Gå till innehåll

”Jag fick känslan av att jag kan något”

Liisa Raudaskoski deltar i 55 Plus-coachning och har anställts med lönesubvention i handelsbranschen som hon älskar. Utvecklingsprojektet för rehabilitering av arbetslösa i åldern 55–64 har hjälpt långtidsarbetslösa att få arbete.
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 15.11.2022
Lyssna på artikeln

”Ibland behöver människan hjälp. Själv började jag få hjälp i slutet av förra året”, inleder Uleåborgbon Liisa Raudaskoski, som arbetar med lönesubvention på S-market i Kaukovainio.

Liisa har fått jobb på S-market genom FPA:s 55 Plus-coachning. 55 Plus-coachningen stödjer långtidsarbetslösa i åldern 55–64 att återgå till arbetslivet. Projektet har genomförts i Uleåborg och Tavastehus.

När hon var yngre arbetade Liisa som försäljare, men lågkonjunkturen på 1990-talet gjorde att hon miste sitt jobb. ”Det var under den djupaste lågkonjunkturen, och jag lyckades inte hitta en fast anställning. Jag vikarierade som städare och arbetade som julförsäljare på Tiimari”, minns Liisa.

När Liisa, som fått merkantil utbildning, tröttnade på korttidsjobben och arbetslösheten, avlade hon yrkesexamen i databehandling år 1999 och därpå följande år en utbildning för montering av elektronisk utrustning. Meritförteckningen fylldes på med ett antal arbetsperioder som elektronikmontör samt även ett år av arbete som personlig assistent.

”I det skedet slutade elektronikproduktionen i Uleåborg och då försvann även mitt arbete. Situationen var ytterst frustrerade. Jag arbetade hos FRK Kontti med lönesubvention i drygt ett år innan jag inofficiellt började sköta min mamma som led av Alzheimers sjukdom.”

Senare insjuknade även Liisas pappa i samma sjukdom, och Liisa var närståendevårdare i sammanlagt åtta år. När Liisas pappa också lades in på ett vårdhem år 2018, kom krisen.

”Jag funderade vad jag skulle ta mig till, när jag hittade en ett år lång yrkesutbildning inom försäljnings- och marknadsföringsbranschen. Utbildningen gav emellertid inte vad jag hade hoppats – jag kände mig bara för gammal. När utbildningen var över år 2020 var jag ännu arbetslös.”

”Jag har fått så mycket hjälp från 55 Plus-coachningen.”

En möjlighet att återgå till arbets­livet för äldre arbetslösa

55 Plus-coachningen var Liisas väg tillbaka till arbetslivet.

Coachningen utvecklades av olika aktörer som arbetar med FPA:s rehabilitering och arbetslösa för att man skulle hitta de äldre långtidsarbetslösa vars funktionsförmåga är nedsatt, men som vill och kan övergå till heltids- eller deltidsarbete och som behöver rehabilitering för att sysselsättas.

I Uleåborg är sådana aktörer TE-tjänsterna, kommunens sysselsättningstjänster och yrkesmänniskor inom rehabiliterande arbetsverksamhet, och de rekommenderar kunder till 55 Plus-coachning.

Liisa var en av dem.

Genom 55 Plus-coachningen hjälpte FPA:s kontaktperson Johanna Huhtala Liisa att reda ut hennes förmånsärenden.

”Som FPA:s kontaktperson har jag gett kunderna beslut om 55 Plus-coachning och därtill hörande rehabiliteringspenning samt utrett frågor om hur coachningen framskrider eller om FPA:s förmåner”, berättar Johanna.

Projektets lokala partner, såsom Business Oulu och PALO-projektet, hade hand om att ordna en arbetsplats.

”När en arbetsplats ordnades på S-market i Kaukovainio för den tid som coachningen pågår, fick jag känslan av att jag kan något – att jag trots allt inte är ett hopplöst fall”, konstaterar Liisa med ett leende.

Till följd av 55 Plus-coachningen har Liisas arbete fortsatt med hjälp av lönesubvention. För närvarande arbetar Liisa 25 timmar i veckan. Till hennes arbetsuppgifter hör att lägga fram frysvaror och bröd, lossa köttleveranser, plocka fram varor på hyllor och kundbetjäning. Arbetet är fysiskt, och Liisas arbetskamrater är också till största delen i åldern 20–35.

”Jag försöker hålla takten med de yngre för att fylla min plats i gänget.”

Liisa berättar att hon njuter mest av kundbetjäning, eftersom hon då får ha kontakt med kunderna.

Liisa fyller på i kylen.
”55 Plus-coachningen är viktig för att kvinnor i min åldersklass ska ha en låg tröskel för att få arbete”, säger Liisa.

