Gå till innehåll

Är du pensionär och tänker bosätta dig på spanska solkusten? Ta reda på om dina FPA-ärenden är i ordning innan du åker

Pensionärer | 28.7.2023
Det lönar sig att se till att FPA-ärendena är i ordning innan söderns sol kallar.
Lyssna på artikeln
""

Fem tips för pensionärer som flyttar till Spanien

  1. Meddela FPA att du flyttar utomlands. Om du är stadigvarande bosatt i Spanien kan du i regel inte få förmåner från FPA. Om du däremot bara vistas tillfälligt i Spanien har du i allmänhet fortfarande rätt till FPA-förmåner. En vistelse utan avbrott som är kortare än 6 månader betraktas i regel som tillfällig, men i vissa fall kan en tillfällig vistelse ändå vara längre. Läs mer om fastställande av bosättning (fpa.fi).
  2. Arbetspension och folkpension betalas också till personer som flyttat stadigvarande till Spanien. Däremot kan man inte få garantipension om man är fast bosatt där. Om du har pension från Finland och du flyttar stadigvarande till Spanien, ska du meddela FPA att du flyttar. Det kan du göra i e-tjänsten MittFPA.
  3. Bostadsbidrag för pensionstagare betalas inte för en bostad som är belägen utomlands. Bostadsbidrag för pensionstagare betalas inte heller för en bostad i Finland om pensionstagaren bor utomlands i mer än sex månader i ett sträck eller under kortare perioder under större delen av året.
  4. När du har meddelat FPA att du flyttar stadigvarande till Spanien, utreder FPA din rätt till ett intyg med vilket du kan få den sjukvård som du behöver i Spanien. FPA skickar en blankett till dig som du själv ska registrera hos sjukförsäkringskassan på din bosättningsort i Spanien.
  5. Om du kommer att vistas tillfälligt i Spanien, ska du beställa det europeiska sjukvårdskortet (EHIC). Med kortet kan du få nödvändig sjukvård i Spanien. EU:s coronaintyg fås på Mina Kanta-sidor. Innan du reser utomlands ska du ta reda på vilka andra dokument du behöver ta med dig.

Samma regler gäller alla EU- och EES- länder samt Schweiz och Storbritannien. Spanien har bara använts som ett exempel i de här tipsen. Om du emellertid får rehabiliteringsstöd eller sjukpension från FPA och du planerar att flytta till Storbritannien, ska du kontakta FPA innan du flyttar, så att din rätt till pension kan utredas.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.