Gå till innehåll

Den samiska vardagen har tagits med i FPA:s bildvärld

Allmänt | 20.10.2023
FPA håller på att förnya sin bildvärld mot en mer dokumentär framställning. I det nya bildurvalet ingår nu också personer och stämningar som är bekanta för de kunder som talar samiska.
Lyssna på artikeln
Henkilö istuu puun rungolla ruskan värittämässä metsässä.
De nyaste bilderna i FPA:s kommunikation omfattar nu också bekanta profiler från Sápmi. Personerna på bilderna representerar olika samiska språkgrupper.

I FPA:s olika kommunikationskanaler har man redan under en tid kunnat se ett nytt slag av bilder. Utgångspunkten för de nya bilderna som används i FPA:s kommunikation är inte längre FPA:s enskilda förmåner. I stället ligger fokus på FPA:s kunder i varierande livssituationer. Bilderna har ett dokumentärt berättande grepp som för FPA närmare människornas vardag.

De nyaste bilderna i FPA:s kommunikation har tagits särskilt med tanke på FPA:s kommunikation på samiska språk. Bilderna ger den samiska kulturen och identiteten en helt ny synlighet också i kommunikationens bildsättning.

Bilderna är tagna i Enare i september 2023 av Ville-Riiko Fofonoff, som själv är same och bosatt i Enare.

De nya bilderna stöder FPA:s kommunikation på samiska språk

FPA informerar om förmåner och tjänster på nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska på webbplatsen fpa.fi, Mittiallt.fi och i FPA:s andra kommunikationskanaler. De nya bilderna med samiskt tema stöder FPA:s kommunikationsinnehåll på samiska språk.

Också FPA:s slogan Ett stöd i livets alla skeden har översatts till alla de tre samiska språk som talas i Finland:

Nordsamiska: Eallimis mielde – nuppástusain doarjjan
Enaresamiska: Elimist mield – nubástusâin toorjân
Skoltsamiska: Jieʹllmest mieʹldd – muttsin tuärjjan

FPA är närvarande också i samernas vardag och i olika livssituationer. FPA erbjuder kundservice på samiska och strävar efter att beakta de språkliga rättigheterna för kunder som talar samiska språk.

Man kan få barnets första bok som ingår i moderskapsförpackningen på samiska. Det är möjligt att få tolkning för rehabilitering som ordnas av FPA, om kunden upplever att det behövs. De samiskspråkiga som bor inom sameområdet har också rätt att välja en FPA-taxi där föraren talar samiska för sina resor till hälso- och sjukvård.

Med bilderna signalerar FPA att tjänsterna finns till också för samerna

FPA:s kommunikation på samiska har inte tidigare haft ett eget bildurval. Arja Jomppanen, kommunikationsspecialist vid FPA med ansvar för kommunikation på samiska, berättar att det redan under en längre tid har funnits ett behov av fotografier med samiskt tema:

”Tidigare saknade vi bilder vi kunde använda för att visa för våra samiskspråkiga kunder att FPA finns till också för dem. De här nya bilderna talar nu särskilt till de samiska kunderna”, säger Arja.

Tanken bakom FPA:s nya bildvärld är samtidigt också att bilderna ska fungera i olika sammanhang. De fotografier som i första hand tagits för kommunikationen på samiska språk kommer också att användas i FPA:s övriga riksomfattande kommunikation. Det ger den samiska kulturen och identiteten en bredare synlighet i FPA:s kommunikation.

Marjaana Peura, specialist inom visuell kommunikation vid FPA, var med då bilderna med samiskt tema togs i Enare.

”Vi vill att FPA:s bilder ska återspegla ett äkta vardagsliv i hela landet. De här nya bilderna berikar FPA:s bildvärld”, säger Marjaana.

""
Sextioåriga Inger-Anne funderar på den kommande pensioneringen. Arla, som arbetar som översättare till samiska, befinner sig ännu i början av sin karriär.

Den samiska kontexten syns i detaljerna

I de nya bilderna för FPA:s kommunikation på samiska språk framträder den samiska kontexten i små vardagliga detaljer, till exempel i accessoarer och smycken. Personerna på bilderna talar ett samiskt språk och de har fotograferats i sina egna bekanta vardagsmiljöer hemma och ute i naturen.

Samerna lever sitt vardagsliv i mycket varierande livssituationer, precis som alla andra som bor i Finland. Ungdomarna flyttar till större städer för att studera och bildar ofta familj på studieorten.

En person kelar med en svart hund i en höstlig skog.
Britt-Inga Näkkäläjärvi har precis inlett socionomstudier vid yrkeshögskolan i Uleåborg. Hon drömmer om att jobba inom barnskyddet. Hemma i Enare väntar lapska vallhunden Zero.

Också för samer som bor någon annanstans är Sápmi ofta det andliga hem dit de återvänder under semestern och dit de flyttar tillbaka om livssituationen tillåter. Det innebär att kommunerna inom sameområdet i framtiden kommer att behöva allt fler personer som kan samiska, till exempel inom social- och hälsovården eller som lärare. 

Två personer står bakom en barnvagn framför trappan till ett hus.
Teemu Titola och Jasmi Kantomaa-Titola med familj bor i Keväjärvi i Enare. Makarna har fördelat föräldraledigheten jämnt mellan sig. Nu är det Teemus tur att vara hemma med 9 månader gamla Eeđi-Sofia.

Traditionella näringar som renskötsel, fiske och hantverk är fortfarande viktiga, men för allt fler är de en bisyssla eller hobby som ger dem möjlighet att upprätthålla kontakten med sin egen kultur. Ingen av personerna på bilderna arbetar på heltid inom renskötsel, men renskötseln har en framträdande roll i allas liv.

De äldre vill gärna bo hemma så länge som möjligt, och i det får de hjälp av kommunalt anställda personer som hjälper dem med vardagssysslorna och vid behov också av hemsjukvården. För många äldre är det också en förutsättning för psykiskt välbefinnande att kunna bo hemma och fortsätta med sina välbekanta dagliga sysslor så länge de orkar.

En person står på en brygga och lutar sig ned för att förtöja en båt.
81-åriga Jouni Saijets bor i Partakko i Enare, långt från all service. Han får hjälp med de tyngsta vardagssysslorna av en person som är anställd av kommunen. Fiske är fortfarande en viktig hobby för Jouni, som hela sitt liv har fiskat i Enare träsk.

Det var en självklarhet att anlita en samisk fotograf

Som fotograf för bilderna som ska användas inom FPA:s kommunikation på samiska valde FPA fotografen Ville-Riiko från Enare, som själv är same.

”FPA utvecklar sin kommunikation på de samiska språken på ett ansvarsfullt sätt i samarbete med den samiska språkgemenskapen. Det var en självklarhet för oss att vi skulle anlita en samisk fotograf för det här uppdraget”, säger Arja.

Eftersom fotografen var insatt i den samiska kulturen och redan var bekant med dem som skulle fotograferas blev fotograferingen mer avslappnad.

”Projektet som FPA föreslog lät intressant ända från början. Det är alltid en glädje att kunna bidra till riksomfattande synlighet för samerna. Det var förvånansvärt lätt att få tag på folk som ville ställa upp på bild, trots att vi är en liten språkgemenskap”, säger Ville.

Ville-Riiko Fofonoff

Född: 1993, bosatt i Enare

Utbildning: Medielinjen på Sameområdets utbildningscentral

Ville Fofonoff har tidigare fotograferat bl.a. för Sametinget, Samemuseet Siida och YLE.

Dröm: Att i framtiden kunna arbeta som fotograf på heltid.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.