Siirry sisältöön

Näin Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2023

Kela palvelee | 2.1.2023
Vuoden alussa tulee voimaan lakimuutoksia, jotka vaikuttavat Kelan etuuksiin. Hintojen nousun takia etuuksien määriä myös korotetaan tavallista enemmän. Lue tästä, miten lapsiperheiden, opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten tuet muuttuvat.
Kuuntele artikkeli
""

Tarkista, koskevatko Kelan etuusmuutokset sinua

1. Lapsiperheet. Vanhempainpäivärahojen vähimmäismäärät ja lastenhoidon suurenevat 4,2 % vuoden alussa. Lisäksi yksityisen hoidon tuessa hoitolisän täyttä määrää korotetaan 100 eurolla 1.3.2023 alkaen. Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen määrä suurenee 5 euroa vuoden 2023 ajaksi. Elatustuen ja elatusavun määrää korotetaan 8,3 %. Lue lisää lapsiperheiden etuuksista.

2. Opiskelijat. Opintotuen tulorajat suurenevat 20 %. Opiskelija voi ansaita 18 720 euroa, jos hän nostaa opintotukea 9 kuukaudelta. Opintorahoihin tulee 4,2 %:n korotus 1.8.2023. Opintorahan huoltajakorotus suurenee vuoden 2023 ajaksi 10 eurolla kuukaudessa. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu suurenee yhdellä eurolla 36,80 euroon lukukaudessa.  Lue lisää opiskelijoiden etuuksista.

3. Työttömät. Työttömyysturvassa tulee voimaan uusi muutosturva yli 55-vuotiaille irtisanotuille. Lisäksi opiskelua työttömyysetuuden turvin helpotetaan. Työttömän eläkeputken ikäraja nousee ja mahdollisuus työttömyyspäivärahan lisäpäiviin poistuu kokonaan vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneiltä. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrää korotetaan 1,49 e/pv. Uusi määrä on 37,21 e/pv. Työttömyysturvaan maksettavien lapsikorotusten määrät suurenevat 20 % vuoden 2023 ajaksi. Lue lisää työttömien etuuksista

4. Eläkeläiset. Kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen ja eläkettä saavan hoitotukeen tulee 4,2 %:n indeksikorotus. Täysi kansaneläke yksin asuvalle on 1.1.2023 alkaen 732,67 e/kk ja takuueläke 922,42 e/kk. Kela tarkistaa asiakkaiden eläkkeiden ja hoitotukien määrät ilman erillistä hakemusta. Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksytään asumismenoja aikaisempaa enemmän. Hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärä suurenee 7,8 %. Lämmityskustannuksia hyväksytään asumismenoksi 57 % enemmän kuin aiemmin. Lue lisää eläkeläisten etuuksista.

5. Sairastamiseen liittyvät tuet. Valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien Kela-korvauksista poistuu. Jatkossa Kela korvaa matkoja yksityiseen terveydenhuoltoon vain, jos siellä saatu hoito on Kela-korvattavaa. Lääkekustannusten vuosiomavastuu (lääkekatto) on 592,16 euroa eli sama kuin vuonna 2022. Sairauspäivärahan sekä kuntoutus- ja erityishoitorahan vähimmäismääriä korotetaan 1,28 e/pv. Osasairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan tulee lisää joustoa.  Lue lisää sairastamiseen liittyvistä tuista.

6. Toimeentulotuki. Tukea korotetaan kansaneläkeindeksin mukaisesti 4,2 %:lla. Yksinasuvan perusosa nousee 22,14 eurolla 555,11 euroon kuukaudessa. Lisäksi alle 18-vuotiaan perusosaa korotetaan 10 %:lla vuoden 2023 ajaksi. Lapsen iästä ja sisarusten määrästä riippuen lapsen perusosan määrä toimeentulotuessa on 327,51–421,88 e/kk. Lue lisää toimeentulotuesta.

7. Yleinen asumistuki ja sähkön hinnan nousu. Yleisessä asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärä nousee elinkustannusindeksin mukaan. Esimerkiksi Helsingissä yksinasuvalle henkilölle voidaan hyväksyä asumismenoja vuonna 2023 enintään 582 e/kk (537 e/kk vuonna 2022). Erillisiä lämmityskustannuksia ja omakotitalon hoitomenoja hyväksytään asumismenoksi 57 % enemmän kuin aiemmin. Lisäksi väliaikainen sähkötuki auttaa pienituloisia suurissa sähkömenoissa tammi-huhtikuussa 2023. Lue lisää asumisen tuista ja sähkötuesta.

8. Koronaan liittyvät tuet. Tartuntatautipäivärahan myöntämistä koskevat väliaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2022. Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää taas tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä. Kela maksaa edelleen korvausta yksityisessä terveydenhuollossa tehdyistä koronatesteistä ja testeihin tai rokotuksiin tehdyistä matkoista. Korvausta voi saada 30.6.2023 asti. Lue lisää koronamuutoksista.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.