Gå till innehåll

Studierna avklarade, vad nu? Stöd till nyutexaminerade utan arbete

STUDIER | 20.6.2017
Studierna är avklarade, men någon arbetsplats finns inte i sikte. Förmånschef Marja-Leena Valkonen på FPA berättar vilka förmåner nyutexaminerade kan få och hur det lönar sig att ansöka om dem.
Lyssna på artikeln
""
Efter utexamineringen är det dags för nya utmaningar. Den som inte kan hitta något arbete gör klokt i att så fort som möjligt anmäla sig som arbetslös arbetssökande och ansöka om arbetslöshetsunderstöd.

1. Examen finns, men inget jobb. Vad lönar det sig att göra allra först efter utexamineringen från yrkesutbildning eller en högskola?

Den som inte hittar ett jobb gör klokt i att så fort som möjligt efter utexamineringen anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Därefter kan man ansöka om arbetslöshetsunderstöd, som för nyutexaminerade oftast innebär arbetsmarknadsstöd via FPA.

I och med en temporär förändring som som införts våren 2020 kan man få arbetsmarknadsstöd från första arbetslöshetsdagen.

Nyutexaminerade som arbetat under studietiden och som hör till en arbetslöshetskassa kan ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Fackförbundet eller arbetslöshetskassan kan ge närmare information om denna dagpenning.

2. Hur söker man arbetsmarknadsstöd?

Det är enklast att göra ansökan via FPA:s e-tjänst; då får också FPA ansökan snabbare. Ansökningarna handläggs i den ordning de kommer in. Alternativt kan man skicka in en pappersansökan till FPA. Det är skäl att noggrant kontrollera att alla de begärda bilagorna säkert finns med.

Arbetsmarknadsstödet är vanligen 33,66 euro per dag. Det är fråga om skattepliktig inkomst på vilken förskottsinnehållning görs. Om den sökande bor hos sina föräldrar kan deras inkomster sänka arbetsmarknadsstödet.

3. Hur snabbt får man beslut om arbetsmarknadsstöd?

För närvarande fås beslutet om arbetsmarknadsstöd inom i medeltal 17 dagar. Den första utbetalningsperioden är tio dagar. Därefter betalas stödet ut för perioder om 20 dagar.

Läs också: Nyutexaminerad och arbetslös? Så här söker du arbetslöshetsunderstöd

4. Kan nyutexaminerade utan arbete få stöd för boende eller andra utgifter?

För den som är arbetslös och bor självständigt på hyra är det värt att ta reda på om man har rätt till allmänt bostadsbidrag. En preliminär bedömning kan fås exempelvis med hjälp av räknaren på FPA:s webbplats.

För tiden innan man får beslutet kan man söka utkomststöd.

5. Vilken ställning har de som utexamineras från ett gymnasium eller allmänbildande linjer vid en folkhögskola?

Också för dem som utexamineras från en allmänbildande utbildning lönar det sig att på arbets- och näringsbyrån anmäla sig som arbetslös arbetssökande så fort som möjligt. För dem är väntetiden, för vilken något arbetsmarknadsstöd inte betalas ut, 21 veckor.

De som utexamineras från ett gymnasium eller någon annan allmänbildande läroanstalt kan dock söka utkomststöd och allmänt bostadsbidrag för väntetiden.

Rätten till arbetsmarknadsstöd uppkommer tidigare, om den arbetssökande börjar delta i sysselsättningsfrämjande service, såsom arbetsprövning. För arbetsprövningstiden betalas arbetsmarknadsstödet förhöjt med kostnadsersättning. Arbets- och näringsbyråerna ger noggrannare information om arbetsprövning och andra sysselsättningsfrämjande tjänster.

6. Och om man fortsätter att studera inom något annat område ‒ påverkar det arbetslöshetsunderstödet under sommaren?

Om man börjar studera för en ny examen på hösten, påverkar detta inte arbetslöshetsunderstödet under sommaren. Arbetsmarknadsstöd, allmänt bostadsbidrag och utkomststöd kan sökas normalt. Om samma studier däremot fortsätter uppkommer i princip inte någon rätt till förmånerna, men i och med en förändring som gjorts på grund av coronaepidemin på våren 2020 kan en studerande som permitterats från sitt jobb få arbetslöshetsförmåner. Studerande kan söka utkomststöd för sommaren om villkoren för stödet uppfylls.

På grund av coronaepidemin har det gjorts vissa förändringar i villkoren för arbetslöshetsförmåner, såsom självrisktiden. Läs mer om dem på: Arbetslöshetsförmåner i coronaläget (fpa.fi)

Läs mer på FPA-sidorna

Arbetsmarknadsstöd

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.