Gå till innehåll

Kamrathandledare stöder i användningen av digitjänster

Pensionärer | 2.7.2019
De flesta FPA-ärenden kan skötas på nätet, men vad gör man om det känns besvärligt eller om man inte riktigt vågar pröva på att använda digitala tjänster?
Lyssna på artikeln

I bästa fall kan digitala tjänster underlätta vardagen, men en stor del av seniorerna har inte tillgång till dem på grund av till exempel fysiska begränsningar eller för att de inte har egna apparater. Då är det viktigt att få tillförlitlig handledning av till exempel en kamrathandledare.

Många saknar tillgång till digitala tjänster

Förbundet Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto har genom en enkätundersökning (på finska) tagit reda på hur seniorer sköter ärenden på nätet och vilka hinder som förekommer. Över hälften av de 900 som svarade använde sig av pappersblanketter eftersom de inte hade någon apparat med internetanslutning. Av dem som svarade hade närmare hälften aldrig skött några ärenden på nätet och rentav en fjärdedel hade aldrig identifierat sig elektroniskt.

Närmare hälften hade aldrig skött några ärenden på nätet.

Enligt enkäten är det viktigt för seniorerna att få hjälp med användningen av digitala tjänster av någon de upplever som tillförlitlig. Största delen av dem som hade använt sig av digitala tjänster hade fått hjälp med det. Närmare hälften hade fått hjälp genom kamrathandledning, de andra hade oftast fått hjälp av sina barn eller andra släktingar.

De finländska myndigheterna är skyldiga att ge medborgarna handledning i användningen av digitala tjänster och det finns också olika slags stöd för hur man använder digitala tjänster, oberoende av ålder. Till exempel har de flesta av FPA:s serviceställen kunddatorer som man kan få hjälp med att använda. Även servicepunkterna, dvs. de tidigare samserviceställena, och FPA:s telefonservice kan stå till tjänst om kunderna behöver hjälp med att sköta ärenden på nätet. FPA samarbetar också med många projekt, förbund, föreningar och kommuner som erbjuder hjälp, så att det ska finnas tillräckligt stor tillgång till digitalt stöd.

 

Tabletti

Kamrathandledare förebygger digitalt utanförskap

Ett bra exempel är Pensionstagarnas Centralförbunds kamrathandledarverksamhet, vars mål är att få flera seniorer att börja använda digitala tjänster. Verksamheten grundar sig på projektet Verkosta virtaa!, under vilket man utbildade 240 digitala handledare. Deras uppgift är att handleda seniorer i användningen av digitala tjänster och på det här sättet förebygga digitalt utanförskap.

Målet är att utbilda en reserv på 350 handledare så att så många seniorer som möjligt kan få kamrathandledning.

Projektet Verkosta virtaa! har redan tagit slut, men verksamheten och utbildningen fortsätter. För tillfället är cirka 150 av dem som har utbildat sig till digitala handledare aktiva. År 2018 lyckades de inspirera sammanlagt 133 nya användare att ta del av internets förunderliga värld. Det som handledarna först och främst hjälpte till med var hur man använder smarttelefon, e-post, nätbanken och övriga digitala tjänster.

Läs också: 74-åriga Sulo fungerar som digital handledare: ”Det är aldrig för sent att lära sig nytt”

FPA inledde samarbetet med projektet år 2017 och deltar fortfarande i riksomfattande utbildningar för kamrathandledare. Just nu är målet att utbilda en reserv på 350 handledare så att så många seniorer som möjligt kan få kamrathandledning.

”Klicka på x:et, gå framåt med pilen”

Seija Boehm från Pieksämäki har varit med i Verkosta virtaa-verksamheten redan en längre tid och varit aktiv kamrathandledare sedan förra hösten.

Seija tycker att det är trevligt att vara kamrathandledare, men säger att det kräver ihärdighet och tålamod. Många seniorer har en smarttelefon eller pekplatta, men saknar mod att använda den.

”Klicka du, så kollar jag på skärmen att det blir rätt.”

”Vi lär dem att använda apparaterna steg för steg. Först tittar vi tillsammans hur man tar sig till en viss elektronisk tjänst och så uppmuntrar vi dem att själva ta reda på vad som finns där”, berättar Seija.

Kamrathandledare Seija Boehm
Seija Boehm har varit kamrathandledare sedan hösten 2018.

Också fysiska funktionsbegränsningar medför utmaningar för handledningen. Om händerna inte fungerar tillräckligt bra kan det vara svårt att trycka på tangenterna och samtidigt titta på apparatens skärm.

”Då har jag sagt att klicka du, så kollar jag på skärmen att det blir rätt”, säger Seija och skrattar.

Enligt Seijas erfarenhet behövs det mest hjälp med banktjänsterna, eftersom man på små orter har skurit ner på tjänsterna eller helt lagt ner bankkontoren, vilket betyder att folk måste lära sig att sköta sina ärenden på nätet.

”Ibland kan det hända att någon har hur många flikar som helst öppna på pekplattan, men det gör ingenting. Jag tipsar alltid om att man ska klicka på x:et för att stänga ett fönster och gå framåt med pilen.”

 

Utbudet av digistöd utvecklas

• Befolkningsregistercentralen koordinerar utvecklingen av det riksomfattande digitala stödet och modellen för digitalt stöd (på finska)
• Det finns också regionala försök med digitalt stöd där FPA är med
• Centralförbundet för de gamlas väl ry:s erbjuder stöd via kampanjen Senior Surf (på finska)
• Digistöd erbjuds av Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry
• På många håll kan man få digistöd via biblioteken

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.