Gå till innehåll

Du behöver inte klara dig ensam med en hörsel- eller synskada

Hälsa | 25.2.2019
En syn- eller hörselnedsättning kan medföra extra utmaningar men behöver inte vara ett hinder för en fungerande vardag eller för arbete och studier. På en anpassningskurs för personer med syn- eller hörselnedsättning och vid multiprofessionell individuell rehabilitering får du information och svar på frågor som du grubblar över samt värdefullt kamratstöd. Tveka inte att komma med och upptäcka nya möjligheter i ditt liv och din vardag.
Lyssna på artikeln
aistivammaisten sopeutumisvalmennuskurssi

Fem goda skäl att delta i FPA-rehabilitering

  1. Rehabilitering ordnas för personer i olika livssituationer och i olika åldrar. Också närstående kan delta i rehabiliteringen.
  2. Målen för din rehabilitering är alltid individuella och de formuleras i samråd med dig.
  3. Handledare som är specialiserade på syn- och hörselnedsättning hjälper dig med olika utmaningar som din syn- eller hörselskada medför och med att skapa ett bra stödnätverk på din bostadsort.
  4. Rehabiliteringen omfattar både individuell verksamhet och gruppverksamhet, och den ger dig möjlighet att få kamratstöd.
  5. Du får vägledning för att kunna delta fullt ut i dina dagliga aktiviteter, i fritidsverksamhet och i samhället.

Uppdateras 26.9.2022

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.