TIPS 2 min

Tips tolkning utlandsresa

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning: Ska du beställa en tolk för en utlandsresa? Läs först våra tips!

Lyssna på artikeln
text och bild FPA 30.1.2018

5 tips för att beställa en tolk för utlandsresan

Planerar du en veckoslutsresa till Barcelona, en arbetsresa till New York eller en kryssning till Tallinn och du behöver tolktjänst för personer med funktionsnedsättning under resan? Läs våra tips, så sköter du beställningen smidigt!

5 tips för att beställa en tolk för utlandsresan

  1. Du kan ansöka om rätt till tolktjänst exempelvis när du har bokat resorna. Om du har rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, kan du få tolkning under utlandsresan. Du ska ansöka separat om rätt till tolktjänst under utlandsresa och det lönar sig att göra det i god tid.
  2. För att få en tolk med på resan förutsätts det att du behöver tolkning under resan. Du planerar till exempel att delta i resebroschyrens utflykter eller att bekanta dig med den lokala kulturen under en bussutfärd.
  3. Du kan få tolkning för en resa på maximalt 2 veckor. Om du behöver tolkning för en längre tid ska du kunna motivera behovet, till exempel att resan hör till dina studier eller ditt arbete. Obs! Du behöver inte ansöka om rätt för en kortare resa (under ett dygn) i närområdet.
  4. När du beställer tolken för resan ska du förutom basuppgifter även meddela hur mycket och när under resan du behöver tolkning. Du kan börja med att uppskatta behovet till exempel i timmar, och specificera behovet och tiderna närmare resan. Så här beställer du en tolk till utlandsresan.
  5. Du ska uppskatta och meddela behovet av tolkning på förhand, för att tjänsten ska kunna ordnas så bra som möjligt. Uppskatta till exempel att du behöver tolkning varje dag mellan kl. 9–12 och 17–22. Närmare resan ska du noggrannare specificera behovet av tolkning, så att tolken kan förbereda sig på sitt uppdrag.

Läs mera