Siirry sisältöön

Sinulla voi olla oikeuksia, joista et tiedä

Kela palvelee | 5.10.2021
Anniina Lapinkaski
etuuskäsittelijä
Kuuntele artikkeli

Kelan etuuksia koskevat väärinkäytökset ovat pysyneet vuodesta toiseen hyvin vähäisinä, mutta nousevat aika ajoin otsikoihin. Eniten väärinkäytöksiä on työttömyysetuuksissa, yleisessä asumistuessa ja perustoimeentulotuessa. Väärinkäytös tarkoittaa sitä, että hakija nostaa Kelasta etuutta ja jättää kertomatta sellaisia tietoja, joilla olisi vaikutusta etuuden määrään. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa se, että työttömyysturvan saaja ilmoittaa olevansa työtön, vaikka on oikeasti töissä ja saa palkkaa. Tällainen väärinkäytös tulee ilmi siinä vaiheessa, kun työstä maksettu palkka putkahtaa näkyville tulorekisteriin.

Etuuksien alikäyttö tarkoittaa sitä, että henkilö ei tiedä, osaa, kehtaa tai jaksa hakea sellaista etuutta johon hänellä olisi oikeus.

Väärinkäytösten vastakohta on etuuksien alikäyttö. Se tarkoittaa sitä, että henkilö ei tiedä, osaa, kehtaa tai jaksa hakea sellaista etuutta johon hänellä olisi oikeus. Kelan muutaman vuoden takaisen varovaisen arvion mukaan esimerkiksi perustoimeentulotukea jää vuosittain hakematta 30–100 miljoonan euron verran. Moni sinnittelee aivan turhaan pienillä tuloilla ja turvautuu tiukan paikan tullen pikavippeihin sen sijaan, että hakisi etuutta johon olisi oikeutettu. Perustoimeentulotuki voisi pelastaa tiukassa tilanteessa esimerkiksi häädöltä tai sähköjen katkaisemiselta.

Tuen alikäyttäjä on tyypillisesti pienellä paikkakunnalla asuva pienellä eläkkeellä kituuttava vanhus, jolla on isoja lääkemenoja. Syitä hakematta jättämiseen on monia. Kaikilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin eikä toimistoja ole enää joka kunnassa, lomakkeet voivat tuntua monimutkaisilta ja niihin tarvitaan erilaisia liitteitä. Myös kynnys hakea yhteiskunnasta rahallista tukea saattaa tuntua ikäihmisestä liian korkealta. Kaikkiin tilanteisiin on saatavilla apua Kelan eri palvelukanavista, joten kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä.

Kaikkiin tilanteisiin on saatavilla apua Kelan eri palvelukanavista, joten kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä.

Hyvin usein tuen hakematta jättämisen syynä on myös tietämättömyys. Moni osa-aikatyössä oleva olisi oikeutettu soviteltuun työttömyysturvaan osa-aikatyön palkan lisäksi, mutta se jää hakematta. Hakuprosessia pidetään työläänä, vaikka se ei enää nykyään sitä ole. Toisaalta moni ei edes tiedä, että tällainen etuus on olemassa, vaan olettaa, että työttömyysturvan maksaminen päättyy heti, jos saa vähänkin palkkaa. Moni yllättyy kuullessaan, että esimerkiksi yksin asuva lapseton voi ansaita jopa 1 900 e/kk palkkaa ja silti soviteltua työttömyysturvaa jää vielä hieman maksettavaksi palkan lisäksi.

Toinen klassinen esimerkki on lapsilisän yksinhuoltajakorotus. Se jää monilta hakematta, koska he mieltävät sen kuuluvan nimensä mukaisesti vain yksinhuoltajille eli heille, joiden lapsella ei ole toista vanhempaa. Yhteishuoltajuus tai lapsen vuoroviikkoasuminenkaan ei kuitenkaan estä yksinhuoltajakorotuksen saamista. Sen ainoana kriteerinä on, ettei lapsilisää hakeva vanhempi ole avo- tai avioliitossa. Lapsilisään liittyy myös ns. porrastus, jossa lapsilisän määrä nousee sitä korkeammaksi mitä enemmän lapsia on. Tämä hyödyttää suurperheiden lisäksi myös uusperheitä, vaikka kaikki eivät sitä tiedä. Jos perheessä on minun, sinun ja meidän lapset, kannattaa saman hakijan hakea lapsilisä kaikista lapsista. Silloin lapsilisää saa enemmän, koska porrastus määräytyy lapsiluvun mukaan eikä vaadi sitä, että lapset olisivat biologisesti sukua keskenään.

Kela ei voi soitella asiakkaille puhelinmyyjätyyppisesti ja tarjota etuuksia.

Olen kuullut usein kritiikkiä siitä, että Kela ei mainosta etuuksiaan vaan asiakkaan täytyisi itse tietää mihin hänellä on oikeus. On totta, että Kela ei voi esimerkiksi soitella asiakkaille puhelinmyyjätyyppisesti: ”Hei, kanssasi ei näytä asuvan ketään toista aikuista samassa osoitteessa, laitetaanko lapsilisän yksinhuoltajakorotusta tulemaan?” Sen sijaan jokainen asiakas voi soittaa tai laittaa viestiä Kelaan, kertoa millaisessa elämäntilanteessa on ja saada tiedon mitä kaikkia etuuksia voisi hakea. Sitä varten meidän asiakaspalvelu on.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.