Gå till innehåll

FPA kom till bilfabriken – ”Allt började med personalens behov”

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 12.4.2019
Bilfabriken i Nystad har på kort tid anställt tusentals arbetstagare från olika orter i Finland och i världen. Företaget fick idén att be FPA, TE-centralen och socialväsendet komma till fabriken för att hjälpa arbetstagarna.
Lyssna på artikeln
Kelan työntekijä ja Valmetin työntekijä.
Servicerådgivare Eveliina Salovaara från FPA i Nystad betjänar Abdul Hamid El Kheir på bilfabrikens pop up-servicepunkt.

Bilfabriken i Nystad har under två års tid rekryterat omkring 3 000–3 500 arbetstagare. De nya arbetstagarna kommer ofta långt bort ifrån, och inflyttarna har mycket att ordna i sin nya livssituation.

”Vi började fundera på om FPA:s pop up-verksamhet skulle vara möjlig på fabriken. Vi får arbetstagare från olika håll i Finland och hela världen, och ganska många av dem behöver sköta ärenden hos FPA”, säger specialist Heidi Klubb från Valmet Automotive.

Både arbetsgivaren och staden drar nytta av att människor kan sköta sina ärenden smidigt. Därför tog Klubb, som ofta deltar i inskolningen av nya arbetstagare, kontakt med FPA i Nystad och lade fram sin idé om samarbete. Där började servicerådgivaren Eveliina Salovaara genast jobba på saken. Hon fick med sig servicerådgivare Iida Taivassalo från Reso och tillsammans organiserade de FPA:s pop up-verksamhet på bilfabriken inom en dryg månad.

Servicerådgivarna Eveliina Salovaara (t.v.) och Iida Taivassalo ställer upp pop up-servicepunkten på fabriken varje tisdag. ”Jag tycker om att vi kan komma dit kunderna rör sig”, säger Taivassalo.

I början ordnade Salovaara och Taivassalo pop up-service på fabriken varannan vecka. Snart märkte man ändå att tjänsten behövdes oftare. Nu har FPA:s pop up-servicepunkt funnits på fabriken i ett år och betjänar arbetstagarna varje tisdag under två och en halv timme.

”Det händer väldigt många olika saker när man inleder ett nytt arbete, och därför är det bra om de övriga ärendena kan skötas smidigt. Då kan man koncentrera sig på jobbet”, konstaterar Klubb.

FPA:s servicerådgivare är redan välbekanta på fabriken

Iida Taivassalo och Eveliina Salovaara ställer upp sina bärbara datorer på ett långt bord i bilfabrikens matsal, där servicepunkten enkelt och smidigt kan nås av alla arbetstagare. På plats finns ofta även experter från TE-centralen och socialväsendet i Nystad. Fabrikens arbetstagare kan sköta många ärenden under samma besök, på samma plats.

”Arbetstagarna kan utnyttja tjänsterna under dagen före eller efter sitt arbetsskift. Man sparar mycket tid”, säger Salovaara.

På pop up-servicepunkten kan man sköta samma ärenden som på FPA:s serviceställe.

På pop up-servicepunkten kan arbetstagarna fråga råd i FPA-ärenden och också sköta sina ärenden helt konkret och lämna in ansökningar, precis som på vilket FPA-serviceställe som helst. Servicerådgivarna känner till situationen för dem som flyttat för arbetets skull och vilka förmåner de kan ha rätt till.

”Arbetstagarna har upplevt att de inte behöver förklara allting så detaljerat för oss. Ifall vi behöver mer tid, bokar vi en telefontid eller en tid till FPA:s lokala serviceställe. Cheferna kommer också och ber om råd, till exempel gällande sjukdagpenningar eller hur arbetsgivaren ska sköta sina ärenden med FPA”, konstaterar Taivassalo.

Fabrikens arbetstagare representerar 72 olika nationaliteter. Salovaara betjänar kunder på finska och engelska, Taivassalo dessutom på svenska. Telefontider kan vid behov bokas på ryska, kurdiska, franska, tyska och spanska.

När en arbetslös person flyttar till en ny ort efter arbete, kan hen behöva betala två månaders hyra eller flyttkostnader.

”Arbetet är utmanande och roligt. Människorna kan ha många problem och vi löser dem så gott vi kan”, säger Salovaara.

När en arbetslös person flyttar till en ny ort efter arbete, kan hen behöva betala två månaders hyra eller flyttkostnader. I sådana situationer kan arbetstagaren till exempel utreda sin rätt till utkomststöd via pop up-tjänsten. En person som reser långt för att kunna jobba kan också vara berättigad till rörlighetsunderstöd och den som deltar i arbetskraftsutbildning på fabriken kan ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

”Arbetstagarna frågar också om bostadsbidraget eftersom beloppet kanske behöver justeras och bidraget kanske till och med dras in när arbetet inleds. Vi får en massa frågor om allt möjligt”, berättar Salovaara.

Kunden kanske också har frågor om sjukdagpenningar. Äldre arbetstagare söker information om pensionsförmåner via pop up-tjänsten.

På fabriken ordnas också program som stöder personalens välbefinnande, allt från hobbyhuset till språkutbildningar. ”I Nystad finns goda nätverk. Det är bara att ringa, det är lätt att få tag på folk”, sammanfattar Heidi Klubb.

FPA-ärendena kan skötas efter arbetsskiftet

Taivassalo lämnar servicepunkten för en stund för att ge inledande information åt nya arbetstagare. Under tiden kommer libanesiska Abdul Hamid El Kheir efter sitt nattskift för att sköta ärenden hos Salovaara. Han ansöker om ett FPA-kort, för att kunna bevisa att han omfattas av den finska sjukförsäkringen.

El Kheir började jobba på fabriken för en månad sedan.

”Min familj, alltså min fru och våra två barn, bor i Uleåborg”, berättar El Kheir. Han jobbar på fabriken i perioder om två veckor och åker sedan hem. I framtiden är det tänkt att hela familjen ska flytta till Åbo, närmare arbetsplatsen.

”Jag fick väldigt bra service. Det är fint att de kommer hit till arbetsplatsen”, säger El Kheir.

Innan han går, kollar El Kheir att pop up-servicepunkten är på plats igen nästa vecka, ifall han har fler frågor.

Abdul Hamid El Kheir ansöker om FPA-kort på sin arbetsplats pop up-servicepunkt.

FPA:s pop up-tjänst

  • FPA ordnar regelbundet pop up-tjänster på universitet, yrkeshögskolor och andra läroanstalter.
  • FPA betjänar också på enskilda evenemang, som till exempel mässor.
  • Idén med pop up-tjänsterna är att finnas där kunderna rör sig.
  • På pop up-servicepunkterna arbetar servicerådgivare från FPA:s serviceställen.
  • FPA ordnar också distansservice på många servicepunkter, närservicepunkter och Navigatorer. Tanken är att kunna sköta sina FPA-ärenden smidigt tillsammans med andra ärenden.

Läs mer på FPA:s webbplats

FPA:s chatt för arbetsgivare

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.