Gå till innehåll

”Det finns inget som jag inte skulle kunna klara av”

Susan Lindroos, 47, har bytt bransch två gånger. Båda gångerna har vägen till karriären öppnats via rekryteringsutbildning. Under sin karriär har Susan framför allt lärt sig att det aldrig är för sent att lära sig något nytt.
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 9.3.2022
Lyssna på artikeln

För drygt tre år sedan var Susan Lindroos, 47, busschaufför till yrket och drömde om en karriär inom IT-branschen.

”Jag ville koda användargränssnitt. Språket eller verktygen spelade ingen roll, bara jag fick koda.”

I själva verket hade Susan redan lång yrkeserfarenhet inom branschen. Hon hade blivit färdig datanom tjugo år tidigare och arbetat inom IT-branschen i över femton år. I slutet av sin karriär hade hon arbetat hos en av Nokias underleverantörer med Symbian, användargränssnittet i Nokias telefoner.

När Nokia lade ner Symbian, var Susans jobb över. Plötsligt fanns det ingen användning för hennes kompetens och hon var inte kvalificerad för andra uppgifter.

Efter permitteringar och samarbetsförhandlingar uppfyllde Susan sin långvariga dröm om busschaufförsyrket. Det var länge givande: på jobbet fick hon vara bland människor och köra en stor bil. Arbetskamraterna var trevliga, på kvällsskiftet var det bra stämning. Det var ingen brådska, eftersom målet var att köra säkert enligt hastighetsbegränsningarna, berättar Susan.

Susan Lindroos distansarbetar.
Susan Lindroos är nöjd med rekryteringsutbildningen. Hon har nu återvänt till sina rötter inom IT-branschen.

Fyra år senare började en återgång till IT-branschen emellertid att locka.

”Bussarna fick ett nytt biljettförsäljningssystem och det var så fruktansvärt dåligt att jag ville gå tillbaka till att koda.”

Även arbetsförhållandena påverkade. Som yrkeschaufför var ryggen hårt utsatt. Lunchpauserna var strikta, det var aldrig säkert att man hade tillgång till en ren toalett och det oregelbundna skiftarbetet började gnaga på välbefinnandet, säger Susan.

Att återvända till det gamla var emellertid inte så enkelt. Under ett halvt års tid gick Susan på uppskattningsvis 30 anställningsintervjuer, utan resultat.

”Den största frågan var om jag, som är över 40 år och inte kan de nyaste teknikerna, ännu kan lära mig. Men att koda är att koda. Om man kan engelska tvivlar ingen på att man inte skulle kunna lära sig spanska eller svenska bara för att man redan är över 40.”

Efter arbetssökning och frustration hittade Susan ändå vägen tillbaka till branschen. IT-experter utbildades på TE-centralens rekryteringsutbildning. Begreppet var bekant för Susan sedan tidigare, eftersom hon hade gått rekryteringsutbildning för busschaufförsyrket fyra år tidigare.

Rekryteringsutbildning uppdaterade Susans yrkeskompetens inom IT-branschen.

Förhöjd arbetslöshets­förmån kan fås medan man deltar i rekryterings­utbildning

Rekryteringsutbildning är arbetskraftsutbildning som syftar till sysselsättning och utgår alltid från företagets behov.

Om arbetsgivaren inte hittar yrkeskunniga arbetstagare, kan man skräddarsy en utbildning utgående från företagets behov som siktar på rekrytering och som kombinerar teoretisk undervisning på en läroanstalt med utbildning som ordnas på samarbetsföretagets arbetsplats. Målet är att de som deltagit i utbildningen sysselsätts i samarbetsföretaget när utbildningen är över.

Utbildningar finns inom olika yrkesområden, såsom försäljnings-, marknadsförings- och byggnadsbranschen. För närvarande ordnas även många rekryteringsutbildningar inom IT-sektorn, eftersom branschen redan länge haft stor brist på förmågor. Rekryteringsutbildning är en bra möjlighet för att byta till en ny bransch, eftersom många utbildningar börjar från grunden och ingen tidigare kunskap krävs. Exakta ansökningskriterier finns alltid i utbildningsannonserna som publiceras av TE-byrån.

