Gå till innehåll

Blev du utan sommarjobb? Kolla vilka FPA-stöd studerande kan få på sommaren

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 3.5.2023
Om du blev utan sommarjobb, kan du studera och ansöka om studiestöd för sommaren. Studiepenning, studielån och allmänt bostadsbidrag tryggar din utkomst under sommaren.
Lyssna på artikeln
""

Vilka stöd kan studerande få på sommaren?

  1. Du kan få sommarstudiestöd om du avlägger studier som hör till din examen under sommaren. Till sommarstudiestödet hör studiepenning och statsgaranti för studielån. Du kan få stöd för till exempel föreläsningar, tenter, arbetspraktik och yrkesprov. Läs mera om studiestöd för sommarstudier.
  2. Ansök om studiestöd för sommaren via tjänsten MittFPA eller med blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet (OT 15r). Om du studerar på gymnasium ska du be om ett intyg om sommarstudier av din läroanstalt och bifoga den till din ansökan. Du kan även skicka bilagorna via webben.
  3. Om du får allmänt bostadsbidrag kan du fortsätta att få det även under sommaren även om du inte studerar. I vissa situationer behöver studiestödet justeras. Läs mera om att justering av bostadsbidraget.
  4. Du kan inte få arbetslöshetsunderstöd under sommarpausen, om du fortsätter med dina studier på hösten. I vissa situationer kan du ha rätt att få utkomststöd.

+ Om du är nyutexaminerad och inte har ett arbete ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster och ansöka om arbetslöshetsförmåner och allmänt bostadsbidrag.

Du kan få arbetslöshetsförmåner från den dag då arbetslösheten börjar. Också studerande som blir klara med sin gymnasieexamen ska anmäla sig hos TE-tjänster för att kunna omfattas av sysselsättningsfrämjande service och för att den väntetid på 21 veckor som gäller i samband med arbetslöshetsförmåner ska börja löpa.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.