Gå till innehåll

4 saker att komma ihåg när du söker vård utomlands

Hälsa | 9.10.2017
Visste du att du kan resa till ett annat EU- eller EES-land och till Schweiz för att få hälso- och sjukvårdstjänster? Förbered dig väl innan du åker iväg. Då går resan till och från vårdstället smidigt, likaså din ansökan om ersättning.
Lyssna på artikeln
""

Planerar du att söka vård utomlands? Här får du tips för en smidig resa!

  1. Ta reda på. Sök upp en läkare eller klinik som intresserar dig. Du hittar information via olika sökmaskiner eller webbplatsen vardenhetsval.fi. Där finns landsspecifik information om hälso- och sjukvårdstjänster utomlands. Du kan också ta kontakt med kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i det land dit du är på väg.
  1. Praktiska arrangemang. Ta reda på och kom överens om de praktiska arrangemangen med den vårdenhet du valt. Vid behov kan du låta översätta dina journalhandlingar. Kom ihåg att ta med dem när du reser.
  1. Resan och kostnaderna. Du står själv för alla kostnader som uppkommer, det vill säga kostnader för resor, mediciner, vistelse och tolkning. Be att få med dina journalhandlingar när du återvänder till Finland. Ifall du behöver fortsatt vård kan det löna sig att låta översätta dem.
  2. Sök ersättning från FPA. Ansök om ersättning med blankett SV 128 r. FPA ersätter kostnader för vård utomlands på samma sätt som när du anlitar privata hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Ersättningen bestäms enligt FPA:s taxor för sjukvårdsersättningar.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.