Siirry sisältöön

Työhön paluun tukena

Terveys | 8.1.2022
Työhön palaaminen voi jännittää, jos takana on pitkä sairausloma. Se on aivan ymmärrettävää, mutta onneksi tukea löytyy yleensä niin työnantajan kuin työterveyshuollonkin suunnalta. Mukana on myös Kela, sillä työhön paluun suunnittelu liittyy sairauspäivärahaan.
Laura Lahtikivi
suunnittelija
Kuuntele artikkeli

Täällä Kelan puhelinpalvelussa poristaan päivittäin sairauspäivärahan hakemisesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus tai -lausunto, jonka perusteella hakemuksen ratkaisija arvioi, onko asiakas kyvytön tekemään tavallista työtään. Yleensä liitteeksi saapuu aluksi lääkärin A-todistus, jossa on todettu lyhyesti työkyvyttömyyden syy ja sairauspoissaolon pituus. Jos olet työsuhteessa ja saat palkkaa sairausloman ajalla, työnantajasi toimittaa tavallisesti ilmoituksen sairausajan palkanmaksusta suoraan Kelaan.

Jos sairastaminen kestää 60 arkipäivää, tarvitaan viimeistään silloin lääkärin B-lausunto tai muu kattavampi selvitys työkyvyttömyydestä. Tässä vaiheessa tulee usein ajankohtaiseksi selvittää kuntoutuksen tarve, sillä kuntoutus voi tukea työkyvyn palautumista. Kun siis saat sairauspäivärahasta päätöksen, tarkistathan aina siitä, millainen lääkärinlausunto jatkoa varten tarvitaan.

Työssä jatkamisen mahdollisuuksia kartoittava lausunto tarvitaan, jotta sairauspäivärahan maksu ei katkea.

”Miksi kirurgin lausunnon lisäksi tarvitaan joku planketti työterveyshuollosta?”, kyseli selkäleikkauksesta toipuva ja työpaikalle palaamisesta haaveileva ystäväni. Kerroin hänelle näin: Hoitavalla lääkärillä tai leikkauksen tehneellä lääkärillä on kattava näkemys sairaudesta, jonka vuoksi hän kirjoittaa sairauslomaa. Kirurgi ei välttämättä tunne sairauslomalaisen työnkuvaa, työolosuhteita ja työn kuormittavuutta tarkasti. Sen sijaan työterveyshuollolla on suora yhteys työhön, mikä rakentaa asiantuntijuutta työkyvyn arvioimiseen.

Työnantajan ja työterveyshuollon tuleekin tukea työntekijää, jonka sairaus – tai toipuminen – kestää pitkään. Niinpä Kelan on lain mukaan kysyttävä työsuhteessa olevalta asiakkaalta työterveyshuollon lausunto, kun sairauspäivärahaa on tulossa maksuun 90 arkipäivältä. Työssä jatkamisen mahdollisuuksia kartoittava lausunto tarvitaan, jotta sairauspäivärahan maksu ei katkea. Lausuntoa ei tarvita, jos et ole työsuhteessa.

Lausunto turvaa sen, että työhön palaamisen mahdollisuudet tulevat käsitellyksi.

Työterveyshuollon lausunto turvaa sen, että työhön palaamisen mahdollisuudet tulevat käsitellyksi yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Lausunnossa työterveyslääkäri käy läpi asiakkaan jäljellä olevaa työkykyä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksia. On päivänselvää, että tilanteet ovat erilaisia: joskus työhön palaaminen voi näyttää todennäköiseltä lähiaikoina ja tukitoimia löytyy helposti. Toisinaan taas terveydentila ja työtehtävät ovat sellaisia, että työhön paluun suunnittelu ei ole vielä ajankohtaista. Sekin on tärkeä tietää, kun sairauspäiväraha-asioita käsitellään.

Vuoden 2022 alussa sairausvakuutuslakiin tuli muutos, jonka myötä Kela selvittää kuntoutustarpeen myös silloin, kun sairauspäivärahaa on tulossa maksuun 150 ja 230 päivää. Pitkiin sairauspoissaoloihin kiinnitetään huomiota myös työterveyshuollossa, jossa työterveyslääkärisi voi tarvittaessa arvioida työkykysi ja työhön palaamisen mahdollisuudet kyseisinä ajankohtina. Näiden lausuntojen puuttuminen ei estä sairauspäivärahan maksun jatkumista, mutta lakimuutoksen tarkoituksena on ehkäistä pitkittyviä työkyvyttömyyksiä ja varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa kuntoutuspalvelut oikeaan aikaan. Oikea-aikainen tuki ja kuntoutusmahdollisuuksien kartoittaminen voivat ehkäistä sairauden pitkittymistä niin, että edessä olisi työkyvyttömyyseläke.

Osa-aikatyö voi tukea toipumista terveydentilaa vaarantamatta.

Työhön paluun tukena toimii myös osasairauspäiväraha, jota on voinut hakea vuodesta 2007 lähtien. Osasairauspäivärahan ajalla voi työskennellä 40–60 % normaalista työajasta, joten osa-aikatyö voi tukea toipumista terveydentilaa vaarantamatta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sopimus kokoaikatyön muuttamisesta osa-aikatyöhön sekä lääkärin B-lausunto. Voit pyytää B-lausunnon omalta työterveyslääkäriltäsi tai muulta työskentelyolosuhteesi hyvin tuntevalta lääkäriltä. Tiesitkö, että vuonna 2021 osasairauspäivärahaa maksettiin yli 300 000 henkilölle?

Jos töihin paluu sairauslomalta pohdituttaa, olemme mielellään apunasi. Henkilökohtaista neuvontaa saa puhelinpalvelustamme, jonne voit myös tehdä ajanvarauksen. Joko olet kurkannut vinkkilistamme työkyvyn ja työhön palaamisen tukeen?

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.