Siirry sisältöön

Kartta ja reittisuunnitelma työkyvyn tueksi

Kela palvelee | 20.5.2021
Kela sote-keskuksissa
Reitin pitää olla selvä, kun työkyky vaatii tukea.
Kuuntele artikkeli

Elämän eräpoluilla tulee vastaan esteitä – työttömyys, sairastuminen, elämäntilanteen muutos – joiden kohdalla täytyy pysähtyä miettimään kokonaan uutta reittisuunnitelmaa tulevaisuudelle. Usein tarvitaan myös asiantuntijan apua reitin valinnassa. Asiantuntijan puoleen kääntyessä toiveena on saada tietoa itselle parhaiten sopivista tukitoimista kaikkien mahdollisten joukosta. Tarvitaan myös tietoa, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat toimeentuloon. Polkujen verkostossa ja tukien viidakossa jokin vaihtoehto voi jäädä huomaamatta ja toimeentuloon voi tulla ikäviä yllätyksiä. Tämä on harmillista mutta myös inhimillistä.

Tavoitteenamme on vahvistaa ja lisätä eri asiantuntijoiden tietoa saatavilla olevista palveluista ja etuuksista.

Kela sote-keskuksissa -projektin yhtenä tavoitteena on yhteistyössä hallituksen Työkykyohjelman hankkeiden kanssa vahvistaa ja lisätä eri asiantuntijoiden ja ammattilaisten tietoa saatavilla olevista palveluista ja etuuksista. Itse teen yhteistyötä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimassa Meijän kyvyt käyttöön! -hankkeen sekä Etelä-Savon Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta -hankkeen kanssa.

Tarkoituksenamme on parantaa ja selkeyttää asiakkaan kohtaamien eri tahojen yhteistyötä: piirtää kartta ja reittisuunnitelma myös asiantuntijoille. Laatia tsekkauspisteet nykyiseen polkuviidakkoon ja varmistaa opasteet siten, että esteen kohdatessa asiakkaan olisi mahdollista valita hänelle sopivin reitti eteenpäin. Ja tarpeen mukaan myös oma opas rinnalle kulkemaan.

Varmistamme opasteet siten, että esteen kohdatessa asiakkaan olisi mahdollista valita hänelle sopivin reitti eteenpäin.

Etelä-Savossa kokeillaan uutta työkyvyn tukemisen mallia 100 osatyökykyisen työttömän pilottiasiakkaan kanssa. Asiakkaat saavat omatyöntekijän, moniammatillisen tiimin tuen sekä tarvittaessa elintapavalmennusta. Keski-Suomessa tavoitteena on testata ja kehittää työkyvyn tuen yhteistyömallia yhteistyössä Hankasalmen, Keuruun, Laukaan ja Viitasaaren pilottikuntien eri ammattilaisten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muun muassa Jyväskylän kaupungin ja kuntakokeiluhankkeen kanssa.

Tavoitteena molemmilla hankkeilla on vahvistaa sekä asiakkaiden ohjautumista tuen piiriin että tukea asiantuntijoiden ja verkostojen osaamista ja yhteistyötä ohjaamisessa. Kelalaisena tuon yhteistyöhön mukaan oman etuus- ja kuntoutusosaamiseni.

Molemmissa hankkeissa olemme nyt suunnitteluvaiheessa. Keräämme tietoa nykytilasta ja sen haasteista, joita tulevassa mallissa pyrimme kohentamaan. Tärkeää on myös saada asiakkaat itse mukaan kehittämään ja kertomaan, millaista tukea he odottavat saavansa ja miten me voisimme heidän tavoitteitaan tukea.

Tuleva syksy näyttää, miten reippaasti pääsemme siirtymään suunnittelusta käytännön kokeiluihin – sitä kohti!

Armi Peltomäki,
kuntoutuspolun kartanpiirtäjä Kelasta

Armi Peltomäki.

Tämä teksti liittyy Kela sote-keskuksissa -blogisarjaan, jossa seurataan, miten työkykyyn liittyviä palvelupolkuja raivataan helppokulkuiseksi.

""

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.