Siirry sisältöön

Kelan ja psykiatrian yhteistyössä asiakas osallistuu suunnitteluun – ”Tätä on toivottu pitkään”

Terveys | 21.3.2022
Kelan ja Helsingin kaupungin psykiatrian poliklinikat tekevät tiivistä yhteistyötä Kela sairaalassa -projektissa. Yhteistyö näkyy asiakkaalle selkeytenä: turha byrokratia karsiutuu, ja asiakkaan palveluketjuun saadaan uudenlaista vaikuttavuutta.
Kuuntele artikkeli
Johanna Ljungberg ja Hanna Muhonen.
Kela sairaalassa -projektin työntekijä Hanna Muhonen (edessä) ja Kalasataman psykiatrisen poliklinikan sosiaalityöntekijä Johanna Ljungberg kiittävät projektissa tehtyä yhteistyötä.

Kela sairaalassa -projektin työntekijän Hanna Muhosen mukaan Helsingin kaupungin psykiatrian poliklinikoiden kanssa tehtävän yhteistyön päämääränä pitkällä aikajänteellä on asiakkaan työkykyprosessin, työkyvyn ja työhön paluun tukeminen.

”Yhteistyössä pyritään luomaan toimintamallia, joka tukee parhaiten asiakkaan työkykyä. Mallissa kuntoutus toteutuu oikea-aikaisesti, ja asiakkaan palveluketjuun saadaan vaikuttavuutta. Pystytään myös turvaamaan asiakkaan toimeentulo Kelan etuuksilla, jolloin asiakas voi keskittyä omaan kuntoutumiseensa”, Hanna Muhonen kuvaa.

Viimeisimmässä palautteessa asiakas kertoi jo pitkään toivoneensa tämänkaltaista moniammatillista työskentelyä.

”Ei ole erillisiä prosesseja, vaan eri toimijoiden palveluista koostetaan asiakkaan suunnitelma niin, että ne muodostavat yhden palvelukokonaisuuden”.

Tarvittaessa yhteistyöhön mukaan voidaan kutsua myös muita asiakkaan elämässä mukanaolevia toimijoita.

”Asiakas pystyy vaikuttamaan siihen, miten asiat etenevät.”

Asiakkaan oma osallisuus ja mukanaolo turvaavat sitä, että suunnitellaan asioita, joihin asiakas haluaa sitoutua ja joihin hänellä on voimavaroja.

”Asiakas pysyy osallisena omassa prosessissaan ja pystyy itse vaikuttamaan siihen, miten asiat etenevät.”

Hanna Muhonen ja Johanna Ljungberg.
Hanna Muhonen ja Johanna Ljungberg kartoittavat ja arvioivat asiakkaan kanssa, mikä olisi tilanteessa tarkoituksenmukaista.

Hanna Muhosen mielestä Kelan ja hoitavan yksikön yhteistyö on enemmän kuin osiensa summa.

”Tilanteen taustalla voi olla moninaisia terveydentilaan, toimeentuloon, työllistymiseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyviä haasteita, mutta yhteisellä tekemisellä vaikeatkin asiat monesti selkiytyvät. Se taas helpottaa kokonaisuuden suunnittelemista, kuntoutumista ja luo uskoa, että asioissa voi päästä eteenpäin.”

Muhonen toivoo, että Kelan ja hoitavan tahon yhteistyö näyttäytyy asiakkaalle selkeytenä. Keskusteluissa pystytään avaamaan asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, mutta myös yhdessä rajaamaan pois niitä suunnitelmia, jotka asiakkaan tilanteessa eivät tässä hetkessä ole mahdollisia.

”Asiakkaalle muodostuu selkeä pidemmän tähtäimen suunnitelma ja hän tietää, mitä häneltä odotetaan asioiden eteenpäin menemiseksi.”

Kela sairaalassa -projekti on karsinut turhaa byrokratiaa

Kalasataman psykiatrisen poliklinikan sosiaalityöntekijän Johanna Ljungbergin mukaan Kela sairaalassa -projekti on osaltaan murtanut ennakkoluuloja ja madaltanut kynnystä palveluihin.

Sosiaalityöntekijä kertoo, että moni psykiatrinen potilas tarvitsee tukea ja rinnalla kulkemista asioiden hoitamiseksi.

Myös asiakkaat ovat sosiaalityöntekijän mukaan olleet usein myönteisesti yllättyneitä joustavuudesta ja siitä, että asiakasta on pystytty tapaamaan yhdessä, tarvittaessa myös etäyhteydellä. Palvelua on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi.

