Gå till innehåll

3 goda skäl för att anmäla arbetslöshetstid på webben

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 16.8.2017
Om arbetslösheten fortsätter ska du regelbundet anmäla arbetslöshetstid till FPA. Du kan göra det på webben!
Lyssna på artikeln
Mies tietokoneella.

Tre goda skäl för att anmäla arbetslöshetstid på webben

  1. Det är enkelt. I e-tjänsten får du råd och anvisningar som hjälper dig vidare. Den visar dagarna, för vilka du ska fylla i anmälan och ger alternativ för varje dag. Du får också information om avvikande anmälningsdagar och utbetalningsdagar till exempel under vardagshelger. Logga in och gör anmälan på webben.
  2. Det är snabbt och sparar papper. Du kan logga in med nätbankskoder eller mobil-ID via din hemmadator. Du behöver varken blanketter, kuvert, frimärken eller en promenad till postlådan.
  3. Du kan sköta allt på en gång.  I e-tjänsten är det enkelt att jämka arbetsinkomsten med arbetslöshetsförmånen. Om du under arbetslöshetstiden gör ströjobb ska du anmäla arbetsdagarna i anmälan om arbetslöshetstid. Du kan förtjäna 300 euro utan att inkomsten minskar förmånsbeloppet. Också företagsinkomst av bisyssla kan jämkas med arbetslöshetsförmånen.

PS. Du kan undvika onödig post genom att välja att du bara använder e-tjänsten för att anmäla arbetslöshetstiden. Alla dina FPA-ärenden som gäller arbetslöshet syns i e-tjänsten.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.