Gå till innehåll

Kela Elämässä, Elena Lehikoinen, verkkokuva

| 6.9.2023
”Ett högskoleutbyte är ett bra tillfälle att se världen och lära känna andra kulturer. Det stod klart för mig att jag vill bli utbytesstuderande, och i studierna uppmuntras vi också att skaffa oss internationell erfarenhet, säger Elena.
Lyssna på artikeln

Elena sitter vid ett fönsterbord i biblioteket. Hon har en dator framför sig.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.