Siirry sisältöön

Muutosturva yli 55-vuotiaan työn­hakijan tueksi – Helpottaa irti­sanotun työllistymistä

Työ & Toimeentulo | 29.11.2022
Uusi muutosturvakokonaisuus otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Se takaa yli 55-vuotiaille irtisanotuille esimerkiksi muutosturvarahan, joka vastaa kuukauden palkkaa. Mitä muuta se tarkoittaa? Juristi Antti Ristimäki Kelasta vastaa useimmin kysyttyihin kysymyksiin.
Kuuntele artikkeli

Mitä uusi muutosturva tarkoittaa?

Se on lain turvaama oikeus erityisesti yli 55-vuotiaille työttömille. Uusi muutosturva helpottaa kypsemmässä iässä olevan irtisanotun uudelleentyöllistymistä. Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus esimerkiksi työttömyyskassasta tai Kelasta maksettavaan muutosturvarahaan, joka vastaa suuruudeltaan kuukauden palkkaa sekä koulutukseen, joka kestää enintään kuusi kuukautta ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen.

Keitä muutosturva koskee?

Se koskee 55 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka irtisanotaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen. Vaatimuksena on, että henkilö on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ennen irtisanomista ja että hän ilmoittautuu työnhakijaksi TE-palveluihin 60 päivän kuluessa irtisanomisesta.

Mitä parannuksia laki­muutos tuo entiseen verrattuna?

Työllistymisvapaa kestää uuden muutosturvan piiriin kuuluvilla viisi päivää tavallista pidempään. Muutosturvakoulutus on myös uusi, samoin muutosturvaraha.

Mistä muutosturva haetaan?

Työttömyyskassan jäsenet hakevat muutosturvarahan omasta työttömyyskassastaan ja kassoihin kuulumattomat henkilöt Kelasta. Muutosturvarahaa voi hakea jo irtisanomisaikana, kun on virallisesti vielä työsuhteessa. Tukea haetaan Kelan ja työttömyyskassojen yhteisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan tammikuun alussa muun muassa Kelan verkkosivuilla, kela.fi.

Miksi lainmuutos tehtiin?

Muutos on osa hallituksen pakettia, jolla parannetaan 55 vuotta täyttäneiden työllisyyttä. Samassa yhteydessä poistetaan asteittain niin sanottu eläkeputki eli työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeus, jolla on tutkitusti työllisyyttä alentava vaikutus.

Miten lainmuutos vaikuttaa työttömyys­etuuksiin?

Muutosturvaraha tai muutosturvakoulutus eivät vaikuta oikeuteen saada työttömyysetuutta, mutta työttömyysetuutta voi hakea vasta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Mistä voin kysyä neuvoa, jos minua uhkaa irti­sanominen ja olen yli 55-vuotias?

Työnantajille tulee velvollisuus kertoa tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanotulle 55 vuotta täyttäneelle palkansaajalle tämän mahdollisuudesta uuteen muutosturvaan. Uudesta muutosturvakokonaisuudesta löytyy tietoa Kelan, työttömyyskassojen ja TE-palveluiden verkkosivuilta. Myös Kelan asiakaspalvelusta annetaan tietoa esimerkiksi puhelimitse.

Miten muutosturvaraha poikkeaa työttömyys­turvasta?

Työttömyysturvasta poiketen voit saada muutosturvarahaa työttömyyskassasta, vaikka olisit aivan vasta liittynyt kassan jäseneksi.

Kuka hankkii muutosturva­koulutuksen?

Prosessi lähtee TE-palveluista käyntiin sen jälkeen, kun tuenhakija on ilmoittautunut 60 päivän kuluessa irtisanomisesta TE-palveluihin. Sieltä tarjotaan koulutuksia. Näihin koulutuksiin ei liity samanlaista velvoitetta kuin työllisyyskoulutuksiin.

Termejä muutosturvasta

  • Muutosturvaraha: tiettyjen irtisanomisten yhteydessä työttömyyskassasta tai Kelasta maksettava yhden kuukauden palkkaa vastaava etuus.
  • Muutosturvakoulutus: vapaaehtoinen tilaisuus osallistua työllistymistä edistävään TE-toimiston tai ELY-keskuksen hankkimaan, enintään kuusi kuukautta kestävään koulutukseen.
  • Työllistymisvapaa: Irtisanomistilanteissa oleva oikeus saada palkallista vapaata, jota voi käyttää työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin.

Muutosturvauudistus

Uudella muutosturvakokonaisuudella parannetaan 55 vuotta täyttäneiden työmarkkina-asemaa. Muutosturvaan kuuluu irtisanotuille työntekijöille tarkoitettu muutosturvaraha ja vapaaehtoinen muutosturvakoulutus. Työnantajille tämä tarkoittaa uutta muutosturvamaksua. Samalla työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964 syntyneillä, ja lisäpäivät poistuvat kokonaan näiden vuosien jälkeen syntyneiltä. Lisäpäivien poistuessa poistuu myös työnantajilta perittävä työttömyysturvan omavastuumaksu.

Asiantuntijana juristi Antti Ristimäki, Kela
Teksti Arja Krank
Kuva Kela

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.