Gå till innehåll

Så här gör du en bra ansökan om grundläggande utkomststöd

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 26.3.2020
De vanligaste orsakerna till att ansökan förkastas är att bilagor saknas eller att inkomsterna är för stora.
Lyssna på artikeln
""

Så här gör du en bra ansökan

  1. Utkomststöd är ett ekonomiskt stöd i sista hand. Det betyder att du bara kan få utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för nödvändiga utgifter såsom mat och boende. Till inkomster räknas även andra sociala förmåner. Kolla alltid före du ansöker om du har rätt till andra förmåner såsom arbetslöshetsförmåner och bostadsbidrag.
  2. Lämna in alla nödvändiga bilagor i god tid. Du ser vilka bilagor som behövs antingen i slutet av ansökan eller i ditt föregående beslut under punkten ”Så här ska du göra i fortsättningen”. Du kan lämna in bilagorna på MittFpa, per post eller till närmaste serviceställe.
  3. Utkomststöd beviljas för hela familjen. Med familjen avses föräldrar och deras minderåriga barn eller adoptivbarn, äkta makar, sambor eller personer i ett registrerat parförhållande som bor i samma hushåll. FPA fattar beslut i den personens namn som gjort ansökan. Om du har en partner kan någondera av er göra en gemensam ansökan. Alla familjemedlemmars kontoutdrag ska bifogas till ansökan. Beslutet gäller hela familjen. Kolla ett exempel på hur stödet räknas.
  4. Fyll i ansökan noggrant. Fyll i alla uppgifter som behövs för att avgöra din ansökan. Skriv också för vilken tid du ansöker om utkomststöd. Om du ansöker med en pappersblankett, kom ihåg att underteckna ansökan. Läs igenom den ifyllda ansökan före du skickar den till FPA.
  5. Var anträffbar. Vid behov tar FPA kontakt med dig om det saknas bilagor eller andra tilläggsuppgifter din ansökan. Samtalet kommer vanligen från ett nummer som börjar med siffrorna 020. FPA kan även be om tilläggsuppgifter med ett brev som skickas hem till dig eller via e-tjänstens meddelanden.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.