Gå till innehåll

Bli kvitt psykisk spänning med hjälp av en OPI-kurs

STUDIER | 1.9.2017
En OPI-kurs, finansierad av FPA, har lindrat den spänning, ångest och panik som 18 år gamla Jonna Tolvanen upplever. Rehabiliteringen som varar ett år har redan satt fart på studierna och lärt henne hantera sociala situationer.
Lyssna på artikeln
OPI-kurssille osallistunut Jonna liitutaulun edessä.
”För ett år sedan hade det varit svårt för mig att ge den här intervjun. Jag känner mig fortfarande spänd i sociala situationer, men det är inte längre lika svårt att prata med främmande människor”, berättar Jonna.

”Nej. Absolut inte”, berättar Jonna Tolvanen 18, om sin första reaktion när kuratorn vid yrkesinstitutet föreslog en OPI-kurs. Kursen är avsedd för ungdomar som studerar för en yrkesinriktad grundexamen och som lider av depressions- eller ångesttillstånd.

Jonna uttalade dock inte sin starka åsikt högt, vilket senare visade sig ha varit en bra lösning. Ansökningen till kursen fylldes i och Jonna som studerar grafisk kommunikation inledde sin rehabilitering avsedd för ungdomar i åldern 16–25 år på verksamhetsstället i Kiipula i Tammerfors i januari 2017.

OPI-kursen är avsedd för ungdomar som studerar för en yrkesinriktad grundexamen och som lider av depressions- eller ångesttillstånd.

”Jag har problem med psykisk spänning, panik och ångest. I sociala situationer tänker jag hela tiden på hur negativt de andra tänker eller pratar om mig”, berättar Jonna.

Innan OPI-kursen inleddes hade Jonna regelbundet träffat en kurator, både i grundskolan och i yrkesinstitutet i Tammerforsregionen. Under de värsta panik- och ångestattackerna hade hon ibland rivit och till och med skurit sig själv.

”Jag hade ändå inte gått med på att träffa en psykolog, eftersom jag anser att jag inte är tillräckligt sjuk för det”, berättar Jonna.

OPI-kuntoutus
På OPI-kursens gruppmöten har man spelat Alias, vilket har gett Jonna mod att öppna munnen utan att bry sig om de lindriga talstörningarna.

Individuella möten lindrade ångesten

Jonnas svårigheter började byggas upp redan när hon lärde sig tala. Tal- och skrivsvårigheterna gjorde det svårt för henne redan från liten att tala, lära sig och gestalta saker. I grundskolan blev hon mobbad, vilket fortfarande påverkar hennes självförtroende och förmåga att hantera sociala situationer.

”För ett år sedan upplevde jag skakningar och kände mig hela tiden obekväm. Jag funderade endast på att jag kände ångest och jag kunde inte koncentrera mig på något alls”, beskriver Jonna.

OPI-kursen har omfattat individuella möten där hon har kunnat prata om sina problem och gå igenom sina svårigheter. Jonna upplever att ångesten, tack vare dessa möten, inte längre är så stark.

”De individuella mötena har hjälpt mig på så sätt att jag knappt alls upplever skakningar i skolan.”

Gruppmötena lärde henne bli modigare

Hon har även haft stor nytta av de gruppmöten som ingår i OPI-kursen, där man har övat på att fungera i grupp och att samverka. Mötena har omfattat besök på till exempel allaktivitetshus och teater, men även att spela Alias, där man har varit tvungen att prata och förklara ord för andra.

”Jag känner mig fortfarande spänd om jag måste delta i en grupp, men det känns inte längre lika svårt att prata med främmande människor.”

”Jag känner mig fortfarande spänd om jag måste delta i en grupp, men det känns inte längre lika svårt att prata med främmande människor. Det känns inte heller så svårt att besöka offentliga platser och jag bryr mig inte längre så mycket om vad andra tänker eller talar om mig.”

De andra ungdomarna som deltar i OPI-kursen känns inte heller längre så främmande. Några har till och med blivit vänner med Jonna. Hon berättar att hon har lärt sig vara mer öppen och social, även i skolan. Att fungera som tutor för nya studeranden har känts mer naturligt när den nya terminen har inletts.

”För ett år sedan satt jag mera i ett hörn och på sidan om och ville bara vara för mig själv”, minns Jonna.

OPI-kurssi
Jonna, som studerar grafisk kommunikation, har alltid ett skissblock med sig.

”Det känns alltså verkligen lättare!”

Studierna i grafisk kommunikation har varit intressanta, men på grund av sin ångest och sin sjukfrånvaro har Jonna inte slutfört alla kurser. Hon strävar efter att genomföra dem genast när det sista läsåret inleds.

OPI-kursen fortsätter till slutet av år 2017. Jonna förväntar sig att hon själv ska kunna ta nya steg framåt när kursen fortsätter.

”Det behöver inte vara frågan om jättekliv. Mitt mål är att jag inte ska känna mig så spänd i grupp och att jag inte ska fundera över vad andra tänker om mig.”

”Jag rekommenderar en OPI-kurs till alla som upplever panikrelaterad spänning.”

Jonna planerar att fortsätta studera efter att hon har avlagt sin yrkesinriktade grundexamen eftersom hon upplever att hon inte ännu är redo för yrkeslivet.

”Jag rekommenderar en OPI-kurs till alla som upplever panikrelaterad spänning. ”Det känns alltså verkligen lättare!”

Titta på en video där Jonna berättar om tre bra orsaker till att delta i en OPI-kurs! Du kan välja svensk textning genom att klicka på kugghjulssymbolen.

OPI-kursen är rehabilitering för personer med depressions- eller ångesttillstånd

  • Kurserna är avsedda för ungdomar i åldern 16–25 år som studerar för en yrkesinriktad grundexamen men vars depressions- eller ångesttillstånd medför en risk för att studierna ska dra ut på tiden eller avbrytas.
  • Målet är att uppmuntra de unga att sköta om den egna vardagen, att ge dem stöd för att komma vidare i studierna, att uppmuntra dem till att använda vård- och stödtjänster samt att stärka deras funktionsförmåga och livshantering.
  • Kursen inkluderar 14 dagar i grupp inom öppen vård samt 6–8 individuella besök, som genomförs inom 12 månader.
  • Kursdeltagarna väljs från de 13 yrkesinstitut som FPA har ingått samarbetsavtal med. För kursens genomförande svarar serviceproducenten tillsammans med läroinrättningen.
  • Man ansöker till kursen med blanketten KU 132, som den studerande eller läroinrättningens OPI-kontaktperson skickar till serviceproducenten, tillsammans med ett B-läkarutlåtande eller motsvarande medicinsk utredning. Till exempel kurator eller studerandehälsovården kan hjälpa till med att fylla i ansökan.
  • Du kan söka rehabilitering som passar just dig med FPA:s söktjänst för rehabiliteringskurser.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.