Gå till innehåll

Anita fortsatte att jobba trots sjukpension: ”Jag är glad att jag behövs.”

Pensionärer | 20.12.2017
När Anita Ojanen drabbas av ett Meniere-anfall känns det som om hennes huvud skulle vara i en centrifugerande tvättmaskin. Trots att hon har beviljats sjukpension vill Anita jobba deltid i den utsträckning som hälsan tillåter.
Lyssna på artikeln
Anita ulkoilee koiriensa kanssa.
Sjukpensionen var en lättnad för Anita Ojanen som lider av Menieres sjukdom. Med tiden började hon emellertid längta efter annat än vila och hobbyer i livet, så hon sökte deltidsarbete hos sin patientorganisation.

”Du är ju galen”, utbrast en bekant till Anita Ojanen, 63, när hon för några år sedan berättade att hon hade för avsikt att återvända till arbetslivet från sin sjukpensionering.

”Just det. Beslutet att återvända till arbetslivet verkade nog inte särskilt förnuftigt, särskilt eftersom jag hade kämpat för mitt pensionsbeslut med myndigheterna i fyra långa år. Att jobba har emellertid sin egen dragningskraft: jag får känna mig nyttig och uppleva att jag är en fullfjädrad medlem i samhället”, motiverar Anita sitt beslut.

Anita gick på sjukpension 2008 som en följd av Menieres sjukdom. Sjukdomen i innerörat drabbade henne kraftigt från början, och i det lönearbete som hon då hade som butikschef i en inredningsaffär kunde arbetsdagen oplanerat avbrytas på grund av svår yrsel och illamående.

”Mitt arbete har gett äkta innehåll i livet och det har också höjt min självkänsla. Jag är glad över att jag behövs och jag njuter av de rutiner som arbetet för med sig”, berättar Anita.

”När det positiva pensionsbeslutet äntligen kom var jag synnerligen lättad. Men när det gått en tid började jag längta efter annat i min vardag än vila, lugn och hobbyer. Jag hade utfört vissa frivilligarbeten för Meniere-förbundet, och när förbundet behövde en deltidsanställd medlemssekreterare, sökte jag jobbet och fick det.”

Vid ett Meniere-anfall försvinner arbetsförmågan fullständigt

Anita arbetar hemifrån för Finlands Meniere-förbund. Förbundet har 1 800 medlemmar runt om i landet och ett tiotal utomlands. Anita har hand om registreringarna i medlemsregistret, faktureringen av medlemmar och lokala föreningar, uppdateringen av föreningens evenemang på webbplatsen och hon skickar t.ex. ut tidningar till nya medlemmar.

”Jag jobbar vid sidan om min sjukpension inom den inkomstgräns som FPA har fastställt. Lönen som förbundet betalar kommer å andra sidan inte närmelsevis nära inkomstgränsen, trots att jag i princip är tillgänglig för förbundet och medlemmarna 24/7. Vi är en liten patientorganisation och har inte mycket pengar. Jag upplever trots det att det lönar sig att arbeta.”

Anita arbetar hemifrån som medlemssekreterare i Meniere-förbundet. Hon får själv bestämma sin arbetstid och jobba då när hälsan tillåter.

Anitas sjukdom innebär att förmiddagarna ofta är besvärliga, men kvällarna är vanligtvis lättare.

”Lyckligtvis får jag själv bestämma min arbetstid, och särskilt skriftliga arbeten utför jag oftast på kvällen. Min man ropar ibland att ”stäng av arbetsmaskinen och kom och lägg dig”, men han förstår också att jobbet måste utföras då hälsan tillåter.”

”Den roterande yrsel som sjukdomen medför gör att det känns som om mitt huvud var i en centrifugerande tvättmaskin. Även om jag håller i sängkanten känns det som om jag faller.”

När ett Meniere-anfall kommer skickar Anita inga e-postmeddelanden, då talar hon inte i telefonen eller sköter bokföringen. Anitas arbetsförmåga försvinner i djupet av ett fruktansvärt illamående.

