Siirry sisältöön

Yhdessä tekeminen vaatii aikaa ja asennetta

Terveys | 20.3.2022
Kun asiakkaamme elämäntilanne on mutkistunut ja hän tarvitsee monen eri ammattilaisen tukitoimia työelämään palaamiseksi, tarvitaan myös ammattilaisten yhdessä tekemistä. Miten yhteistyö on sujunut Kela sote-keskuksissa -projektissa Keski-Suomessa?
Kela sote-keskuksissa
Reitin pitää olla selvä, kun työkyky vaatii tukea.
Kuuntele artikkeli

Reilu vuosi sitten ryhdyimme Keski-Suomessa yhteistyössä Meijän kyvyt käyttöön! -hankkeen ja kokeilukuntien kanssa kehittämään työkyvyn tuen tiimiä tulevaisuuden sote-keskuksiin. Kehittämisen kulmakiviä ovat asiakaskeskeisyys ja monialainen yhteistyö. Vuoden aikana on käynyt selväksi, että meiltä löytyy tahtoa, mutta löytyykö aikaa yhteiseen keskusteluun ja suunnitelman laatimiseen? Mitä se vaatii tueksi?

Kun asiakkaamme elämäntilanne on mutkistunut ja hän tarvitsee monen eri ammattilaisen tukitoimia työelämään palaamiseksi, tarvitaan myös ammattilaisten yhdessä tekemistä. Yhdessä voidaan sovittaa yhteen palveluja ja varmistaa asiakkaan toimeentulo matkan varrella.

Asiakas on itse oman tilanteensa paras asiantuntija. Hänen tuen tarpeensa ja tavoitteensa suuntaavat ammattilaisten yhteistyötä – ja yhdessä onnistuminen vahvistaa sitä.

On tärkeää luoda pysyviä rakenteita yhteistyölle.

Koska meillä kaikilla on työpöydillä muitakin priorisoitavia töitä, lipsahtaa aikaa, yhteydenpitoa ja aikataulujen sovittelua vaativa työ helposti listan hännille. Siksi on tärkeää luoda pysyviä rakenteita yhteistyölle. Ne varmistavat yhteistyön toteutumisen ja mahdollistavat myös kehittämisen. Meillä tähtäimessä on uusi työkyvyn tuen tiimimalli.

Työkyvyn tuen tiimimallin kokeileminen koronaepidemian varjossa, yhtä jalkaa mm. työllisyyden kuntakokeiluhankkeiden aloituksen kanssa, on vaatinut eri tahojen toimijoilta horjumatonta uskoa asiaan ja roppakaupalla positiivista asennetta.

Keski-Suomessa sinnikästä kehittämistä on tehty kaikissa viidessä kokeilukunnassa, ja uskon, että vauhti kiihtyy, kun koronakurimus helpottaa. Jyväskylässä Sampoharjun terveysasemalla kehitettyä terveydenhuollon moniammatillista tiimimallia valmistellaan käyttöön jo koko hyvinvointialueelle. Se antaa hyvän pohjan monialaiselle yhteistyölle yli organisaatiorajojen. Yhteistyössä kehittämisestä lähetän erityiskiitokset Viitasaarelle, jossa terveydenhuolto on hyvin asiakaskeskeisesti lähtenyt mukaan kehittämään, kiireestä huolimatta!

Asiakas kokee, että hän tulee kuulluksi ja on lähemmin kontaktissa kumppaneihin.

Kyselin tiimeistä kommentteja ja kokemuksia tiimimallista sekä odotuksia tulevalle yhteistyöllemme. Mitä hyötyä yhteistyöstä on ollut?

Asiakas: ”Kyllähän se jännitti tulla monen ihmisen tapaamiseen, mutta onneksi oli ennestään tuttu henkilö mukana. Onhan se hyvä, kun saa monta asiaa siinä kerralla mietittyä selväksi, ja raha-asiat nyt etenevät. Ja näkee, millaisia ihmisiä siellä on asioita hoitamassa.”

Sosiaaliohjaaja: ”Omassa työssä välineet työkyvyn tukemiseksi ovat hyvin rajalliset ja verkosto tuo siihen osaamista ja uusia näkökulmia. Haastavissa tilanteissa verkostosta on suuri apu, ei jää yksin asiakkaan asioissa. Yksin toimisessa näkökulma kapeutuu eivätkä kaikki keinot tule asiakkaan asiassa käyttöön.”

TE-asiantuntija: ”Tiimin jatkotyöskentelyssä avainsana onkin ratkaisukeskeisyys – miten asiakkaan tilannetta voidaan edistää niin, ettei se ”jämähdä paikoilleen”. Esimerkiksi sairauspäivärahan tai eläkkeen hylkäämisen jälkeen asiakas on itse aikamoisessa umpikujassa ja siitä on vaikeaa yksin lähteä rakentamaan suunnitelmaa. Yhteistyötä tehdessä opitaan myös toisten organisaatioiden toimintatavoista, käytännöistä ja mahdollisuuksista.”

Psykologi: ”Tällä tiimillä on mielestäni äärettömän suuri merkitys. Asiakas kokee, että hän tulee kuulluksi ja on lähemmin kontaktissa TE-toimistoon ja Kelaan ja, että hänen asiansa tulee ns. pöydällä kunnolla esiin. Tämä vahvistaa monen asiakkaan myönteistä kuvaa tulevaisuudesta, kun ihmiset saavat kasvot ja asiakas kokee tulevansa ymmärretyksi paremmin. Koen ammatillisesti Kela-yhteistyön erittäin tervetulleena. Tällöin saan itse myös ymmärrystä enemmän Kelan päätöksiin ja toimintamalleihin, mikä auttaa myös meitä kehittymään enemmän esimerkiksi lausuntojen tekemisessä.”

”Voi, kun tämän saisi laajennettua kaikkiin kuntiin!”

Kehittämistoiveitakin tuli: ”Tiimin yhteistyöltä toivon jatkossa sitä, että sovittaisiin tarkemmin asiakasvastuista ja seurannasta. Voi kun tämän saisi laajennettua kaikkiin kuntiin!”

Kelalaisena olen kokenut yhteistyön kehittämisen erittäin tärkeänä ja antoisana. Toivon, että hyvinvointialueellemme saadaan rakenteisiin riittävä määrä työkyvyn tuen tiimejä ja ammattilaisille aikaa niissä toimimiseen – asiakkaamme eduksi. Allekirjoitan täysin yhteistyökumppanin kiteytyksen: ”Minusta on mahtavaa, että tällainen tiimi on olemassa ja siinä voidaan hyödyntää kaikkien ammattiryhmien vahvaa näkemystä, osaamista ja ammattitaitoa. Samalla se luo asiakkaalle tunnetta, että hänestä välitetään ja, että hänen asiansa on todella tärkeä eikä hän ole yksin sen kanssa.”

Armi Peltomäki 
Kyselevä kehittäjä

Armi Peltomäki.

Tämä teksti liittyy Kela sote-keskuksissa -kolumnisarjaan, jossa seurataan, miten työkykyyn liittyviä palvelupolkuja raivataan helppokulkuiseksi.

""
  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.