Gå till innehåll

Från ensamförsörjare till ett liv i ombildad familj – så här förändras FPA:s förmåner

HEM & FAMILJ | 21.12.2016
Anne Louhis nya familjesammansättning påverkade hennes bostadsbidrag, barnens barnbidrag och studiestöd. Vardagen i den nya familjen förlöper smidigare än för sex år sedan när allt fick sin början, men det finns ännu mycket att lära om familjelivet.
Lyssna på artikeln
Annen ja Timon uusperhettä.

Anne Louhis familjeliv förändrades ganska drastiskt för sex år sedan när hon som ensamförsörjare flyttade med sina barn till en ny sambo och hans två barn. I den nya familjen blev två barn fyra, hyresbostaden byttes till ett egnahemshus som ägdes av sambon och alla fick börja lära sig vardagslivet i en gemensam ombildad familj.

”Man växer in i en kärnfamilj med tiden, genom att sällskapa och när barnen föds, i en ombildad familj sker allt plötsligt. I familjebilden finns exmakarna och far- och morföräldrar, nya syskon och alla andra. Det är en ganska omvälvande förändring och en utmaning att få allt att fungera”, berättar Anne.

Man växer in i en kärnfamilj med tiden, genom att sällskapa och när barnen föds, i en ombildad familj sker allt plötsligt.

Den nya familjesituationen medförde förändringar i de förmåner FPA betalar

Ensamförsörjaren Anne studerade och började jobba inom skönhetsvården. Till följd av de få arbetstimmarna blev lönen liten och det inkomstrelaterade bostadsbidraget täckte största delen av hyran. När Anne och barnen flyttade till den nya sambons ägarbostad blev hon inte längre beviljad bostadsbidrag.

”Utgifterna fördelas ganska jämnt. Matkostnaderna i en familj av den här storleken är ganska stora och ju mer barnen växer desto mer konsumerar de. När jag och barnen var på tremanhand fick jag mer pengar i handen”, berättar Anne.

Syskonförhöjning av barnbidragen i en ombildad familj

När Anne flyttade in hos sin sambo betalades inte längre höjt barnbidrag för ensamförsörjare för de fyra barnen. Ganska snart efter flytten kom ett brev med ett positivt innehåll från FPA; syskonförhöjning läggs till barnbidragen i den ombildade familjen om barnbidragen beviljas samma person.

”Det var en positiv överraskning som kompenserade förlusten av det höjda bidraget för ensamförsörjare.”

Förhöjningarna var välkomna eftersom Anne och hennes sambo arbetar inom lågavlönade branscher.

Syskonförhöjningen av barnbidragen kompenserade förlusten av ensamförsörjarens höjda bidrag.

Annes barn bodde hälften av tiden hos sin pappa tills dottern flyttade till sin pappa på heltid när hon var 14 år. Anne och hennes exmake har efter skilsmässan fördelat kostnaderna för barnen jämlikt. Mamman till den nya sambons barn betalar underhållsbidrag.

Äktenskapet påverkade beloppet av barnets studiestöd

Hösten 2016 gifte Anne sig med sin sambo. Anne bytte efternamn men familjens vardag rullade på i samma banor. Makarna har fortfarande skilda bankkonton och egna lån och båda ansvarar för de egna barnens utgifter. Familjens boende- och matkostnader har fördelats som förut.

På grund av äktenskapet fick Annes son som studerar vid en yrkesskola ett lägre studiestöd, eftersom även inkomsterna för förälderns make inverkar på studiestödets belopp.

Under sex år av gemensamt liv har den ombildade familjen upplevt både bättre och sämre tider. Annes familj har fått kamratstöd via evenemang som ordnats av Suomen Uusperheiden liitto. Särskilt en fem dagar lång semester med gruppsamtal och friluftsaktiviteter för barnen minns Anne som en positiv upplevelse.

”Vi anstränger oss fortfarande otroligt mycket för att få allt att fungera och för att alla ska må bra. Vi lär oss varje dag något nytt, men när barnen växer blir vardagen enklare.”

FPA:s förmåner i ombildad familj

Barnbidrag. En förälder i en ombildad familj kan inte längre få 48,55 euro i ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Barnbidragen som beviljas de andra barnen under 17 år i den ombildade familjen kan dock förhöja barnbidragets sammanlagda belopp. Om familjen till exempel består av mammans två barn och pappans två barn betalas barnbidraget enligt fyra barn om alla barnbidrag beviljas samma person. Se barnbidragsbeloppen enligt antal barn i tabellen.

Hemvårdsstöd. Familjeformen kan inverka på hemvårdsstödets inkomstrelaterade vårdtillägg. Vårdtillägget påverkas av familjens storlek och de sammanlagda bruttoinkomsterna, det vill säga även den nya makens/makans inkomster och antalet barn. Hemvårdsstödets vårdtillägg betalas endast för ett barn i den ombildade familjen. Beräkna med Räknaren för barnavårdsstöd hur mycket er familj får i stöd.

Privatvårdsstöd. Vårdpenningens belopp i samband med stödet för privatvård av barn bestäms enligt omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik. Den nya makens/makans situation påverkar inte barnets rätt till småbarnspedagogik såvida han/hon inte är barnets officiella vårdnadshavare. Därför kan rätten till småbarnspedagogik för barnen i den ombildade familjen vara av olika omfattning och privatvårdsstödets vårdpenning vara av olika storlek. Privatvårdsstödets vårdtillägg påverkas av familjens storlek och de sammanlagda bruttoinkomsterna det vill säga även den nya makens/makans inkomster. Se inkomstgränserna som påverkar vårdtillägget i tabellen.

Underhållsstöd och underhållsbidrag. Familjeformen påverkar inte underhållsbidraget eller det underhållsstöd som FPA betalar. Den underhållsskyldige betalar underhållsbidrag enligt överenskommelse.

Allmänt bostadsbidrag. FPA betalar allmänt bostadsbidrag till låginkomsttagare för att minska boendekostnaderna. Bostadsbidragets belopp påverkas av såväl boendekostnaderna som av antalet vuxna och barn i hushållet, de sammanlagda månatliga bruttoinkomsterna och den ort där bostaden finns. Därför påverkar familjeformen nästan alltid bostadsbidraget på något sätt. Bedöm beloppet av ditt eget bostadsbidrag med räknaren.

Ombildad familj – meddela förändringarna

Meddela det nya samboförhållandet via e-tjänsten till FPA så snabbt som möjligt för att undvika felaktiga utbetalningar. FPA får information om ingångna äktenskap från magistraten, därför behöver du inte meddela detta.

Om du får bostadsbidrag, barnbidrag eller andra förmåner ska du meddela förändringar som gäller förmånerna på nätet i e-tjänsten för att FPA ska kunna betala bidraget enligt den nya situationen. Via nätet kan du även be att stödet upphör.

Läs mer om hur förmånerna påverkas av olika familjeformer

FPA:s webbsida

Du kan också ringa till FPA:s servicenummer för barnfamiljer
020 692 226 (mån–fre kl. 8–17)

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.