Tips 2 min

Studiestödet drogs in, vad ska jag göra nu?

Studerar du vid en högskola? Har ditt studiestöd dragits in på grund av att du inte gjort tillräckligt med framsteg i dina studier? Du kan ha rätt till andra FPA-förmåner. Du kan ansöka om studiestöd på nytt när studierna går framåt igen. Kontrollera i beslutet som du fått, vad som krävs för att studiestödet ska beviljas på nytt.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 11.12.2018

5 tips om ditt studiestöd dragits in

  1. Om du har fått allmänt bostadsbidrag, fortsätter utbetalningen som vanligt. Att studiestödet avslutas påverkar inte bostadsbidraget.
  2. Du kan ha rätt till sjukdagpenning om dina studier har gått långsammare på grund av sjukdom. Medan du får sjukdagpenning får du samtidigt studera ungefär 40% av heltidsstudier. Du kan alltså främja dina studier även om du får sjukdagpenning. På det här sättet är det enklare för dig att återgå till heltidsstudier efteråt.
  3. Om din studieförmåga är nedsatt, kan du undersöka dina möjligheter att få rehabilitering via FPA. I så fall kan du också ha rätt till rehabiliteringspenning.
  4. På viss tid kan du också få utkomststöd för att främja dina studier, om du inte har rätt till exempel till studiestöd, sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning. Medan du får utkomststöd ska du göra framsteg i studierna om du inte har en godtagbar orsak att låta bli att studera (t.ex. sjukdom).
  5. Du kan få stöd för att klara av svårigheter med studierna via studerandetjänster eller rådgivning vid din högskola. Om dina studier påverkas av sjukdom eller en svår livssituation, kan du söka hjälp till exempel från studenthälsovården.

PS. Om ditt studiestöd har dragits in på grund av att du glömde svara på en begäran om utredning, kan du be FPA om rättelse och redogöra varför du inte gjort tillräckligt med framsteg i dina studier. Du kan göra det via meddelanden i e-tjänsten.

Ämnesordstudiestöd

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Studiestöd till högskolestuderande • Re: Får jag studielånskompensation? Oklar tidsfrist
Studiestöd till högskolestuderande • Re: Får jag studielånskompensation? Oklar tidsfrist
Studiestöd till högskolestuderande • Re: Får jag studielånskompensation? Oklar tidsfrist
Fråga på FPA