Gå till innehåll

Hjälp med stora elräkningar

Allmänt | 28.11.2022
Du kan få stöd för höga elkostnader under början av 2023. Ta först reda på om du kan få elavdrag hos Skatteförvaltningen. Om du inte kan få avdrag till fullt belopp kan du ansöka om elstöd hos FPA.
Lyssna på artikeln
Sinipaitainen mies istuu olohuoneen sohvalla.

5 fakta om temporärt elstöd

  1. Ansökningstiden för elstöd börjar i januari 2023. Man kan ansöka om stödet fram till utgången av året.
  2. Som bilaga till ansökan behövs en elräkning. Kom ihåg att lämna in alla sidor av räkningen.
  3. Elstöd beviljas endast för elenergikostnader, inte för kostnader för elöverföring.
  4. Elstöd kan beviljas för elenergikostnader som gäller den el som förbrukats i januari–april 2023. Man kan inte få stöd för el som förbrukats under december, även om fakturan kommer först i januari.
  5. Elstödet har en självrisk på 400 euro/månad. Om elenergikostnaderna är lägre än så beviljas inget stöd.

Läs mer:

www.skatt.fi/elavdrag
www.fpa.fi/elstod

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.