Gå till innehåll

Ändringar i dagpenningarna vid årsskiftet

FPA betjänar | 17.9.2019
Laura Lahtikivi
Lyssna på artikeln

”Varför i all sin dar frågar ni mig om utgifter för inkomstens förvärvande, fast det är min arbetsgivare som har ansökt om sjukdagpenning för min del?”, undrar många som ringer till oss här på FPA:s kundservice.

Till slutet av år 2019 måste FPA vid behov be kunderna om ytterligare uppgifter till dagpenningsansökan, till exempel uppgifter om arbetsresekostnader. Det här beror på att kostnaderna kan inverka på den summa pengar som rasslar in på kontot. Som tur är blir det smidigare att ansöka om många av dagpenningarna i början av nästa år. Från och med januari grundar sig dagpenningens belopp på årsinkomsten, och utredningarna av arbetsresekostnader går till historien.

Fram till årsskiftet finns det ännu många olika bestämningsgrunder för dagpenningarna.

Den 1 januari 2020 träder alltså en lagändring i kraft och tack vare den kommer beloppet av många dagpenningar att beräknas utifrån inkomsterna under de 12 föregående månaderna. Fram till årsskiftet finns det ännu många olika bestämningsgrunder för dagpenningarna som FPA:s kundservice dagligen får reda ut. Vad lönar det sig att utgå ifrån när en kund som exempelvis vill delta i en rehabiliteringskurs ansöker om rehabiliteringspenning: en tidigare förmån, de arbetsinkomster som fastställts i beskattningen eller arbetsinkomsterna under det senaste halvåret, om de har stigit betydligt? Om kunden vid sidan av löneinkomsterna har fått exempelvis sjukdagpenning år 2017 motsvarar rehabiliteringspenningen, om den beräknas utifrån de arbetsinkomster som fastställts i beskattningen för år 2017, inte nödvändigtvis längre den verkliga inkomstnivån.

Förändringen vid årsskiftet gäller sjuk-, specialvårds- och donationsdagpenning samt rehabiliteringspenning och föräldradagpenningar. Från början av nästa år motsvarar de här dagpenningarna din rätta inkomstnivå bättre eftersom vi som årsinkomst vanligtvis beaktar löneinkomster, vissa förmåner, vissa ersättningar för inkomstbortfall samt företagarnas FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster. Låt oss säga att du har utfört lönearbete och fått studiepenning under 12 månader innan du börjar få föräldrapenning år 2020. Då inverkar både studiepenningen och löneinkomsten på beloppet av din föräldrapenning. Tidigare hade det här inte varit möjligt, utan endast antingen din lön eller studiepenning hade inverkat på dagpenningsbeloppet.

Från början av nästa år motsvarar dagpenningarna din rätta inkomstnivå bättre.

I och med förändringen beräknas dagpenningens belopp utifrån de 12 hela kalendermånader som föregår månaden före den månad då rätten till dagpenning börjar. När vi ger våra kunder råd brukar vi förklara det här genom exempel: när du ansöker om exempelvis specialvårdspenning från och med 1.4.2020, beräknas din dagpenning utifrån dina inkomster för tiden 1.3.2019–28.2.2020. I det här fallet beaktas inte inkomsterna för mars 2020 vid beräkningen av dagpenningsbeloppet, eftersom mars betraktas som en mellanmånad. Ett litet undantag till regeln är ändå januari 2020. Då kommer det inte någon månad efter granskningsperioden då inkomsterna inte beaktas. Om alltså din rätt till specialvårdspenning börjar genast i början av januari, grundar sig dagpenningsbeloppet på dina årsinkomster för tiden 1.1.2019–31.12.2019.

Ändringen gäller de kunder vars rätt till dagpenning börjar 1.1.2020 eller senare. Det här betyder att beräkningsgrunden för sjukdagpenningen för en person som blivit sjuk i exempelvis november 2019 inte förändras vid årsskiftet, eftersom rätten till förmånen har börjat innan ändringen trädde i kraft. Tack vare ändringen ber vi inte längre kunderna om utgifter för inkomstens förvärvande, eftersom dessa inte avdras från årsinkomsten. Också det här gör ansökan om dagpenning smidigare. Vanligtvis får FPA uppgifter om inkomster direkt från exempelvis inkomstregistret eller en försäkringsinrättning, vilket också bidrar till att förenkla ansökan om dagpenning.

Ändringen gäller de kunder vars rätt till dagpenning börjar 1.1.2020 eller senare.

Beräknas dagpenningsbeloppet då alltid utifrån årsinkomsterna? Vanligtvis, men det finns några undantag. Om du till exempel har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, en högskoleexamen eller gjort militärtjänst, kan dagpenningen grunda sig på inkomsterna under de 3 månader som föregås av ansökan om dagpenning, i stället för på årsinkomsten. Ett annat, omtalat undantag har att göra med föräldradagpenning i situationer där den sökande har fått föräldradagpenning redan tidigare. Om den beräknade tiden för det nya barnets födelse är innan det yngsta barnet fyller 3 år, kan den nya föräldradagpenningen bestämmas enligt den arbetsinkomst som den föregående föräldradagpenningen grundar sig på. Du kan vid behov kontakta kundbetjäningen för att reda ut om förmånsbeloppet skulle vara högre när det beräknas så här – vi väljer det alternativ som är bättre för dig. Om du redan nu funderar över dagpenningsbeloppen för nästa år och vill veta när de nya beräkningsprogrammen publiceras, kan du följa de meddelanden som FPA publicerar.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.