Siirry sisältöön

Pää- vai sivutoiminen?

Kela palvelee | 16.2.2021
Annina Kervinen
tiimipäällikkö
Kuuntele artikkeli

Opiskelijana voi joskus joutua tilanteeseen, jossa opintotuki ja asumistuki tai osa-aikatyöllä saatu palkka eivät riitä vuokraan ja ruokaan. Joskus taas opintotukioikeus päättyy kesken opintojen, eikä ole töitä tai varallisuutta, jolla opintoja ja elämää voisi rahoittaa. Tällöin toimeentulotuen hakeminen voi tulla ajankohtaiseksi. Asiaa selvittäessään opiskelija törmää aika pian termiin päätoiminen opiskelija.

Milloin opintoja voidaan tukea toimeentulotuella? Kela arvioi tämän aina tapauskohtaisesti kunkin hakijan kohdalla. Sitä varten etuuskäsittelijän pitää selvittää opintojen luonne ja opiskelijan oikeus muihin etuuksiin, jotka ovat toimeentulotukeen nähden ensisijaisia. Siihen tarvitaan muun muassa tieto opintojen päätoimisuudesta.

Olenko päätoiminen opiskelija, jos opintoni ovat tauolla sairastumisen vuoksi?

Opiskelumuotoja ja elämäntilanteita on erilaisia, joten päätoimisuuden määrittäminen voi olla hankalaa: Olenko päätoiminen opiskelija, jos teen osa-aikatyötä opintojen ohessa? Olenko päätoiminen opiskelija, jos suoritan tällä hetkellä normaalia vähemmän kursseja kuin viime lukuvuonna? Olenko päätoiminen opiskelija, jos opintoni ovat nyt tauolla sairastumisen vuoksi?

Termi aiheuttaa pohdintaa paitsi asiakkaiden keskuudessa, myös meillä ratkaisutyössä. Toimeentulotuen näkökulmasta päätoimisella opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jolla on oikeus opintotukeen. Tällaisia ovat esimerkiksi korkeakouluopiskelijat, joiden opiskelu tähtää tutkintoon. Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan eri opinnoissa eri asioita. Opintojen päätoimisuuteen vaikuttaa muun muassa tutkinnon laajuus.

Päätoimisella opiskelijalla tarkoitetaan tässä opiskelijaa, jolla on oikeus opintotukeen.

Toimeentulotukea hakiessa myös opiskelijan itsensä on syytä aina muistaa tuen viimesijaisuus: ensisijaiset etuudet tulee olla haettuina, ja myös kaikki tulot ja varallisuus vaikuttavat toimeentulotuen määrään ja myöntämiseen. Opiskelijoiden kohdalla ensisijaisella etuudella tarkoitetaan yleensä opintotukea ja yleistä asumistukea. Opintotukeen kuuluva opintolaina huomioidaan toimeentulotuessa pääsääntöisesti tulona. Muita toimeentulotukeen nähden ensisijaisia etuuksia tai tuloja voivat olla tilanteen mukaan esimerkiksi aikuiskoulutustuki, kuntoutusraha, omaehtoiseen opiskeluun perustuva työttömyysetuus ja osa-aikatyöstä saatava palkka.

Muita ensisijaisia tuloja voivat olla esimerkiksi aikuiskoulutustuki tai työttömyysetuus.

Jos tilanteesi on se, että nykyiset opinnot eivät oikeuta opintotukeen tai oikeus opintotukeen on päättynyt, sinun pitää yleensä ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, hakeutua opintotuella tuettuihin opintoihin tai hankkia ansiotyö oman elatuksen turvaamiseksi. Jos oikeutesi opintotukeen on päättynyt, selvitä vielä mahdollisuus opintotukiajan pidentämiseen.

Kaiken tämän jälkeen voi kuulostaa, että toimeentulotuen saaminen opiskelijana on aika harvinaista. Kaikista toimeentulotuen saajista on opiskelijoita alle 10 %. Ensin mietimme, mitkä muut mahdollisuudet tulevat tilanteessasi kyseeseen. Esimerkiksi jos suoritat opintoja kesällä, on hyvä ensin selvittää, voitko saada opintotukea kesäajalle toimeentulotuen sijaan.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.