Siirry sisältöön

Eläketuki nyt haettavissa – iäkkäät pitkäaikaistyöttömät pääsevät eläkkeelle

Työ & Toimeentulo | 29.5.2017
Yli 60-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät pääsevät eläkkeelle ja voivat nyt hakea eläketukea Kelasta. Tuen saajan ei tarvitse hakea työmarkkinatukea eikä töitä, ellei hän itse halua. Palkkatulot eivät vaikuta eläketukeen.
Kuuntele artikkeli
""
Eläketukea aletaan maksaa ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille kesäkuun 2017 alusta lähtien.

1. Mikä eläketuki on ja kenelle se on tarkoitettu?

Eläketuki on yli 60-vuotiaille pitkään työttömänä olleille tarkoitettu kuukausittainen tuki, jonka tarkoitus on helpottaa erityisesti niiden ikääntyneiden taloutta, joiden on vaikea työllistyä. Täysimääräinen eläketuki on yhtä suuri kuin takuueläke eli tällä hetkellä 760,26 euroa kuukaudessa.

Eläketuen hakeminen alkoi toukokuun 2017 alkupuolella. Sitä voidaan maksaa aikaisintaan 1. kesäkuuta 2017 alkaen. Eläketukea voi hakea myös myöhemmin. Siinä on 6 kuukauden takautuva hakuaika.

2. Kuka voi saada eläketukea?

Eläketukea voivat hakea he, jotka ovat täyttäneet 60 vuotta ennen 1.9.2016 ja ovat olleet lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta työttömänä. Työttömyysajaksi lasketaan myös muun muassa ne päivät, jolloin työttömälle on maksettu sairauspäivärahaa.

Eläketukea voi saada, jos asuu Suomessa, on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2016 ja on saanut 1.9.2010–31.8.2016 työmarkkinatukea vähintään 1 250 päivää tai enimmäisajan työttömyyspäivärahaa ja lisäksi työmarkkinatukea vähintään 750 päivää.

Kela arvioi ennakkolaskelmiensa perusteella, että eläketuen saajia tulee olemaan kaikkiaan noin 5 300. Tukea ei makseta automaattisesti, vaan sen voi saada vain hakemuksen perusteella.

3. Estääkö kansaneläke eläketuen saamisen?

Kyllä. Eläketukea ei voi saada, jos saa kansaneläkettä, takuueläkettä, työeläkettä, luopumistukea tai vapaaehtoista työeläkettä, jos se perustuu työ- tai virkasuhteeseen, yrittäjätoimintaan tai luottamustehtävään. Myöskään sairauspäivärahaa tai Kelan maksamaa kuntoutusrahaa tai vastaavaa ulkomailta maksettua etuutta saavat eivät voi saada eläketukea.

Myös lepäämässä oleva kansaneläke, takuueläke ja työeläke tai näitä etuuksia vastaava ulkomainen etuus estää eläketuen saamisen.

4. Kuinka pitkään eläketukea maksetaan?

Eläketukea maksetaan kuukausittain siihen saakka, kun saaja jää eläkkeelle tai täyttää 65 vuotta. Jos tuensaaja jää esimerkiksi varhennetulle eläkkeelle tai hänen elämäntilanteensa muuttuu muuten niin, että se vaikuttaa tuen saantiin, hänen on ilmoitettava muutoksesta Kelaan. Tällöin tuen määrä tarkistetaan.

5. Voiko eläketukea saava käydä töissä?

Kyllä voi. Ansiotulot, omaisuus tai puolison tulot eivät vaikuta eläketuen määrään. Sen sijaan tietyt tapaturma-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet otetaan huomioon, kun tuen määrää lasketaan. Myös ulkomailta saadut vastaavat etuudet otetaan huomioon eläketuen määrässä.

Eläketuen saajan ei tarvitse täyttää työttömyysturvan edellyttämiä lomakkeita ja todistaa kuukausittain kelpoisuuttaan tuensaajaksi. Kun toimeentulo on turvattu eläkeikään saakka, tuensaajan ei tarvitse olla työttömänä työnhakijana ja työllistymis- tai aktivointitoimenpiteiden kohteena, ellei hän itse halua.

6. Mistä tiedän, olenko oikeutettu eläketukeen?

Kela on etsinyt tietojärjestelmistään sellaisia henkilöitä, joilla on todennäköisesti oikeus tukeen. Heille on lähetetty toukokuun alkupuolella asiaa koskeva kirje ja eläketuen hakulomake.

Kelalla ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa kaikista eläketukeen oikeutetuista, jotta kaikki olisi tavoitettu. Siksi myös he, jotka eivät ole saaneet kirjettä, voivat selvittää oikeuttaan eläketukeen ottamalla yhteyttä Kelan asiakaspalveluun.

7. Onko eläketukea pakko hakea?

Eläketukea ei ole mikään pakko hakea. Hyväkään uudistus ei ole ongelmaton, ja eläketuen kanssa haasteita voi tulla eri etuuksien yhteensovittamisessa. Kelan asiantuntijat ovat valmiina auttamaan eri vaihtoehtojen pohdinnassa. Viime kädessä valinta on aina asiakkaalla itsellään.

8. Kenen kanssa voin keskustella eläketuen hakemisesta?

Kela on kouluttanut henkilökuntaansa sekä asiakaspalvelussa että tukien käsittelyssä niin, että asiakkaat saavat hyvää palvelua myös eläketukea koskevissa asioissa. Lisäksi kuntien sosiaaliturvan asiantuntijoilla ja TE-toimistoissa on kattavasti tietoa asiasta niin, että he osaavat vastata uuteen tukeen liittyviin kysymyksiin.

Artikkelia varten on haastateltu lakimies Jenni Mäkelää Kelan lakiyksikön eläkeryhmästä.

Lue lisää Kelan sivuilta

Eläketuki

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.