Siirry sisältöön

Mitä Kela tekee tiliotteillasi?

Kela palvelee | 27.9.2021
Annina Kervinen
tiimipäällikkö
Kuuntele artikkeli

Toimeentulotuen hakijan pitää toimittaa Kelaan luotettava selvitys taloudellisesta tilanteestaan. Tällaisena selvityksenä toimii tiliote. Tiliote on tärkeää toimittaa, sillä muuten hakemuksen käsittely voi viivästyä tai hakemus voidaan joutua jopa hylkäämään.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki, jonka määrään vaikuttavat kaikki tulosi ja käytettävissä olevat varasi. Esimerkiksi tilillä olevat säästöt vaikuttavat myönnettävän perustoimeentulotuen määrään samoin kuin vaikkapa vanhemmilta saadut avustukset.

Tiliotteeksi ei käy tilitapahtumat tai pankkiautomaatista tulostettu kuitti, vaan tarvitaan pankin virallinen tiliote. Tiliote tarvitaan jokaisen toimeentulotukiperheenjäsenen kaikista käytössä olevista tileistä, myös ulkomaisista. Tiliotteelta pitää näkyä tilinumero, tilin omistaja, tilin alku- ja loppusaldo, tilin käyttötarkoitus, katkeamaton tilitapahtumaluettelo sekä tieto, miltä ajalta tiliote on. Näin pystytään varmistumaan siitä, että toimittamasi tiliote on juuri sinun tilistäsi.

Eikö pelkkä tilin saldo riittäisi kertomaan, minkä verran rahaa tilillä on?

Tiliotteella näkyy yleensä muutakin kuin vain tilin saldo. Siihen on listattu kaikki rahaliikenne: mihin rahaa on tililtä mennyt ja mistä sitä on sinne tullut sekä kuinka paljon. Siksi voikin tuntua hieman tungettelevalta tai jopa loukkaavalta se, että nämä tiedot tulee toimittaa Kelaan nähtäviksi toimeentulotukihakemuksen liitteenä. Eikö pelkkä tilin saldo riittäisi kertomaan, minkä verran rahaa tilillä on?

Kelan ei ole tarkoitus urkkia asiakkaiden tilitietoja tai tapahtumia eikä pyydä niitä uteliaisuuden vuoksi.  Esimerkiksi vanhemmalta saadut avustukset voidaan havaita vain tilitapahtumaluettelosta. Näin ne voidaan kohdentaa tuloksi toimeentulotukilaskelmalle oikealle kuukaudelle. Jos esimerkiksi äitisi on siirtänyt sinulle tilillesi 200 euroa rahaa 15.9., näkyy siirto syyskuun tiliotteella ja se voidaan huomioida näin ollen tulona syyskuun toimeentulotuen laskelmalla. Avustukset vaikuttavat toimentulotukeen yksin asuvalta yli 50 eurosta ja perheeltä yli 100 eurosta ylöspäin.

Mitä se Kelalle kuuluu, mihin kaikki rahani käytän?

Joskus tilitapahtumista voi ilmetä jotain sellaista, joka herättää toimeentulotuen käsittelijässä huolen asiakkaasta. Esimerkiksi jos tililtä ilmenee paljon siirtoja pelaamiseen tai nettikasinoille, eikä näy lainkaan ruokaostoksia tai kauppareissuja, huoli usein nousee: mistä asiakas saa ruokaa, tuleeko vuokra maksettua, onko kaikki hyvin?

Huolen herätessä Kelasta soitetaan asiakkaalle ja keskustellaan tilanteesta yhdessä. Nämä puhelut saattavat herättää monenlaisia tunteita: mitä se Kelalle kuuluu, mihin kaikki rahani käytän? Olenko tilivelvollinen selittämään tekemisiäni Kelaan?

Kuten aiemmin todettua, Kelan ei ole tarkoitus urkkia tai udella tekemisiäsi. Kelan toimihenkilön tehtävänä on ohjata ja neuvoa asiakasta tarvittavien Kelan etuuksien ja palveluiden piiriin. Lisäksi Kelan on tarvittaessa ohjattava asiakasta hakeutumaan kunnan sosiaalihuollon tai muiden palvelujen piiriin. Tämä velvollisuus tulee hallintolaista. Toimeentulotukea käsiteltäessä huomioidaan aina sinun ja perheesi kokonaistilanne. Kyse on myös välittämisestä: Kelassa toimeentulotukiasioitasi hoitaa aina ihminen, joka pyrkii auttamaan sinua parhaan kykynsä mukaan.

Kelasta soitetaan sinulle huolen herätessä ja jutellaan tilanteestasi.

Kelalla on lakiin perustuva velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus tai sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus kuntaan tietyissä tilanteissa. Niitä voivat olla esimerkiksi edellä mainittu tiliotteelta huomattu laajamittainen pelaaminen tai sitten mittava vuokravelka taikka sähköjen katkaisu kotoa. Niin sanottu huoli-ilmoitus pyritään tekemään aina yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Siksi Kelasta soitetaan sinulle huolen herätessä ja jutellaan tilanteestasi – kartoitetaan, mihin asioihin mahdollisesti apua tarvitaan sinun ja perheesi hyvinvoinnin tueksi.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.