Gå till innehåll

FPA:s bildvärld förnyas – livet och olika ålders­stadier illustreras på ett sätt som avbildar människornas vardag

Allmänt | 13.2.2023
FPA förnyar sin bildvärld mot en mer dokumentär framställning och lösgör sig samtidigt från stereotypiskt framställda livsstilar, familjeformer och inkomstnivåer. Reformen syns för FPA:s kunder först i webbmediet Mittiallt.fi.
Lyssna på artikeln
Bild av en flicka och en pojke som kramas.
FPA:s bildvärld förnyas. Den nya typen av bilder visar stunder i människornas vardag.

Grundidén med FPA:s webbmedia för kunder, Mittiallt.fi, är att genom berättelser ge läsarna insikter om vad allt de sociala förmånerna betyder i praktiken. I artiklarna intervjuar man personer i olika åldrar och olika livssituationer. Genom kundernas egna levnadshistorier får FPA:s sociala förmåner en betydligt mer lättfattlig form som det är enklare att identifiera sig med, än när man enbart berättar om förmånen. 

”Med hjälp av människonära berättelser blir FPA:s förmåner bättre bekanta för läsarna”, sammanfattar Mittiallt.fi:s huvudredaktör Satu Kontiainen.

Enligt henne är Mittiallt.fi ett exceptionellt medium, eftersom dess målgrupp är precis alla finländare. Utöver berättelser har Mittiallt.fi artiklar med tips samt kolumner.

”Vi behandlar ett mycket brett område av ämnen kring olika livssituationer. Allt från graviditet och moderskapslåda till studerandes ork och stöd ända till pensionärens utkomst och en närståendes bortgång”, säger Satu.

Artiklarna på Mittiallt.fi påminner också läsarna om deras rättigheter och skyldigheter kring sociala förmåner.

”Genom folks historier får läsaren kamratstöd och förstår förhoppningsvis bättre hurudant stöd hen har rätt till. Till exempel om en familj har ett barn som är sängvätare, kan familjen ha rätt till handikappstöd. Det skulle man inte tro av förmånens namn. På Mittiallt.fi berättar vi om hur en person som fått ett jobb på en annan ort kan ansöka om rörlighetsunderstöd eller till exempel om FPA:s Oras-rehabilitering för utmattningssymptom som utmanar arbetsförmågan.”

Bilderna dokumenterar vardagen och finländska människors liv, som även FPA är en fast del av.
Bilderna dokumenterar vardagen och finländska människors liv, som även FPA är en fast del av.

Den nya bildvärlden strävar efter mångfald och dokumentär fram­ställning

Enligt Satu har FPA:s identitet granskats som helhet utgående från visionen att FPA finns nära människan. Att förnya meddelanden och visualiteten är en del av detta arbete.

”Vi vill också avspegla människans alla skeden i livet i bildvärlden. Med hjälp av bildvärlden vill vi signalera att vi står på människans sida och att vi alltid gör vårt bästa för kunden.”

FPA:s roll är att förstå och stödja finländarnas vardag.

FPA:s bildvärld har tidigare varit ganska bokstavlig i sin återgivning av till exempel familjeformer och olika skeden i livet, och det vill man nu komma bort från. Satu ger några exempel:

”En pensionär kan också vara en ung person, inte endast en gråhårig åldring, såsom vi stereotypiskt kan tänka. Den nya bildvärlden illustrerar olika stadier i livet utan att vi fastställer färdigt vissa familjeformer, inkomstnivåer eller livsstilar.”

FPA:s roll är att förstå och stödja finländarnas vardag, och därför tycker Satu att det är viktigt att man inte på förhand antar folks orsaker till att uträtta ärenden hos FPA. Här spelar bilderna en viktig roll.

”Under livets gång kan man få olika slags hjälp och olika förmåner. Lika viktigt är att man vet att man kan få hjälp, även om man inte behöver det just nu.”

En äldre man och kvinna spelar schack i ett kafé. Bilden är tagen från ovan.
Med hjälp av bildvinklar och olika ögonblickssituationer ökar man den dokumentära framställningen.

Fotograf Kasperi Kropsu deltar i reformen

FPA har valt fotograf Kasperi Kropsu att medverka i reformen av bildvärlden. Kropsu har ett mycket dokumentärliknande grepp när han fotograferar.

”FPA:s syfte är att komma bort från poserade bilder mot miniatyrdokumentärer ur finländarnas vardag, och därför är Kasperi ett utmärkt val”, motiverar Satu.

Bildernas många användningsmöjligheter och livslängd ska också beaktas, så att de också ska kunna användas under en längre tid.

”Perfekt dokumentär framställning är inte riktigt möjligt, eftersom man inte kan fotografera folk till exempel på gatan utan deras tillstånd. Men fotograferingen kan iscensättas som en äkta situation utan posering och tillgjordhet”, konstaterar Kasperi.

När Kasperi fotograferar försöker han avlägsna allt som pekar på modern tid, såsom smarttelefoner och laptoppar. På så sätt blir de även mer tidlösa.

Kasperi har arbetat som frilansfotograf i cirka tre år, före det var han halvprofessionell skejtare i över 10 års tid.

”Under coronapandemin miste jag mitt jobb i en skejtbutik, och jag började koncentrera mig på fotograferandet. Jag brukar gå runt i staden med kameran i handen och fota allt möjligt. Samarbetet med FPA är en ny utmaning för mig. Alla utmaningar är välkomna, för man lär sig alltid något nytt.”

Kasperis förebilder är 1950-talets pionjärer inom färgfotografering, såsom Ernst Haas, Fred Herzog, Saul Leiter och Vivian Maier. Av de finländska fotograferna beundrar han Caj Bremer. Genom att studera deras bilder har Kasperi lärt sig vad ett bra fotografi är. Med sin digitala systemkamera vill han skapa samma färgfilmsestetik.

Kasperi Kropsu

Frilansfotograf sedan år 2021

Född: I Haukipudas år 1993, bor i Helsingfors

Utbildning: examen för filmbetonad medieassistent, självlärd fotograf

Utställningar: sommaren 2021 Visit Pori-utställning i Kampen i Helsingfors, i september 2022 öppnades Kallio-utställningen i Paasitorni i Helsingfors, båda beställningsutställningar

Drömmer om: en egen utställning och fotobok

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.