Omgiven av proffs

Under 55 Plus-coachningen får kunden en egen coach, vars uppgift är att uppmuntra arbetsgivaren att delta i coachningen och stödja arbetsgivaren, men också att passa ihop kundens och arbetsgivarens önskemål och behov.

”Jag har haft otroligt bra tur och har fått hjälp av bra människor.

Liisas egen coach kommer från Coronaria Verve, som är en landsomfattande expert som stödjer arbetsliv, företag och rehabiliteringsklienter. Yrkesinriktad rehabiliteringsinstruktör Hanna Helaakoski har haft kontakt med Liisa varje vecka och arrangerat möten med Liisa och hennes chef.

”Hanna har varit en oersättlig hjälp till exempel när det gällde att ansöka om rehabiliteringspenning. Hon har hjälpt mig att utföra mitt arbete bättre och besökt butiken för att se hurudant arbete jag gör. Hon har hela tiden uppmuntrat mig och påmint mig om att jag har yrkeskunnighet inom handelsbranschen, säger Liisa tacksamt.

Liisa är även tacksam gentemot proffsen på Business Oulu och FPA.

”Jag har haft otroligt bra tur och har fått hjälp av bra människor. Det känns som om de alla har haft mer förtroende för mig än jag har haft för mig själv. Det om något ökar självförtroendet”, säger Liisa tacksamt.

Liisa har haft enorm nytta av coachningen, säger FPA:s kontaktperson Johanna.

”Snabb hantering av stödärenden ger kunden visshet om att inkomsten fortsätter när livssituationen ändras. Kunderna har större mod att börja i en ny tjänst när de inte behöver oroa sig om inkomsten och kan koncentrera sig helt på rehabilitering, såsom Liisa.

LÄS OCKSÅ
Miro Väisänen hamnade på bar backe efter utdragen smärta i ena knäet – Vad ska man göra om stödansökan avslås?

En i arbets­gemenskapen

Liisa har tyckt om arbetet på matbutiken, och hon berättar att arbetsgemenskapen har mottagit henne väl.

”De har gett mig råd i frågor som jag behövt hjälp med. När jag var i kassan under arbetsprövningen var de tålmodiga och berömde och uppmuntrade mig. För arbetsmotivationen är det väldigt viktigt att man trivs i jobbet.”

”Jag tror inte att jag hade fått jobb utan lönesubvention, eftersom det erbjuder en låg tröskel för arbetsgivaren att sysselsätta.”

När 55 Plus-coachningen ordnades erbjöd butikschef Jussi Aho möjligheten att arbeta till slutet av år 2022 med lönesubvention och rehabiliteringspenning.

”Varför inte, tänkte jag, jag gillar ju mitt jobb. Jussi har varit mycket uppmuntrande mot mig och förhållit sig välvilligt till projektet, säger Liisa med ett leende.

Hurudana tankar har Liisa om framtiden?

”Jag hoppas att jag får fortsätta arbeta på matbutiken, eftersom det motsvarar bäst mig egen bransch. FPA:s förmåner har varit till stor hjälp. Jag tror inte att jag hade fått jobb utan lönesubvention, eftersom det erbjuder en låg tröskel för arbetsgivaren att sysselsätta. Jag är 57 år, så jag borde ha gott om arbetsår kvar.”

Utöver att få arbeta önskar Liisa att hon också ska få hålla sig frisk.

”Eftersom båda mina föräldrar har haft Alzheimer är min högsta önskan att jag själv ska få behålla förståndet ända till slutet.”

55 Plus-coachning i Uleåborg och Tavastehus

  • Målgruppen för coachningen har varit långtidsarbetslösa i åldern 55–64, vars funktionsförmåga har försämrats och som har behövt rehabilitering för att kunna sysselsättas.
  • Kunderna har valts från projektets samarbetspartner, Uleåborgstraktens PALO-projekt (projekt om arbetsförmåga) och Tavastehustaktens kommunförsök för sysselsättning.
  • Försöket med 55 Plus-coachningen avslutas i slutet av år 2022. Hämeen ammattikorkeakoulu gör utvärderingsforskning av försöket, vars resultat publiceras under år 2023.

Projektet har varit betydande, eftersom det testade helt nya tjänster som stöd för sysselsättning av äldre långtidsarbetslösa och utveckling av ett smidigare ansökningsförfarande. Ansökningen krävde inget läkarutlåtande och kunden behövde inte heller själv fylla i en separat ansökan, utan endast underteckna samarbetspartnerns beslutsrekommendation.

Text Titta Vilpa
Bilder, video och redigering Juuso Haarala

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.