Gå till innehåll

Är man sambo om man delar kylskåp?

FPA betjänar | 16.8.2017
Laura Lahtikivi
Lyssna på artikeln

Är den som köper mat till det gemensamma kylskåpet din sambo eller eventuellt din rumskompis? Eftersom ett samboförhållande påverkar många FPA-förmåner har detta sysselsatt tankarna hos framför allt de studerande som flyttar över till att omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Vad är det riktigt fråga om?

År 2010 skrev forskare Maija Faurie i FPA:s forskningsblogg (Kelan tutkimusblogi) att ett samboförhållande inom socialrätten nästan utan undantag likställs med ett äktenskap och att sambor förväntas försörja varandra trots att ingen lag ålägger dem det. Tyvärr finns det fortfarande ingen allmänt tillämplig definition på ett samboförhållande.

Ur FPA:s synvinkel kan det vara fråga om ett samboförhållande när två personer flyttar in i samma bostad. Saken är klar om FPA underrättas om samboförhållandet. I och med lagen om samkönat äktenskap kan även personer av samma kön vara sambor. Om två personer fortlöpande bor under äktenskapsliknande förhållanden anses de vara gemensamt ansvariga för hushållsutgifterna. Därför stöds exempelvis gemensamma boendeutgifter genom bostadsbidrag som beviljas hela hushållet och som påverkas av varderas inkomster.

Ibland försöker någon med hjälp av foton förklara att partnern flyttat till samma adress bara på prov – för ett försöksförhållande.

På förfrågningar om ett eventuellt samboförhållande får vi många svar: någon säger sig vara gårdskarl och bo på vinden medan en annan säger att det rör sig om ett kärleksförhållande. Ibland försöker någon med hjälp av foton förklara att partnern flyttat till samma adress bara på prov – för ett försöksförhållande. Emellanåt kan de som bor under samma tak lätt bevisa att de är rumskompisar: halvsyskon kan nämligen ha olika släktnamn. I fråga om det allmänna bostadsbidraget spelar hyresavtalet en stor roll. Boende med separata hyresavtal kan anses ha skilda hushåll, såvida de inte sambor. Hur är det då med Olle och Olivia, två studerande med separata hyresavtal?

När de ungefär jämnåriga Olle och Olivia för tredje gången flyttar till en gemensam bostad kan deras relation verka som ett samboförhållande.

Om det i hyresavtalen anges att Olle och Olivia har gemensamt ansvar för hyran, tolkas det som att de hör till samma hushåll. Även om de inte skulle ha gemensamt ansvar för hyran kan det hända att boendeförhållandena måste vidareutredas på grund av erfarenheten av motsvarande fall. När de ungefär jämnåriga Olle och Olivia för tredje gången flyttar till en gemensam bostad kan deras relation verka som ett samboförhållande. Att de bor som rumskompisar i exempelvis en trea låter dessutom mer trovärdigt än att de delar en liten etta.

Genom vidareutredningar kollar vi från fall till fall om det är fråga om två personer som är sambor eller rumskompisar. Den som är sambo har skäl att uppge detta redan vid ansökan om bostadsbidrag. Även vid eventuella efterspel svarar var och en själv för sanningsenligheten i de uppgifter som man uppgett.

Trots att ett samboförhållandes inverkan på olika förmåner kan vålla huvudbry, kan det ändå medföra positiva överraskningar. I ett samboförhållande kan man få exempelvis barnförhöjning till arbetsmarknadsstödet eller grunddagpenningen, om ett minderårigt barn till sambon bor i samma bostad. Också en sambo som har ett gemensamt barn med den som avtjänar värnplikt har rätt till bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet. Däremot påverkar ett samboförhållande över huvud taget vare sig en eventuell studiepenning eller handikappförmån.

I FPA:s e-tjänst kan man behändigt informera om ett gemensamt hyresavtal eller om ett samboförhållande som inleds eller avslutas. Vilken är din relation till den som du bor ihop med?

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.