Till rekryteringsutbildning ansöker man med TE-byråns utbildningsansökan, och för utbildningstiden får man samma förmån som när man är arbetslös. Om man kommit överens om arbetskraftsutbildning i sysselsättningsplanen kan man få förhöjd arbetslöshetsförmån.

Susan Lindroos promenerar med sin hund.
”Jag inledde rekryteringsutbildningen hösten 2018 och följande höst anställdes jag i mitt nuvarande arbete. Det finns fortfarande mycket att lära sig, men jag vet att jag klarar av det.”

Hittade en arbetsplats inom IT-branschen genom rekryterings­utbildning

För Susan öppnades vägen tillbaka till IT-branschen hösten 2018, när hon kom in på en sex månader lång kurs där man studerade affärssystemet SAP. Inför rekryteringsutbildningen ordandes först en gruppintervju, och därefter följde en annan intervju med samarbetsföretaget.

”Det var över hundra sökande, och 14 personer valdes ut till utbildningen”, berättar Susan.

Alla praktiska arrangemang fungerade smidigt enligt Susan. Hon fick redan arbetslöshetsförmån från kassan och när hon antecknade deltagande i rekryteringsutbildning i sin sysselsättningsplan fick hon förhöjd arbetslöshetsförmån.

När den sex månader långa kursen var över fick Susan fast anställning hos företaget.

De tre första månaderna studerade Susan affärssystemet självständigt. Därefter avlade hon ett certifikat som visar prov på hennes kompetens och som gjorde att hon fick delta i kundprojekt.

”Chefen var överraskad över hur snabbt jag lärde mig allt. Men jag hade ju ändå lång erfarenhet av arbetet i branschen.”

När den sex månader långa kursen var över fick Susan fast anställning hos företaget. Arbetet är inte exakt vad Susan drömde om när hon satt bakom ratten i en buss, men det är ändå intressant och motiverande.

”Jag skapar i huvudsak PDF-blanketter för företagens behov och underhåller befintliga program. Vissa dagar arbetar jag med tre eller fyra kunder, andra dagar dokumenterar jag bara. Arbetet är inte enkelspårigt, utan jag får vara kreativ och knäcka nötter.”

Susan ser rekryteringsutbildningar som en fin möjlighet.

”Två gånger har jag fått ett nytt intressant yrke genom dessa utbildningar. Ingetdera har jag ångrat. Om jag blir tillfrågad om höjdpunkterna i min karriär, är en av dem att jag kan hantera en 14,7 meter lång buss. Efter det vet jag att det inte finns något som jag inte skulle kunna klara av.”

För artikeln har man intervjuat jurist Antti Ristimäki, expert på utkomstskydd för arbetslösa hos FPA.

Text: Anne Ventelä
Bilder, video och redigering: Roope Permanto

Rekryterings­utbildning sysselsätter i samarbets­företag

  • Ett rekryterande utbildningsprogram är arbetskraftsutbildning som siktar till rekrytering och som ordnas i samarbete med det utbildande företaget, med den lokala NTM-centralen och TE-tjänsterna.
  • Under utbildningen arbetar den sökande i företaget och deltar i utbildningar och handledning. Målet är att den sökande sysselsätts i samarbetsföretaget när utbildningsprogrammet är över.
  • Utbildningsprogrammet är avgiftsfritt för den sökande och varar vanligtvis cirka sex månader. Till utbildningen ansöker man via TE-byrån.
  • Den sökande får samma förmån under tiden hen deltar i utbildningsprogrammet som när hen är arbetslös. Om man kommit överens om arbetskraftsutbildning i sysselsättningsplanen eller en annan ersättande plan, kan man få förhöjd arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetskassan eller FPA besluter om utbetalningen av förhöjningsdelen.
  • FPA kan bevilja arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel och kostnadsersättning under tiden utbildningen pågår. Kostnadsersättningen är 9 euro per dag och förhöjningsdelen år 2022 är 4,91 euro per dag.
  • Vid rekryteringsutbildning kan i vissa fall utbetalas arbetslöshetsförmån trots att man annars inte skulle ha rätt till det, till exempel på grund av karens.

 

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.