Siirry sisältöön

Terapiapalaute: pakkopullaa vai mahdollisuus markkinoida osaamista?

Terveys | 13.11.2021
Meiltä Kelasta kysytään usein, millainen on hyvä terapiapalaute. Joskus kysymyksistä välittyy myös se, että palautteiden merkitystä ei ymmärretä täysin. Haluan tarjota vinkkejä hyvän kuntoutuskäytännön mukaisen terapiapalautteen laatimiseen.
Eija Haapala
suunnittelija
Kuuntele artikkeli

Kela edellyttää, että kuntoutuksen palveluntuottajat laativat terapiapalautteen asiakkaan kuntoutuksen edistymisestä ja toimittavat se hoitavalle taholle kaksi kuukautta ennen kuntoutusjakson päättymistä.

Terapiapalautteen perustarkoitus on kuvata asiakkaan toimintakykyä sanallisesti. Terapiapalaute kertoo asiakkaan suoriutumisen ja osallistumisen vahvuudet ja rajoitteet hänen omassa arjessaan. Terapiapalaute kertoo myös, miten asiakkaan lähitoimijat edistävät tai rajoittavat asiakkaan kuntoutumista ja miten asiakkaan asuinympäristössä kuntoutuminen on mahdollista, onko esimerkiksi tarpeen tehdä kodinmuutostöitä.

Hyvä kuntoutuspalaute vahvistaa myös terveydenhuollon käsitystä terapeutin ammattitaidosta.

Mitä napakampi kuntoutuspalaute on – sisältäen kuitenkin tarpeelliset asiat – sitä nopeammin asiakkaan asia voidaan käsitellä. Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kuntoutuspalaute myös vahvistaa terveydenhuollon käsitystä terapeutin ammattitaidosta. Se on siis keino markkinoida omaa osaamistaan.

Aloita palautteen kirjoittaminen asiakkaan terapiajakson alussa. Terapiaprosessi alkaa asiakkaan haastattelulla ja tutkimisella sekä sopimalla tavoitteet, menetelmät ja käyntitiheyden. Palautteeseen kirjataan myös luvat verkostotyöhön ja tiedonjakamiseen sekä muut tarpeelliset pelisäännöt. Huomaa, että terapian tavoitteet kirkastuvat muutaman ensitapaamisen aikana GAS-tavoitteiksi.

Kuntoutuksen edetessä kirjaa olennaiset asiat asiakkaan suoriutumisesta ja osallistumisesta hänelle merkityksellisessä arjessa. Kerro, mitä mittareita olet käyttänyt sekä niiden tulokset ja viitearvot. Kirjaa lyhyt analyysi. Jos asiakkaan terapiassa on mahdollista ja tarpeellista käyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioimia ja suosittelemia mittareita, käytä niitä, ja kirjaa alku- ja loppumittausten tulokset viitearvoineen.

Mitä napakampi kuntoutuspalaute on, sitä nopeammin asiakkaan asia voidaan käsitellä.

Ota palautteessa huomioon myös asiakkaan läheiset. Kerro, miten asiakas ja asiakkaan läheiset tai muut lähitoimijat ovat osallistuneet asiakkaan terapiakäyntiin ja miten he ovat ottaneet käyttöön terapiaa tukevia menetelmiä arjessa. Pyydä asiakasta ja hänen läheisiään arvioimaan terapiajakson tuloksellisuutta. Jos asiakas tai hänen perheensä jättävät terapiakäyntejä perumatta, kerro siitäkin palautteessa. Kirjaa myös verkostokäynneillä sovitut asiat.

Kerro, miten terapiajakso on sujunut, miten valitut menetelmät ovat toimineet ja mikä on nyt asiakkaan suoriutuminen ja osallistuminen arjessa. Kuvaile konkreettisesti, miten asiakkaan suoriutuminen ja osallistuminen ovat joko pysyneet yllä, mahdollistuneet tai edistyneet terapiajakson päättyessä. Kirjaa, mitkä asiakkaan toimintakyvyn rajoitteet ovat sellaisia, että niihin tarvitsee edelleen terapiaa. Kerro myös, mitkä rajoitteet ovat sellaisia, joissa on keskeistä arjessa toiminnan kautta tapahtuva taidon ylläpysyminen tai koheneminen, lukuisilla arjen toistoilla.

Onko siis asiakkaalla mahdollisuus tavoitella seuraavaa terapiatavoitetta vai voidaanko terapia tältä erää päättää? Jos seuraavaa terapiatavoitetta asetetaan, kirjoita palautteeseen arvio terapian kestosta ja sen tarvitsemasta ohjauksesta perusteluineen. Kerro myös, onko ohjausta jo annettu.

Markkinoi osaamistasi kirjoittamalla hyvä, oikea-aikainen kuntoutuspalaute.

Lopuksi haluaisin vertailla kahta erilaista vastausta Kuntoutuspalaute-lomakkeen KU117 kysymykseen: Millaisia olivat kuntoutujan vahvuudet ja rajoitteet päivittäisissä toiminnoissa, kun terapia alkoi?

”Kuntoutusjakso alkoi vasta 08/2020 maksusitoumuksen pitkän käsittelyajan vuoksi (edellinen jakso päättyi 2/2020). Fokus on olut ensisijaisesti työelämään palaamisessa ja työkokeilun aloittamisessa 20 h /vk. Kuntoutuja on lahjakas taiteellisesti ja hallitsee useiden tietokonesovellusten käytön. Rajoitteena on ensisijaisesti hyvin hallitseva kipuoireisto, jonka suhteen kuntoutujan vointi on huonontunut kuluneen vuoden aikana. Kognitiiviset valmiudet ovat hyvät, mutta kipuoireisto vaikuttaa mielialaan, keskittymiseen ja muistin käyttöön.”

Olisiko kirjaus kuitenkin näin parempi: ”Asiakkaan tavoitteena on työkokeilun (20 h/vko) kautta palata työelämään, hänellä on hyvät kognitiiviset valmiudet ja hän hallitsee useiden tietokonesovellusten käytön. Hän on taiteellisesti lahjakas. Kipuoireisto vaikeuttaa asiakkaan keskittymistä ja muistia sekä se vaikuttaa myös mielialaan.”

Markkinoi siis osaamistasi kirjoittamalla napakka, oikea-aikainen kuntoutuspalaute.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.