Hälsa 3 min

När och hur ersätter FPA taxiresor? FPA:s planerare berättar

Det kommer att ske förändringar i de taxiresor som FPA ersätter vid ingången av juli. Genom att beställa taxi via beställningsnumret för ditt område försäkrar du dig om att du får FPA-ersättning för din resa också i fortsättningen.

Lyssna på artikeln
text Heini Lehikoinen bild FPA 7.5.2018
""

Från och med 1.7.2018 tillämpas en enda självrisk på de resor som FPA ersätter. Självrisken är 25 euro för enkelresor. För att FPA ska kunna ersätta den överstigande delen måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer.

Anne Hauta, planerare vid FPA, svarar på fem frågor om taxiresor. Dra nytta av hennes tips och försäkra dig om att du får FPA-ersättning för taxiresan.

För hurdana taxiresor kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning för en taxiresa om du blir tvungen att besöka läkare på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning och du med tanke på ditt hälsotillstånd inte kan resa med allmänna färdmedel. FPA ersätter också kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination 27.3.2021–31.12.2021. Också bristfälliga trafikförbindelser kan ge rätt att anlita taxi.

Var beställer jag taxin?

Taxin måste beställas via en beställningscentral som har ingått ett avtal om direktersättning med FPA. Varje landskap har 1 beställningsnummer via vilket resorna ska beställas. Ett undantag från detta är Mellersta Österbotten och Norra Österbotten som har ett gemensamt beställningsnummer. Det är en förutsättning för att ersättning ska kunna betalas ut att taxin har beställts via ett regionalt beställningsnummer. Numren är avgiftsfria.

När du beställer taxin får du frågor om följande saker:

 • motivering till anlitandet av taxi (hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser)
 • namn och personbeteckning
 • adress där bilen ska avhämta dig
 • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • eventuella hjälpmedel som du behöver ha med dig
 • eventuell följeslagare
 • på vilket telefonnummer man kan kontakta dig gällande resan.

Berätta genast i början av samtalet om du har ett långvarigt intyg som berättigar till användning av taxi. Då får du inte alla ovannämnda frågor om resan.

Läs också: Sällsynt cancer satte stopp för småbarns­mammans vardag – FPA-taxi skjutsade till strål­behandlingarna

Vad kostar resan?

För resan betalar du högst självrisken. I år är den 25 euro per taxiresa. Om resan kostar mindre än 25 euro betalar du hela priset för resan till chauffören. De resor som kostar mindre än självrisken räknas ändå med i den årliga självriskandelen. Takbeloppet för självrisken är 300 euro per år. När du under ett kalenderår har betalat sammanlagt 300 euro för taxiresor får du ett årssjälvriskkort av FPA. När du visar upp kortet för chauffören behöver du inte betala någon självrisk, utan resan är avgiftsfri.

Kan jag beställa taxin på annat håll?

Om du beställer taxin på annat håll kan FPA inte ersätta din taxiresa, utan du blir tvungen att betala den själv.

Jag använder regelbundet taxi som ersätts av FPA. Kan jag begära att få en bekant chaufför?

Barn under 16 år och svårt sjuka barn har fortfarande rätt till bekant taxi, dvs. att resa med en bekant taxichaufför. Rätt till bekant taxi kan också beviljas en kund utifrån individuell bedömning.  En förutsättning för att transport med bekant taxi ska kunna ordnas är att den beställningscentral som ordnar taxiresor som FPA ersätter kan anvisa en chaufför som kunden alltid får anlita.

Beställningsnummer för FPA-taxi

FPA-ersatta taxiresor ordnas av 11 serviceproducenter inom 17 olika landskap. De ansvarar för alla praktiska arrangemang i samband med taxitransporter, t.ex. att ta emot kundens beställningar, samordningen av resor, förmedling, betalningsrörelse och andra tjänster.

De nya serviceproducenterna och beställningsnumren från 1.7.2018:

 • Södra Karelen (Taksi Saimaa Oy): 0800 50 123
 • Södra Österbotten (Seinäjoen Keskustaksi Oy): 0800 99 090
 • Södra Savolax (Pro-Keskus Oy): 0800 30 2245
 • Kajanaland (Kainuun Taksivälitys Oy): 0800 93 153
 • Egentliga Tavastland (Tampereen Aluetaksi Oy): 0800 98 821
 • Mellersta Österbotten och Norra Österbotten (Pohjois-Suomen Taksi Oy):
  0800 93 150 (finska)   0800 93 152 (svenska)
 • Mellersta Finland (Pro-Keskus Oy): 0800 30 2259
 • Kymmenedalen (Kymenlaakson Taksi Oy): 0800 30 2333
 • Lappland (Pro-Keskus Oy): 0800 30 2240
 • Birkaland (Tampereen Aluetaksi Oy): 0800 98 811
 • Österbotten (Vasa Ulataxin Oy): 0800 99 000
 • Norra-Karelen (Pro-Keskus Oy): 0800 30 2255
 • Norra Savolax (Pro-Keskus Oy): 0800 30 2250
 • Päijänne-Tavastland (Taksi-Päijänne Oy): 0800 9 4220
 • Satakunta (Lounais-Suomen Taksidata Oy): 0800 12 0001
 • Nyland (Helsingin-Uudenmaantaksit Oy):
  0800 96130 (finska)   0800 96140 (svenska)
 • Egentliga Finland (Lounais-Suomen Taksidata Oy):
  0800 130001 (finska)   0800 130002 (svenska)

Läs mer

Taxiresor