”On aivan loistavaa, että saadaan Kelan työntekijä mukaan vastaanotolle, kun tarvitaan”, Johanna Ljungberg kiittää.

”Yhdessä kartoitetaan asiakkaan tilannetta, pohditaan eri mahdollisuuksia ja oikea-aikaisuutta, mikä olisi askel seuraavaan päämäärään ja asiakkaan kuntoutumiseksi työkuntoon.”

Moniammatillisen tiimin hoitokokouksiin osallistuvat sosiaalityöntekijä, lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi ja toimintaterapeutti. Hoitokokouksiin kutsutaan tarvittaessa mukaan myös Kelan työntekijä.

”Jokainen ottaa koppia oman organisaationsa asioista matalalla kynnyksellä.”

Sosiaalityöntekijä Johanna Ljungberg.
Sosiaalityöntekijä Johanna Ljungbergin mielestä Kela sairaalassa -projekti on tuonut joustoa ja lisännyt asiakkaiden osallisuutta. Asioita kehitetään ja saadaan eteenpäin.

Kalasataman psykiatrian poliklinikalta on Kela sairaalassa -projektissa ollut mukana jo puolisen sataa asiakasta. Moni on päätynyt kuntoutusselvittelyyn sekä työkokeiluun.

”Pyrimme siihen, että asiakas tekisi myös itse niin paljon kuin mahdollista. Tämä on myös motivointityötä.”

”Tarkoituksena on, että asiakas pääsee eteenpäin, saa eväitä sairauden kanssa elämiseen ja kuntoutuu työkykyiseksi.”

”Tarkoituksena on, että asiakas pääsee eteenpäin, saa eväitä sairauden kanssa elämiseen ja kuntoutuu työkykyiseksi.”

Johanna Ljungbergin mielestä Kela sairaalassa -projekti on karsinut turhaa byrokratiaa ja tehnyt asiakkaan osallistumisesta joustavampaa. Etuuksien hakemista nopeuttaa myös suullisen hakemisen mahdollisuus, jota on projektissa hyödynnetty paljon.

Asioiden hoitumista on edistänyt myös se, että Kelan Kalasataman toimisto sijaitsee terveys- ja hyvinvointikeskuksen pohjakerroksessa. Asiakas voi nopeasti hoitokäynnin yhteydessä toimittaa hakemuksia ja liitteitä.

Työkykyiseksi kuntoutumisessa on mukana useita tahoja kuten TE-palvelut, kuntakokeilu, uravalmentajia esimerkiksi eläkeyhtiön kautta sekä Työkykyisempi stadi -hanke.

Projektin ohella Kelan Eteläinen vakuutuspiiri ja asiakaspalveluyksikkö tekevät aktiivista yhteistyötä myös HUS psykiatrian kanssa. Yhteistyön tuloksena kolmannes yhteydenotoista on johtanut asiakkaan kuntoutukseen.

Kela sairaalassa -projekti

  • Kela sairaalassa -projektissa (2020–2022) kehitetään Kelan ja erikoissairaanhoidon välistä kuntoutusyhteistyötä. Kyseessä on valtakunnallinen Kelan kuntoutuksen kehittämishanke.
  • Projektia koordinoi projektipäällikkö ja lisäksi jokaisessa Kelan vakuutuspiirissä työskentelee yksi Kelan projektityöntekijä tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Projektityöntekijä osallistuu muun muassa potilasta koskeviin palavereihin (potilaan suostumuksella) ja terveydenhuollon yhteistyöryhmiin. Projektityöntekijät toimivat myös yhteyshenkilöinä erikoissairaanhoidon suuntaan ja kouluttavat terveydenhuollon toimijoita Kelan etuuksista ja palveluista.
  • Projektissa kehitetään terveydenhuollon käyttöön verkkokoulutus Kelan kuntoutuspalveluista. Tavoitteena on, että koulutus valmistuu viimeistään vuoden 2023 alussa. Uusi työkalu palvelee kaikkia terveydenhuollon toimijoita ja myös alan opiskelijoita.
  • Hankkeen raportit ja julkaisut valmistuvat maaliskuussa 2023.
  • Hankkeeseen liittyy tutkimus, jonka avulla tuotetaan tietoa Kelan ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämisen ja uusien toimintamallien luomisen tueksi.
  • Lisätietoja projektista saat projektipäällikkö Sari Mikkolalta sari.mikkola@kela.fi.
  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.