Gå till innehåll

perhevapaauudistus_artikkeilkuva

| 18.11.2021
Familjeledighetsreformen skulle skapa en kvot på cirka 6,5 månader föräldrapenningsdagar för båda föräldrarna. Föräldrarna kan vid behov ta ut föräldraledighet i flera perioder och på så sätt till exempel turas om att sköta barnet mer flexibelt än tidigare.
Lyssna på artikeln

Illustration av föräldrar och ett gungande barn.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.