Tips 2 min

6 tips för att sköta ditt barns ärenden

Det kan kännas krångligt att sköta sitt barns FPA-ärenden eftersom man på nätet bara får sköta sina egna personliga ärenden.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 13.11.2019

Hur kan du sköta ditt barns FPA-ärenden?

  1. Om ditt barn är under 15 år kan du sköta alla ärenden. Förutom i vissa undantagsfall kan vårdnadshavare även sköta över 15-åriga barns ärenden. Över 15-åriga kan också sköta sina ärenden själva, om de vill. Unga 15–17-åriga och vårdnadshavare har så kallad parallell talerätt. Om en förälder till exempel ansöker om förmåner åt den unga, är FPA vid behov i kontakt med den unga, och vice versa.
  2. Du kan börja med att reda ut barnets eller den ungas ärenden per telefon eller genom att besöka närmaste serviceställe. Om det finns mycket att reda ut kan du boka tid till telefonservicen eller servicestället. Om du bokar telefontid, ringer FPA upp dig vid överenskommen tid, och samtalet kostar inget.
  3. Vårdnadshavare kan inte sköta sitt barns eller ungas ärenden på nätet med sina nätbankskoder eller mobil-id eftersom identifieringsmetoden alltid är personlig.
  4. Förmåner som kan beviljas barn är till exempel olika former av rehabilitering och handikappbidrag för barn. Alla ansökningsblanketter finns som pdf-filer på FPA:s webbplats. Du kan skicka ansökan per post eller lämna in den på servicestället. Snabbast är ansökan framme, om du postar den själv.
  5. När den unga är tillräckligt gammal för att sköta sina ärenden själv, kan ni se till att han eller hon får nätbankskoder eller mobil-id. Bankerna beviljar koder enligt sina egna regler. För att kunna få mobil-id behöver den unga ha en smarttelefon.
  6. Ungdomar kan själva ansöka på nätet till exempel om studiestöd, läromaterialstillägg eller arbetslöshetsförmåner.

+ Vårdnadshavare kan ansöka på nätet om social trygghet (anmälan om flyttning utomlands) eller beställa det europeiska sjukvårdskortet åt barnet.