Tips 2 min

5 tips för att beställa tolk för utlandsresan

Behöver du tolktjänst för personer med funktionsnedsättning under en veckoslutsresa till Barcelona, en arbetsresa till New York eller en kryssning till Tallinn? Läs våra tips före du beställer tolk!

Lyssna på artikeln
text och bild FPA 30.1.2018
  1. Du kan ansöka om rätt till tolktjänst exempelvis när du har bokat resorna. Om du har rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, kan du få tolkning under utlandsresan. Du ska ansöka separat om rätt till tolktjänst under utlandsresa och det lönar sig att göra det i god tid.
  2. För att få en tolk med på resan förutsätts det att du behöver tolkning under resan. Du planerar till exempel att delta i resebroschyrens utflykter eller att bekanta dig med den lokala kulturen under en bussutfärd.
  3. Du kan få tolkning för en resa på maximalt 2 veckor. Om du behöver tolkning för en längre tid ska du kunna motivera behovet, till exempel att resan hör till dina studier eller ditt arbete.
  4. För en endagsresa till ett grannland behövs ingen separat rätt. Om du åker över till ett grannland till exempel med båt, flyg, buss eller tåg behöver du inte ansöka om rätt till tolkning under utlandsresa. Du behöver inte heller separat rätt för en kryssning som är under ett dygn. Du kan beställa tolken samtidigt som du bokar resan!
  5. När du beställer tolken för resan ska du förutom basuppgifter även meddela hur mycket och när under resan du behöver tolkning. Du kan börja med att uppskatta behovet till exempel i timmar, och specificera behovet och tiderna närmare resan. Det är viktigt för att tolken ska kunna förbereda sig på sitt uppdrag. Så här beställer du en tolk till utlandsresan

Läs mera