarie. Hennes dröm om egen alterneringsledighet väcktes redan då. ”Jag såg hur mina kolleger tog ledigt och återvände uppfriskade tillbaka till jobbet.”

Under alternerings­­ledigheten får man alternerings­ersättning från arbetslöshets­kassan eller FPA

Alterneringsledighet är ett arrangemang mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, där arbetstagaren befrias från sina arbetsuppgifter för en viss tid. Under samma tid anställer arbetsgivaren en arbetslös arbetssökande inom TE-tjänsterna.

Alterneringsledigheten kan vara 100–180 kalenderdagar. Ledigheten kan inte indelas i perioder. Efter alterneringsledigheten har arbetstagaren rätt att återvända till sitt tidigare arbete eller jämförbart arbete.

Under alterneringsledigheten får arbetstagaren alterneringsersättning antingen från arbetslöshetskassan eller FPA. Ersättningen är 70 procent av den totala inkomstrelaterade dagpenningen från arbetslöshetskassan utan barnförhöjning, och FPA:s alterneringsersättningsandel räknas från grunddagpenningen utan barnförhöjning. Majoriteten får alterneringsersättning från kassan: år 2020 betalade FPA alterneringsersättning till 32 personer.

Intresset väcktes när kollegerna hade goda erfarenheter av alternerings­ledighet

När Katjas alterneringsledighet började för drygt en månad sedan, var det som om cirkeln slöt sig.

Katja har arbetat på biblioteket först som biblioteksfunktionär och sedan i chefs- och expertuppdrag i sammanlagt 22 år. Hennes första arbetsplats var som alterneringsvikarie på Borgå stadsbibliotek.

”Jag blev färdig biblioteksfunktionär i 90-talets depressionsdrabbade Finland. Det fanns inte just några arbetsplatser, men jag fick ett alterneringsvikariat som var som en lottovinst för mig. Många av mina kolleger har också samma erfarenheter. Genom alterneringsvikariat har de fått in foten genom dörren.”

Jag såg hur kolleger som hade jobbat längre tog ledigt och återvände sedan uppfriskade till jobbet. Det kändes verkligen fint. Jag funderade att förhoppningsvis skulle även jag ha en möjlighet till en sådan paus.”

Katja Jokiniemi sitter på en strandklippa.
Med drygt en månads erfarenhet har alterneringsledigheten gjort Katja gott. ”Jag kan leva enligt min egen naturliga dygnsrytm och gå dit näsan pekar. Jag har upplevt detta som mycket befriande.”

Beslutet om Katjas egen alterneringsledighet uppstod redan under samma tid.

”Jag såg hur kolleger som hade jobbat längre tog ledigt och återvände sedan uppfriskade till jobbet. Det kändes verkligen fint. Jag funderade att förhoppningsvis skulle även jag ha en möjlighet till en sådan paus.”

Emellertid såg Katja samtidigt hur möjligheten till ett avbrott i sakta mak gled allt längre bort i framtiden. Villkoren för alterneringsledighet har under årens lopp blivit hårdare, och det har även varit tal om att avskaffa hela systemet.

Villkoren för alternerings­ledighet har ändrats – populariteten har minskat

Alterneringsledighet kräver att några tydliga villkor uppfylls.

Arbetstiden ska vara minst 75 procent av en heltidsanställning. Arbetsavtalsförhållandet till samma arbetsgivare ska ha pågått kontinuerligt i minst 13 månader precis innan alterneringsledigheten inleds, och det ska vara minst fem år sedan en eventuell tidigare alterneringsledighet avslutades.

Dessutom krävs tillräckligt lång karriär för att ta alterneringsledigt. Detta har blivit strängare under årens lopp. Ännu i början av 2000-talet kunde man få alterneringsledigt med 10 års arbetserfarenhet och ledigheten kunde pågå upp till ett år. Numera ska man ha minst 20 års arbetserfarenhet, och ledigheten pågår i högst ett halvt år. Detta har påverkat populariteten hos alterneringsledighet.

År 2010 betalades alterneringsersättning till cirka 17 000 finländare, medan endast cirka 5 000 fick ersättning år 2020, berättar social- och hälsoministeriets regeringssekreterare Pekka Paaermaa i YLEs artikel.

”Jag tycker det är mycket viktigt att människan har en möjlighet till avbrott i jobbet i vuxen ålder. Det är en lång resa om man har framför sig minst 40 år av arbete utan någon slags paus.”

Katja har varit orolig över diskussionen om alterneringsledighetens framtid.

”Jag funderade om hela systemet hinner försvinna innan jag själv får möjligheten till detta. Jag tycker det är mycket viktigt att människan har en möjlighet till avbrott i jobbet i vuxen ålder. Det är en lång resa om man har framför sig minst 40 år av arbete utan någon slags paus.”

Så när kravet på 20 års arbetserfarenhet uppfylldes, började Katja fundera över en lämplig tidpunkt för sin egen länge efterlängtade paus. Tidpunkten hade redan fastställts en gång, men den sköts upp med ett år när coronaepidemin inträffade. Våren 2021 pågick ännu coronaläget, men Katja ville inte längre vänta.

