ARBETE & FÖRSÖRJNING 1 min

5 tips innan du ansöker om arbetslöshetsförmån

Så här blir det lite enklare att ansöka om arbetslöshetsförmåner.

Lyssna på artikeln
text och bild: FPA 3.5.2017
  1. Du har väl anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänsterna? Börja med att anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Se till att din jobbsökning hålls i kraft.
  2. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa ska du söka arbetslöshetsförmånen hos din egen kassa. Kassans medlemmar får inkomstrelaterad dagpenning. FPA:s arbetslöshetstrygghet består av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.
  3.  Gör ansökan om arbetslösförmån först efter självrisktiden på 7 dagar. Fyll ändå i själva ansökan från den första arbetslöshetsdagen.
  4.  Om du saknar yrkesutbildning är väntetiden 5 månader innan du kan få arbetsmarknadsstöd. Väntetiden gäller inte dem som får arbetsmarknadsstöd som fortsättning på 500 dagar med arbetslöshetsdagpenning. För under 25-åringar utan yrkesutbildning finns det också andra villkor för arbetsmarknadsstöd.
  5. Sök arbetslöshetsförmånen på nätet: Du kan sköta allt som hör i hop med arbetslöshetsförmånen på nätet. Det är också enkelt att skicka bilagor: Det räcker med en tydlig bild som du tar med mobilen.

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Bostadsbidrag under arbetslöshetstid • Re: Bostadsstöd / BSP-sparare
Bostadsbidrag under arbetslöshetstid • Bostadsstöd / BSP-sparare
Bostadsbidrag under arbetslöshetstid • Re: Bostad
Fråga på FPA