”Den roterande yrsel som sjukdomen medför gör att det känns som om mitt huvud var i en centrifugerande tvättmaskin. Även om jag håller i sängkanten känns det som om jag faller. Bredvid mig har jag en hink som jag kräks i. Det susar obeskrivligt hårt i öronen. Om jag försöker resa mig upp tappar jag balansen. Jag måste ta mig framåt krypande.”

Anita kan drabbas av den här sortens attacker flera gånger i veckan – när en genomsnittlig Meniere-patient kanske drabbas en gång per månad eller ännu mera sällan.

”Det är inte särskilt många finländska Meniere-patienter som har fått beslut om sjukpension, jag är en av de få. Det vore viktigt att de som beslutar om pensioner förstod att vi är annorlunda. Jag ville inte alls bli pensionerad för att det var skojigt.”

Arbetet ger innehåll och rutiner i livet

Trots sin svåra sjukdom har Anita aldrig tänkt på att ge upp och gömma sig inom husets fyra väggar. Kulturhobbyer, barnbarn och den övriga familjen samt hundarna ger mening i livet. Och man ska inte undervärdera deltidsarbetets betydelse heller.

”Mitt arbete har gett äkta innehåll i livet och det har också höjt min självkänsla. Jag är glad över att jag behövs och jag njuter av de rutiner som arbetet för med sig.”

Trots att den officiella pensionsåldern redan knackar på kommer Anita, som det ser ut, att fortsätta arbeta som Meniere-förbundets medlemssekreterare även i fortsättningen.

”Jag kan inte ännu svära på det, eftersom min sjukdom förvärrades i höstas. Mina närstående uppmanar mig redan ivrigt att ”låta jobbet vara”, men jag får se… Jag fattar själv beslutet, när tiden är inne.”

Anita lever ett aktivt liv trots sin Meniere-sjukdom. Kulturhobbyer, barnbarn och den övriga familjen samt hundarna ger mening i livet.

Pensionen kan också lämnas liggande

 • Även om du har beviljats sjukpension, kan du återvända till avlönat arbete om du vill. Om du börjar jobba ska du underrätta FPA och ditt arbetspensionsbolag.
 • När du är sjukpensionerad kan du arbeta under vissa förutsättningar:
  • FPA fortsätter att betala sjukpension, om din förvärvsinkomst före skatt (brutto) är högst 737,45 euro per månad.
  • Om FPA betalar sjukpension och dina inkomster överskrider inkomstgränsen, kan du lämna sjukpensionen vilande. Då betalas ingen sjukpension alls så länge du arbetar.
  • Det är möjligt att lämna sjukpensionen liggande i minst tre månader och högst två år. Förutom lönen kan du få handikappbidrag av FPA, om du omedelbart innan pensionen lämnades liggande fick vårdbidrag för pensionstagare. För att du ska få handikappbidrag måste du lämna folkpensionen och arbetspensionen vilande, ifall du får båda.
  • Du kan också prova på att arbeta. Arbete som pågår i två månader till exempel avbryter inte nödvändigtvis betalningen av sjukpension, utan FPA kan betrakta det som arbetsprov.
  • Om din pension lämnas vilande för två år utan avbrott och du därefter fortfarande är arbetsförmögen och fortsätter att jobba upphör sjukpensionen. Om ditt tillstånd därefter försämras igen, kan du ansöka om sjukpension på nytt hos FPA. Din arbetsförmåga bedöms då på nytt.
 • Enligt den senaste statistiken fick 121 666 personer sjukpension från FPA i slutet av år 2016. Rehabiliteringsstöd betalades till drygt 15 000 personer. Under år 2016 lämnade sammanlagt 754 personer sin sjukpension vilande för att de återvände till arbetslivet.Sakkunnig planerare Heidi Heikura vid FPA:s juridiska enhet.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.