Gå till innehåll

fängelse

Vägen till ett liv utan brott – rehabilitering som stöd för fångar
Rehabilitering kan vara en nyckelfaktor som avgör om en fånge integreras i samhället efter fängelsetiden. Sveaborgs fängelse samarbetar med FPA för att rehabilitera fångarna.
FPA betjänar | 24.4.2019
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.