”Jag hade redan planerat saken så länge. Jag beslöt mig för att ta ledigt trots coronan.”

Det var enkelt att ansöka om alternerings­ledigt

När beslutet om ledigheten hade fattats, tyckte Katja att det var lätt att ordna med allt.

Hon gjorde en ansökan om alterneringsersättning i arbetslöshetskassans e-tjänst och skickade nödvändiga bilagor: ett alterneringsavtal som utarbetats med arbetsgivaren och ett löneintyg, där hennes arbetserfarenhet hos den nuvarande arbetsgivaren framkom.

Katja Jokiniemi plockar blommor vid stranden.
Katja får alterneringsersättning från arbetslöshetskassan. Därtill har hon förberett sig inför alterneringsledigheten med besparingar. ”Alterneringsersättningen är en fantastisk sak, men den täcker inte alla utgifter. Därtill måste man ha lite besparingar.”

Därtill skickade arbetsgivaren till TE-tjänsterna alterneringsavtalet samt en utredning om att en vikarie hade anställts för den tid som Katja var alterneringsledig. Innan ledigheten började skulle Katja ännu skicka ett löneintyg till TE-tjänsterna som visade att hon hade arbetat de 13 månader som föregick ledigheten samt att arbetsavtalsförhållandet var på heltid.

”Processen var tydlig, snabb och mycket lätt att följa. Arbetsgivaren skötte sin egen del bra och det som blev över till mig gick smidigt.”

Alterneringsersättningen är ett bra tillägg för att täcka levnadskostnaderna, men den räcker inte till allt. Detta hade Katja förberett med besparingar.

”Givetvis beror behovet av pengar på vad man tänker göra under ledigheten. Reser man behöver man mer pengar än när man är hemma.”

”Jag kan leva enligt min egen naturliga dygnsrytm och gå dit näsan pekar.”

När ledigheten började tyckte Katja länge att det kändes overkligt. Arbetet surrade i tankarna, trots att hon nog hade haft tid på sig att förbereda inför ledigheten. Så småningom började avbrottet från bekanta rutiner emellertid konkretiseras.

Katja Jokiniemi läser en bok på en parkbänk.
Hittills har coronan begränsat Katjas planer om hur hon ska använda alterneringsledigheten. ”Jag ville emellertid inte skjuta upp alterneringsledigheten längre på grund av coronan. Ledigheten har hur som helst varit underlättande. Min kalender är tom, och jag behöver inte göra upp tidtabeller.”

Katjas ursprungliga resplaner ligger åtminstone än så länge på is på grund av coronan. Hon har emellertid ingen brist på saker att göra – dagarna går åt till att läsa och motionera, och dessutom har Katja börjat studera karelska på distans. Den hemtrevliga vardagen utan tidtabeller har varit bra ombyte till åratal av skiftarbete.

”Jag kan leva enligt min egen naturliga dygnsrytm och gå dit näsan pekar. Jag har upplevt detta som mycket befriande.”

Katjas tips till den som överväger alterneringsledighet

 1. Prata om alterneringsledigheten i god tid med din arbetsgivare. När du är ute i god tid är det enkelt att överföra arbetsuppgifterna till vikarien. Då är det också enklare att själv ta ledigt.
 2. Förbered dig ekonomiskt. Alterneringsersättningen är mindre än lönen. Hur klarar du dig om du har lån eller höga levnadskostnader?
 3. Fundera redan i förhand på vad du vill göra under semestern och hurudana mål du har för ledigheten. Det kan vara bra att skriva upp dessa för dig själv. När ledigheten börjar ska du komma ihåg att du förtjänat den.

Alterneringsersättning från FPA

 • FPA:s alterneringsersättning är ämnad för personer som inte tillhör arbetslöshetskassan.
 • FPA:s alterneringsersättning är 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen, som inte innehåller en förhöjningsdel eller förhöjd tjänstdel. År 2021 är alterneringsersättningen räknad från grunddagpenningen 23,65 euro per dag.
 • Alterneringsersättningens belopp kan beräknas med räknaren.
 • Alterneringsersättningen betalas retroaktivt en gång per månad för högst fem dagar per kalendervecka. För alterneringsersättningen betalas skatt.
 • FPA:s alterneringsersättning kan ansökas med FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma blankett TYJ07.
 • Som bilaga till ansökan om alterneringsersättning behövs arbetstagarens och arbetsgivarens skriftliga avtal om alterneringsledighet och ett löneintyg för minst 52 veckor som fyllts i av arbetsgivaren.

Som expert jurist Antti Ristimäki, gruppen för arbetslöshetsskydd och bostadsbidrag, FPA

Text Anne Ventelä
Redigering Jenni Juntunen
Bilder Roope Permanto
Fotografier i familjealbumet Katja Jokiniemi
Videor Roope Permanto
Bildredigering Satu Karppinen

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.