Siirry sisältöön

Romahtaako talous, jos sairastun?

Terveys | 2.6.2022
Sairastuminen ja terveysongelmat ovat epätoivottuja vieraita, joiden saapumiseen eivät pelkät vierasvarat välttämättä riitä. Harva meistä miettii ennakkoon, miten käy toimeentulon, jos sairaus pitkittyy.
Heli Nevalainen
suunnittelija
Kuuntele artikkeli

Sairastuminen voi olla seisauttava paikka, olipa millaisessa elämäntilanteessa tahansa. Lääkkeet tai sairaalakulut voivat lisätä menoja yllättävästi. Työelämässä oleville voi tulla sairausajalta palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti, mutta ei välttämättä koko sairausloma-ajalta.

Kelan etuudet tulevatkin monille tässä tilanteessa ajankohtaisiksi. Meidän asiakaspalvelusta kysytään usein, voiko Kelasta saada tai jäädä saamatta etuuksia jonkin tietyn sairauden perusteella. Mitään listaa automaattisesti hylkyyn tai mappi ööhön menevistä sairauksista ei ole, mikä yllättää monet. Esimerkiksi hoitotuen saamiseen ja määrään ei vaikuta itsessään sairaus tai vamma vaan sen vaatima hoito, huolenpito ja kuntoutus.

Toisaalta emme voi myöskään luvata, mitä etuuksia varmasti kukin saa ja miten paljon. Toiselle kuntoutus voi olla oikea tuki sairauden rinnalle, kun taas toisella tarve on paikata ansionmenetystä sairauspäivärahan turvin. Sairauspäivärahan määrään puolestaan vaikuttavat aiemmat vuositulot. Monet yllättyvät siitä, että työkyvyttömyyden perusteella maksettavat etuudet eivät kuitenkaan yleensä vastaa määrältään täyttä palkkaa.

Voiko sairastumiseen jotenkin sitten taloudellisesti varautua?

Sairauden varalle toinen valmistautuu vakuutuksin, toinen säästämällä pientä puskuria ja kolmannella tilanne saattaa olla jo valmiiksi tiukka. Sairastaminen saattaa vähintäänkin hetkellisesti horjuttaa taloutta tai aiheuttaa toimeentuloon katkoksia. Useimmille tämä kutsumaton vieras aiheuttaa viivästyksiä totuttuun maksupäivään tai rahavirtaan sekä muutenkin arjen elämiseen. Vaikka sairauksien ennakointi voi tuntua pessimistiseltä, ajattelen että pienien notkahduksien tai lommojen mahdollisuus on hyvä tiedostaa, ja mahdollisuuksien mukaan vaikka kasvattaa pientä puskuria. On myös hyvä muistaa, että jos rahat eivät riitä arjen välttämättömiin menoihin, kuten asumiseen, ruokaan ja lääkkeisiin, Kelasta voi hakea perustoimeentulotukea.

Kun sairaus vie voimat, saattaa asioiden hoito viivästyä, laskupino kasvaa ja talous kiristyä entisestään. Kannattaa matalalla kynnyksellä ja mahdollisimman hyvissä ajoin ottaa terveyteen, jaksamiseen ja talouteen liittyvät asiat puheeksi jo ensimmäisissä keskusteluissa hoitavan tahon kanssa ja ottaa myös yhteyttä Kelaan. Näin ongelmat eivät pääse kasaantumaan. Avun pyytäminen tai tukien tarvitseminen ei todellakaan ole hävettävä asia. Tarvittaessa tukenasi asioiden hoidossa voi toimia esimerkiksi läheinen valtakirjalla tai voit selvittää asioita yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Olemme myös täällä Kelassa sinua varten.

Olemme täällä Kelassa sinua varten.

Suurempien vaikeuksien ehkäisemiseksi paras keino on yrittää saada myös viralliset asiat hoidetuksi ja hakuprosessit käyntiin mahdollisimman hyvissä ajoin, vaikka jaksaminen voi ollakin kortilla. Mitä aikaisemmassa vaiheessa esimerkiksi kuntoutusmahdollisuuksia päästään selvittämään tai etuusasiat saadaan vireille, sitä pienemmillä vaurioilla yleensä selvitään ja keskittyä voi siihen tärkeimpään –toipumiseen.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.