Gå till innehåll

Förstasidan på FPA:s e-tjänst har förnyats – så här fungerar MittFPA

FPA betjänar | 16.4.2021
På e-tjänstens förstasida ser du nu dina aktuella FPA-ärenden, såsom i vilket skede handläggningen av din ansökan är. Den förnyade e-tjänsten fungerar även på mobila enheter och skärmläsare.
Lyssna på artikeln
OmaKela tietokoneen ruudulla.
FPA:s e-tjänst är nu MittFPA. På förstasidan hittar du ett sammandrag av dina aktuella FPA-ärenden och ser statusen för dina ansökningar.

Dina förmåner och ansökningar syns direkt på förstasidan

FPA:s förnyade e-tjänst, MittFPA, lanserades i mars 2021. På förstasidan finns det nya avsnittet Mina ärenden, där du ser förmåner som har beviljats till dig och betalningsdag samt ansökningar som ännu handläggs. Du ser genast på förstasidan i vilket skede handläggningen av din ansökan är och en uppskattning av handläggningstiden. Uppskattningen baserar sig på hur snabbt ansökningar om förmånen i genomsnitt har behandlats under föregående 14 dagar.

”Nu behöver man inte längre ringa till FPA för att få reda på hur de egna FPA-ärendena fortskrider, utan den aktuella situationen framgår i tjänsten. På förstasidan syns de ärenden som är aktuella för en själv,” berättar produktägare Esa Töykkälä på FPA.

I avsnittet Mina ärenden syns även om din ansökan saknar bilagor eller tilläggsuppgifter som du måste skicka till FPA. I avsnittet syns också om din ansökan väntar på uppgifter från annat håll, såsom Pensionsskyddscentralen, TE-centralen eller en läkare.

Under Mina ärenden ser du beslutet genast när din ansökan har behandlats, dvs. innan pappersbeslutet har kommit per post.

Om du har överklagat ett beslut kan du även följa handläggningen i Mina ärenden. I tjänsten ser du också om felaktigt utbetalade förmåner återkrävs av dig.

Den nya e-tjänsten fungerar bättre på mobila enheter

En betydande förbättring är att den nya e-tjänsten är enklare att använda på mobila enheter. Man har försökt göra mobiltjänsten så lättanvänd och dialogmässig som möjligt: som användare gör du val och utgående från dem styrs du vidare i tjänsten.

I mobiltjänsten finns en meny med frågan ”Vad vill du göra?”. Genom att klicka på de svarsalternativen kan du till exempel göra en ansökan, meddela ändringar eller skicka bilagor. Du kan även överklaga beslut, se dina egna förmåner, uppdatera dina person- och kontouppgifter samt uträtta ärenden för en annan person.

MittFPA är tillgängligt, dvs. fungerar på skärmläsare

FPA vill att så många som möjligt ska kunna sköta sina FPA-ärenden självständigt och jämlikt på webben. MittFPA är tillgängligt och synsvaga och blinda personer kan använda tjänsten med en skärmläsare.

Man har även haft som mål att göra tjänsten kognitivt tillgänglig, dvs. lättanvänd även för personer som har svårigheter med språk, inlärning eller förståelse.

Tillgängligheten förbättras av ett tydligt utseende och begripligt innehåll. Till exempel när ett ärende kräver åtgärder av kunden, framgår detta tydligt.

Nätansökan förnyas gradvis

Riktigt alla FPA-ärenden kan man ännu inte uträtta med skärmläsare eller mobila enheter. Från FPA kan man ansöka om cirka 40 olika förmåner. Nätansökan för varje förmån har en egen applikation, och dessutom meddelas ändringar i förmånerna via separata applikationer. Sammanlagt finns cirka 90 ansöknings- och meddelandeapplikationer. Dessa applikationer ska stegvis göras tillgängliga och användbara i mobila enheter före slutet av år 2021.

”E-tjänsten är ännu en blandning av ny och gammal teknik. En viss tid framöver kan det gå så att man lyckas komma till ansökningsfasen i mobilen bara för att konstatera att ansökan ännu inte fungerar så bra i mobilen,” säger Töykkälä.

”I fortsättningen gör vi även ansökningsapplikationerna dialogbaserade så att ansökaren själv behöver skriva så lite text som möjligt i de olika fälten,” berättar Töykkälä.

”Detta möjliggör att uppgifterna förs direkt till handläggningssystemet, varpå handläggningen förhoppningsvis påskyndas och i vissa fall även automatiseras.”

Alla förmåner har ännu inte en egen nätansökan, men dessa förmåner kan ansökas genom att ladda ner och fylla i ansökningsblanketten som PDF-fil och skicka den som bilaga i e-tjänsten.

Även e-tjänstens huvudproduktägare Elina Sipola har intervjuats för denna artikel.

FPA erbjuder stöd för att uträtta ärenden i e-tjänsten

  • Digitalt stöd är en del av FPA:s kundservice. FPA:s servicerådgivare handleder i frågor som gäller e-tjänsten per telefon och på FPA:s serviceställen. För digitalt stöd kan man även boka telefontid.
  • Du kan be FPA:s kundservice om hjälp för att till exempel fylla i nätansökan, bifoga bilagor, söka uppgifter i e-tjänsten och FPA:s webbplats samt använda räknarna.
  • Under coronatiden erbjuds hjälp främst per telefon. På serviceställena kan du emellertid få hjälp med e-tjänsten på din egen surfplatta eller smarttelefon på andra sidan ett skyddsglas. Tills vidare erbjuds ingen handledning på kunddatorerna på serviceställena.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.