Siirry sisältöön

Kärsitkö työuupumuksesta? ORAS-kursseilta työkaluja kuntoutumiseen

Terveys | 16.2.2021
Työuupumus ja siitä toipuminen haastavat ihmisen muutokseen. Kelan Oras-kuntoutuskurssit tarjoavat siihen työvälineet.
Kuuntele artikkeli
Nainen kulkee portaita ylös.
Oras-kurssilla etsitään keinoja vaikuttaa omaan työ- ja toimintakykyyn sekä hyvinvointiin.

Kenelle Oras-kuntoutus on tarkoitettu?

Oras-kuntoutus on tarkoitettu työelämässä tai väliaikaisesti sairauslomalla oleville aikuisille, joilla on työkykyä uhkaavia uupumusoireita. Osallistujalla tulee olla lisäksi muita mielenterveysoireita, kuten unettomuutta, lievää masennusta tai ahdistuneisuutta.

Oras-kuntoutus ei sovi henkilölle, jolla on vaikea-asteinen psyykkinen häiriö, kuten vaikea masennus tai hoitamaton päihdeongelma.

Miten Oras-kuntoutus toteutetaan?

Oras-kuntoutus on ryhmäkuntoutusta, jossa huomioidaan jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite. Kuntoutuspäiviä on 15, ja ne toteutetaan kolmessa jaksossa kuntoutuslaitoksessa tai avokuntoutuksena. Kaikkiaan kuntoutus kestää ennakkoyhteydenottoineen ja seurantajaksoineen 15 kuukautta.

Kurssi toteutetaan virka-aikaan, joten työstä voi tulla poissaoloja. Näiltä päiviltä voi hakea kuntoutusrahaa.

Millaiset oireet kertovat työuupumuksesta?

Työuupumus on voimakasta, kokonaisvaltaista väsymystä, joka ei helpota nukkumalla. Siihen liittyy usein kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. Uupuneella palautuminen heikkenee, mikä näkyy stressioireina, kuten uniongelmina ja keskittymisvaikeuksina. Arjesta selviytyminen voi vaikeutua. Läheiset havahtuvat usein uupumukseen uupunutta aiemmin.

Uupumus kehittyy vähitellen, kun kuormitusta on omiin voimavaroihin nähden liikaa. Kuormittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi työn liiallinen määrä ja työn erityispiirteet, kuten vuorotyöhön liittyvät haasteet.

Yleensä kuormittavia tekijöitä on useita, eivätkä ne kaikki liity työhön. Ihminen on voinut työskennellä pitkään jaksamisensa äärirajoilla, kun esimerkiksi ihmissuhteissa tapahtuu jotain, mikä yhdessä työkuorman kanssa vie loputkin voimat.

Miten Oras-kuntoutus hoitaa työuupumusta?

Oras-kuntouksen tavoitteena on auttaa tunnistamaan uupumusta aiheuttavia tekijöitä ja löytämään konkreettisia keinoja oireiden hallintaan.

Kuntoutuksesta saa vahvistusta omiin voimavaroihin ja palautumiseen. Kurssilla etsitään keinoja vaikuttaa omaan työ- ja toimintakykyyn sekä hyvinvointiin.

Kuntoutus tapahtuu kymmenen hengen ryhmässä, joten muilta osallistujilta saa vertaistukea.

Miten kuntoutukseen valmistaudutaan?

Osallistuja asettaa itse yhdessä terveydenhuollon kanssa kuntoutukselleen tavoitteet. Ne voivat liittyä sekä työhön että muuhun elämään, kuten esimerkiksi aikatauluista tai arjen haasteista selviämiseen.

Osallistujille soitetaan ennen kuntoutuksen alkua. Puhelun aikana keskustellaan muun muassa kuntoutuksen tavoitteista ja sisällöstä.

Mitä Oras-kuntouksessa tapahtuu?

Uupumus haastaa ihmisen muutokseen. Kuntoutuksessa mietitään, minkä asioiden pitää muuttua, jotta työssään jaksaa aiempaa paremmin. Ratkaisuja haetaan keskusteluilla moniammatillisen kuntoutustiimin kanssa, pienryhmätoiminnalla ja harjoittelemalla käytännön tilanteita.

Kuntoutustiimiin voi kuulua psykiatrian tai työterveyshuollon erikoislääkärin lisäksi esimerkiksi psykologi, psykoterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Kuntoutuksessa voidaan tehdä yhteistyötä myös työterveyshuollon kanssa.

Mitä kuntoutusjaksojen välissä tapahtuu?

Osallistuja saa tuekseen omaohjaajan. Hän huolehtii yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa yhteydenpidosta ja seuraa, miten kuntoutus etenee.

Osallistujaan ollaan yhteydessä ensimmäisen ja toisen kuntoutusjakson välissä sekä viimeisen jakson jälkeen. Näin varmistetaan, että kuntoutus jatkuu arjessa suunnitelmien mukaan.

Missä Oras-kursseja järjestetään?

Oras-kursseja järjestetään seitsemällä eri paikkakunnalla, noin 50 kurssia vuodessa. Yhdellä palveluntuottajista on myös ruotsinkielisiä kursseja. Kurssien ajankohdat ja palvelutuottajat näet Kelan kuntoutuskurssihaussa.

Juttua varten on haastateltu suunnittelija Ville Rätyä Kelasta.

Näin haet Oras-kuntoutukseen

  • Hakeudu lääkäriin. Vastaanotolla arvioidaan kuntoutuksen tarve. Tarvittaessa lääkäri kirjoittaa lausunnon (lääkärinlausunto B), josta selviävät työkykyäsi uhkaavat psyykkiset uupumusoireet ja muu mielenterveysoireilu.
  • Liitä lääkärinlausunto hakemukseen. Täytä ja tulosta hakemuslomake Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132, ja liitä siihen lääkärinlausunto.
  • Postita hakemus Kelaan. Voit lähettää liitteet viestinä Kelan asiointipalvelussa, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • Saat päätöksen postitse. Päätöksen voi nähdä myös asiointipalvelussa. Se lähetetään myös palveluntuottajalle, jolloin se toimii paikkavarauksena ja maksusitoumuksena. Päätökseen ei voi hakea muutosta.
  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.