Gå till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Mittiallt.fi

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen Mittiallt.fi på adressen www.mittiallt.fi. Utlåtandet har gjorts upp 23.11.2021. Webbplatsens tillgänglighet har bedömts hos FPA.

Hur tillgänglig är webbplatsen Mittiallt.fi?

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskriterierna delvis. (WCAG-kriterierna på nivån 2.1 A och AA)

Innehåll som inte är tillgängligt

Användarna kan fortsättningsvis stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen Mittiallt.fi. Nedan finns en lista på de problem som vi är medvetna om. Meddela oss gärna om du upptäcker ett problem som inte nämns i listan.

Innehåll och funktioner som än så länge inte är helt tillgängliga:

 • Ett problem med att anpassa webbsidan till olika skärmriktningar på användarens mobila enhet gör att menytext i mobilvyn blandas ihop med annat innehåll på sidan. (WCAG 1.3.4)
 • Vissa namn på länkar fungerar inte lösryckta ur sitt sammanhang, t.ex. ”Läs mer”. (WCAG 2.4.4)
 • Navigeringsordningen för vissa element (t.ex. i rutan Vad vill du läsa om?) är inte logisk och intuitiv och alla texter i elementen kan inte läsas med en skärmläsare. (WCAG 2.4.3)
 • Ett problem med fokusordningen (vid navigering med tangentbord och skärmläsare) efter knappen Fler artiklar gör att fokus hoppar över de nya artiklar som laddas fram. (WCAG 2.4.3, 3.2.2, 4.1.2)
 • Ett fokusproblem i anslutning till ett felmeddelande för formuläret ”Vad vill du läsa om?” gör att skärmläsaren inte läser upp felmeddelandet. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Det förekommer ett semantiskt problem i anslutning till vissa listor (t.ex. vid byte av språk på en sida) vilket gör att skärmläsaren inte läser upp dessa listor som listor. (WCAG 1.3.1)
 • Skärmläsaren läser banderollen gällande kakinställningar som det sista elementet.
 • Modalfönstret Allmänt om integritet som öppnas med knappen Inställningar i kakbanderollen är inte tillgänglig med skärmläsare.
 • Knappen Lyssna på artikeln kan endast aktiveras med play-ikonen, det går inte att aktivera den genom att välja texten i knappen.
 • Det kan finnas brister i tillgängligheten hos vissa pdf-filer.
  o Om du stöter på en fil av det här slaget kan du be att få den i tillgänglig form. Du kan göra begäran genom att skicka tillgänglighetsrespons till oss.

  Vi rättar till de brister som anges ovan senast 31.1.2022.

Kraven på tillgänglighet gäller inte vissa slag av innehåll

I det följande anges en lista på sådant innehåll på webbplatsen Mittiallt.fi som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

 • videor som har publicerats före 23.9.2020. Dessa videor saknar antingen textning eller syntolkning, eller både och. Videor finns också på FPA:s Youtube-kanal.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte videor som har publicerats före 23.9.2020.
 • filer som har publicerats före 23.9.2018.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte filer som har publicerats före 23.9.2018 och som inte handlar om kundens rättigheter och skyldigheter.
 • arkiverat innehåll, såsom blogginlägg
  • Tillgänglighetskraven gäller inte innehåll som arkiverats före 23.9.2019 och som inte uppdateras och som inte behövs för skötseln av ett pågående ärende hos en myndighet.

Ge respons om tillgängligheten

Upptäckte du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge respons om tillgängligheten.

Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten.

Tillsyn över tillgängligheten

Kontakta först oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Vi svarar inom 2 veckor. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

FPA arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar detta tillgänglighetsutlåtande efter hand som vi rättar till brister.

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten i våra tjänster på nätet. Vi säkrar tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

 • Vi satsar på ett begripligt språk på våra webbsidor. Man kan också lyssna till texterna.
 • Vi beaktar kraven på tillgänglighet när vi utvecklar våra tjänster.
 • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan i våra upphandlingar.
 • Vi erbjuder våra anställda utbildning i tillgänglighet.

Läs mer

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.