Gå till innehåll

flerlingsfamiljer

Familjeledigheten förändrades också ur arbetsgivarens perspektiv
Familjeledighetsreformen trädde i kraft i augusti 2022. Den har som syfte att öka jämlikheten mellan föräldrarna. Vad ska arbetsgivaren komma ihåg i fråga om föräldraledigheter och föräldradagpenningar? Kundservicespecialisten Anna Heikkinen svarar på frågor som ofta figurerar på FPA:s arbetsgivarlinje.
HEM & FAMILJ | 25.11.2022
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.