Gå till innehåll

Takbeloppet för läkemedel visas nu i realtid

FPA betjänar | 15.1.2020
Laura Lahtikivi
Lyssna på artikeln

Det nya året för med sig förändringar och från januari 2020 ersätts läkemedelskostnader som överskrider takbeloppet mycket smidigare än förut. Apoteket ser nämligen i realtid när kundens årssjälvrisk överskrids och kunden behöver inte själv ansöka om ersättning hos FPA när taket för årssjälvrisken har nåtts.

I början av året frågar många som ringer FPA om apoteksärenden, så vi förklarar ofta vad som menas med initialsjälvrisk och takbelopp. När kalenderåret börjar betalar vuxna det egentliga priset för sina läkemedel tills initialsjälvrisken på 50 euro har uppnåtts. Efter det avdras FPA-ersättning från de läkemedelspreparat som omfattas av ersättningssystemet. Då kan en läkemedelsförpackning vara till exempel 40 procent billigare än innan initialsjälvrisken uppnåddes.

Apoteket ser i realtid när kundens årssjälvrisk för läkemedelsköp överskrids.

När du år 2020 har köpt läkemedel för 577,66 euro har din årssjälvrisk för läkemedel, dvs. takbeloppet uppnåtts. Efter det här får du läkemedlen på apoteket för resten av året till en liten självriskavgift. Tidigare skulle man separat ansöka om ersättning för det inköp som överskred takbeloppet, men i år får man ersättningen direkt på apoteket.

Kunderna har varit mer än glada när vi har berättat att de inte längre behöver vänta på att ansökan om ersättning ska behandlas. Tidigare var kunderna tvungna att vänta på att inköpsuppgifterna för läkemedlet uppdaterades i systemet och att brevet om att takbeloppet är uppnått hade postats. Först efter det gick det att ansöka om ersättning för det läkemedelsinköp som hade överskridit takbeloppet. Tidigare blev det kanske inte alltid av att ansöka om ersättning, men nu får man automatiskt den ersättning man har rätt till tack vare apotekens realtida uppgifter om självrisken. Därför skickas inte heller separata brev om att takbeloppet har uppnåtts.

Tidigare blev det kanske inte alltid av att ansöka om ersättning, men nu får man automatiskt den ersättning man har rätt till.

Förändringen gagnar särskilt personer som använder dyra läkemedel eller många receptbelagda läkemedel. För en del kunder har det kunnat kännas otäckt att vänta på ersättning i situationer där takbeloppet har överskridits vid ett läkemedelsinköp på hundratals euro. När systemet ännu inte fungerade i realtid tog det tid innan uppgifterna om takbeloppet uppdaterades, samtidigt som kunden var i behov av påfyllning på kontot. Nu fungerar systemet mellan FPA och apoteken i realtid, så ersättningen av kostnaderna för inköp som överskrider takbeloppet sköts automatiskt och utan extra pappersarbete.

I övrigt börjar det nya året på bekant sätt när det gäller läkemedel. Till exempel är ersättningsprocenterna för läkemedel oförändrade. Sådana receptbelagda läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som omfattas av ersättningssystemet räknas fortfarande in i takbeloppet. I e-tjänsten kan du följa med hur långt du har kvar tills takbeloppet uppnås. Där har det från början av det här året varit möjligt att kunna se de realtida uppgifterna om de läkemedelsinköp som gjorts hittills. När taket för årssjälvrisken har nåtts, visas texten ”Hela beloppet betalt” invid beloppet. Året är inte långt gånget, men har du redan hunnit kolla i e-tjänsten hur mycket du har betalat i självrisk?

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.