Siirry sisältöön

Vanhemman huolta ei voi mitata rahassa, kun lapsi sairastuu

Yleinen | 19.6.2023
Monessa lapsiperheessä ovat tulleet tutuiksi nuo joka syksyiset nuhakuumeet ja oksennustaudit, jotka iskevät yleensä siinä vaiheessa, kun lapsi palaa kesälomalta hoitoon tai kouluun. Vakavammat sairastumiset ovat monille vieraampia, mutta on hyvä tietää, että tukea niihinkin tilanteisiin on saatavilla.
Anna Heikkinen
palveluasiantuntija
Kuuntele artikkeli

Jokainen tätä lukeva vanhempi voi varmaan sanoa, ettei ole enää pysynyt laskuissa niistä kerroista, jolloin on joutunut jäämään pois töistä hoitamamaan vatsatautista tai kuumeista jälkikasvuaan. Joskus kuitenkaan lapsen sairauden syynä ei olekaan pelkkä muutaman päivän nuhakuume, vaan kyse onkin isommasta ja pidempikestoisesta sairaudesta, joka vaatii enemmän hoitoa joko kotona tai sairaalassa.

Kun lapsi sairastuu vakavammin, Kelasta voi saada erilaisia tukia.

Kun lapsi sairastuu vakavammin, Kelasta voi saada erilaisia tukia. Alle 16-vuotiaan lapsen sairaala- tai kotihoidon ajalle on mahdollista saada erityishoitorahaa. Myös lapsen kuntoutuksen ajalta voi saada erityishoitorahaa tai kuntoutusrahaa. Erityishoitorahan edellytyksenä on, että lapsen sairaus on nopeasti kehittyvässä ja vaativassa hoidollisessa vaiheessa. Ehtona on myös lääkärin arvio siitä, että vanhemman osallistuminen lapsen hoitoon tai kuntoutukseen on tarpeellista, jolloin vanhempi estyy tekemästä työtään ja työstä poissaoloaika on palkatonta. Erityishoitoraha on tavallaan siis korvaus palkan menetyksestä lapsen hoidon ajalta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaankin aina työnantajan todistus palkattomuudesta sekä lääkärintodistus vanhemman osallistumisen tarpeellisuudesta. Vaikka erityishoitorahaoikeuteen vaikuttaa aina lapsen ikä, sairauden vaikeusaste sekä hoidon vaihe, lapsesta ei tarvitse erikseen toimittaa lääkärintodistusta Kelaan.

Erityishoitorahaa voidaan maksaa molemmille vanhemmille lapsi- ja sairauskohtaisesti, mutta enimmäismäärä 60 arkipäivää on vanhemmille yhteinen. Erityisen hoidollisen syyn vuoksi tähän on mahdollista saada vielä 30 päivään lisäjakso. Kela tutkii oikeuden lisäpäiviin aina hakemuksen perusteella. Samoin tutkitaan oikeus uuteen erityishoitorahajaksoon, jos lapsi sairastuu uudestaan.

Myös hoitokäynteihin liittyviin kuluihin voi saada korvauksen.

Hoidossa käyntiin liittyviä kuluja voidaan korvata lapsen, vanhempien ja muidenkin perheenjäsenten osalta. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi saattajan matkoista tai yöpymisestä aiheutuvat kustannukset. Myös vanhemman yksin tekemät matkat korvataan, jos hänen osallistumisensa lapsen hoitoon on lääkärinlausunnon mukaan välttämätöntä. Vaikka hoitoon osallistuva vanhempi tekeekin nämä jälkimmäiset matkat yksin, Kela korvaa ne lapsen matkoina, ja matkat kerryttävät lapsen matkojen vuotuista matkakattoa.

Jos sairaus edelleen pitkittyy, voi kyseeseen tulla vammaistuki.

Silloin kun lapsen sairaus pitkittyy ja hänellä on ikätovereihin verraten suurempi, vähintään puoli vuotta kestävä säännöllinen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarve, lapselle voi hakea Kelasta alle 16-vuotiaan vammaistukea. Maksettavan vammaistuen taso ja etuuden maksuaika arvioidaan hakemuksen sekä lääkärinlausunnon perusteella. Tuki on yleensä määräaikainen, koska kehittyvän lapsen kohdalla avun ja hoidon tarve saattaa muuttua lapsen kasvaessa. Jatkoa voi kuitenkin hakea, jos tukea ei ole voitu suoraan myöntää siihen saakka, kun lapsi täyttää 16 vuotta. Tätä vanhemmat voivat hakea 16 vuotta täyttäneen vammaistukea.

Kela on myös kehittämässä uutta perhekuntoutusta pitkäaikaisesti sairaille lapsille ja heidän perheilleen. Kuntoutus on suunnattu perheille, jossa on sydänsairautta tai syöpää sairastava lapsi, elinsiirtoa odottava tai sen saanut lapsi tai traumaattisen aivovamman saanut lapsi. Palvelu kehitetään yhteistyössä asiakkaiden, kuntoutuksen palveluntuottajien, potilasjärjestöjen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Uutta perhekuntoutusta aletaan kokeilla vuonna 2025.

Olipa kyse nuhakuumeesta tai pidemmästä sairaudesta, mikään etuus tai raha ei poista vanhemmalta sitä huolta ja pelkoa, jota hän kantaa sydämessään lapsen sairastaessa. Voimme kuitenkin auttaa vanhempia neuvomalla etuuksista ja niiden hakemisesta ja näin olla mukana edes pieneltä osin kantamassa heidän arjen taakkaansa.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.